GÜNCEL SORULAR VE KUR'AN-I KERİM'DEN CEVAPLAR
 

GÜNCEL SORULAR VE KURAN'I KERİM'DEN CEVAPLAR

BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

KUR’AN’I NİÇİN ÇOK OKUMALIYIZ?

 

İlmimizi artırıp imanımızı güçlendirerek vahiyle inşa olmak, Allah’ın varlığını, birliğini, yüceliğini, ilmini, kudretini, şefkat ve merhametini ve her şeye kadir olduğuna şahit olarak adaletli, ahde vefalı, izzetli ve onurlu bir kişilik kazanarak yaşamak, İman, ibadet, infak ve cihat gibi hayırlı işlerimizi Kur’an’la test etmek, Allah’a, Resulüne ve Kur’an’a tanıklık yapmak, Sahip olduğumuz mal ve evlatlarla gururlanmayıp bilakis hamd etmek, israftan, cimrilikten ve aşırılıklardan uzak durarak nefse, şeytana ve İslam düşmanlarına karşı uyanık olmak, Hz. Peygamber’in (sav) sevgisinde yoğunlaşarak hırs ve fırkalaşmaktan kaçınmak,  Allah’ın rızasını kazanmak için affediciliği, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirerek ve Kur’an etrafında bütünleşerek İslam’ın aleyhinde fitne kalmayıncaya kadar mücadele azmi kazanmak için tekrar tekrar okumak gerekmektedir.

Kur’an araştırmalarıyla güzel ve üstün yaratıldığımızı ve her şeyin hizmetimize sunulduğunu görüp ince bir düşünme, anlama ve ikna etme yeteneği kazanarak öncelikle ailede sulhu sağlamak, Allah’ın emirlerini en güzel şekilde yerine getirmek, toplumda iyiliği emredip kötülüğü engelleyerek kurtuluşa erenlerden olmak, yetim ve kul hakkına saygı duymak, kalabalık çoğunluğa değil de vahye uyarak, dine leke getirecek davranışlardan ve iyiliği başa kakmaktan kaçınarak Allah’ı seven ve Allah tarafından sevilen kullardan olmak için şirk, küfür, münafıklık, ihanet ve çirkin söz ve davranıştan kaçınmak için Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne okumalıyız.

Korku ve ümit arası yaşayarak sırattan diz üstü cehenneme düşenlerden olmamak, Allah’ın canını ve malını cennet karşılığında satın aldığı sadık kullarından olmak, şehevi arzularını yenen ve namazı asla terk etmeyen, bollukta ve darlıkta infak eden, öfkesini yutan ve kusur bağışlayanlardan olma sürecine girmek gerekmektedir.

Budist ve Hıristiyan mistiklerinden gelen ruhbanlığa saplanmamak, dünyadan el ayak çekme sürecine girmemek veya bilgi ve kültür olsun diye değil de bilakis imana ve hayat tarzımıza şirk, küfür ve israiliyat ürünü hurafe ve menkıbeleri karıştırmadan şirksiz bir iman ve ihlâslı niyetlerle Allah cc yolunda can, mal ve dille mücadele edecek şekilde inşa olmak için yine okumak gerekmektedir.

Kavmini sömürmek ve ezmek için fırkalara bölerek zulmeden Firavun, zenginlikle şımaran ve “bu serveti Allah vermedi, ben kazandım” diyen Karun, düşmanlara akıl hocalığı ve yardakçılık yapan Bel’am ve Kâbe’yi yıkmaya cüret eden Ebrehe ve geçmişte lanetlenmiş ve helak olmuş ümmetlerin helak olma haberlerini araştırarak onların takipçilerine karşı inatla şirkli, küfürlü, şımarık ve taşkınlıklarına karşı gelmek için vahyi bilgiyle ve dayanışma ile güçlenmemiz gerekmektedir.

Yahudilerin Allah’a verdiği sözden döndüklerine ibretle bakarak biz de Allah’a kelimeyi şahadet getirerek tevhitle verdiğimiz sözden dönmemek ve Hıristiyanlar gibi Allah’a evlat isnat etmemek, müşrikler gibi yaklaştırıcı ilahlar edinmemek, münafıklar gibi ikiyüzlü olmamak ve bilhassa bidatsiz, hurafesiz inanan ve yaşayan adalet öncüleri birer müminler olmakla sorumluyuz.

Aklı iyi kullanıp Allah’ın ayetlerini okuyarak düşünmek, tevbe etmek ve dosdoğru olmak, hiçbir şeyi Allah’ın sevgisi üzerine çıkarmamak, hidayete erdikten sonra tekrar sapıtmamak, nefse, şeytana ve emperyalistlere alet olmamak ve bilakis Kur’an’a hizmet ederek seçkinlerden ve hayırda en önde gidenlerden olmak için koşturmamız gerekmektedir.

Zaafı güçlülüğe, sabırsızlığı sabırlı olmaya, cimriliği cömertliğe çevirmek için okumak, çalışmak, Allah’ın adı ile insanları kandırmamak ve dini çıkar aracı yapmamak için çok ihlaslı ve çok duyarlı olmak zorundayız.

İslam dininin Allah’ın vaaz etiği bir yasa olduğunu, Rabb’ın kulunu yaratıp besleyen, eğiten, büyüten ve olgunlaştıran olduğunu, Melik’in kâinatın sahibi ve yöneticisi ve ahirette de tek hesap sahibi olduğunu, İlah’ın ibadet ve dua edilen, emir ve yasa koyucu olduğunu öğrenmek için ve dini Allah’a has kılarak kulluk yapmak olduğunu, sadık, takva ve salihlerden (ıslahçılardan) olmak için çok ince bir araştırma ve mücadele içinde olmayı gerektirmektedir.

Dünyada içki, kötü bakış, zina, kumar, uyuşturucu ve şans oyunları gibi rezaletlere düşmemek ve ahirette de yalnızlaşan ve unutulanlardan olmamak için imanı ve iradeyi güçlendirme amacıyla çok okumak, düşünmek ve harama yaklaşmama prensibi edinmek gerekmektedir.

Allah’ın şah damarından daha yakın olduğunu, ilim ve kudretiyle her yerde kullarıyla beraber olduğunu, meleklerin tüm amelleri yazdığını ve insanın başıboş bırakılmadığının farkında olmak ve bilgi ve bilinç inşa etmek için yine Kur’an eğitimden geçmek gerekmektedir.

Yalnız servet veya makamla kendimizi yeterli görmekten ve nefsimizi ilahlaştırmaktan kaçınmak için okumalıyız. Zira Kur’an araştırmasından uzak kalıp asırlardır nesillerine küfür, kin ve nefret aşılayarak nesli nankörlüğe ve küfür hamallığına iterek kendine de nesillerine de acımadan bir nevi düşmanlık yaparak cehennem köşelerinde ebediyen tek bir meyveden ve tek bir yudum soğuk sudan bile mahrum kalarak unutulmaya ve yalnızlaşmaya itilecek zalimlerden olmamak için ürpererek Allah’a yönelmek ve sığınmak için Kur’an okumalıyız.

Ayetler ışığında dünyayı, ölümü ve ölüm ötesini ilmel yakin (görüyor gibi) bir imanla dünya ve ahiret dengesi kurarak, ilahi lütufların devamı ve toplumu iyiye doğru taşımak ve değiştirmek için ebeveyn, insan, hayvan ve bitki haklarına saygılı olmak, çocuk ve gençlik eğitimine gereken önemi vermek, olgun bir müslüman olmak, yalancı, bidatçi ve ırkçı olmamak bilakis ümmet bilincine sahip olmak, dünyevileşmeden dünyada başarılı olmak için toplumda ihtiyaç duyulan ve her alanda gereken işleri yapıp ahlakı yayıp töre cinayetlerini önlemeye çalışmak, kimseye kin ve haset etmemek, nemelazımcılık yapmamak, vefakârca komşulara, arkadaşlara ve akrabalara önem vermek, gerekli görevleri yaptıktan sonra dua ile birlikte tevekkül etmek, Allah için itidalli müminler olarak sevmek veya yine Allah için buğz etmek, huşu ile namaz kılmak, tüm organlarla oruç tutmak ve zekât verebilmek için çalışmak, gecelerin bir kısmını Kur’an araştırmalarına ayırmak, hayâ ve edep sahibi olmak ve yaratılış amacına uygun yaşayarak Allah’a teslim olmak için yine Kur’an okuma alışkanlığı kazanmak gerekmektedir.

Kıyamette yer ve gökler değişeceği ve bir daha böyle bir ibadet, infak ve cihad imkânı olmayacağı ve artık hiçbir konuda telafi imkânı kalmamasına rağmen hâl⠓bizi geri gönder de iyi ameller yapayım” diye beyhude yalvaranlardan olmamak için çok titiz bir şekilde bâki âleme hazırlanmak gerekmektedir. Bu bilinç de yine Kur’an okuyarak kazanılabilir.

Kur’an gönüllere ışık saçan bir nur, inkâr, cehalet ve kötülükler de birer karanlık olduğu için ve dünyamızı şirk, küfür ve isyan karanlıkları kaplamaması için Kur’an’ı lamba gibi daima hayatın merkezinde tutmalıyız yoksa karanlık kaplaması gibi ortamı hemen şirk, küfür ve isyan karanlıkları kaplamaktadır.

Bu nedenle Kur’an araştırmalarına devam ederek burada saydığımız veya sayamadığımız tüm konularda da derinleşip kendimize gelerek bizi bekleyen hayırlı işleri uyarılmadan yapıp gönüller fethederek ve kötülüklere karşı gelerek ve özellikle Hz. Peygamberimizin izinde giderek ve Allah’ın rızasını kazanmak için iyi niyetlerle, ümit ve saygıyla tekrar tekrar Kur’an okumalıyız. Zira Kur’an’a ilk talebe olan ve Kur’an’la inşa olan sahabeler insanlığın gönül ufkunda parlayan birer yıldızları oldular. Dünyada başka hiçbir eğitim ve öğretimin yetiştiremediği o güzel insanları izlemek ve onların yolundan gitmek için Kur’an’la yoğrulmak ve hayata onunla bakmak gerekmektedir.

Haşr suresi 9- Muhacirlerden önce Medine’yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar, kendilerinde ihtiyaç bile olsa (onları) nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa işte bunlar (azaptan) kurtulanlardır. 10- Onlardan (Muhacirlerle Ensar’dan) sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla, iman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, Rauf’sun; çok şefkatlisin, Rahim’sin; çok merhametlisin.

Not: Bu mütevazı araştırmamız Rabbimizin rızasını kazanmak için bu gün ve yarının müslüman gençlerine seminer yapma, vahye göre yaşama ve bilgide ve hayırda yarışma basamağı olmasını ve özellikle bu tür araştırmaları daha ileri götürmelerini tavsiye ederken bu çalışmanın faydalı olması için Kur’an bütünlüğünde düşünerek anlamak, en güzel şekilde uygulamak ve gelecek nesle ulaştırarak Hz. Peygamberimizin duasına nail olmak isteyenlerden olmak dileğiyle Rabbim kabul buyursun.

İbni Mes’ud’un (ra) rivayet ettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu. “Bizden bir şey işiten ve onu aynen işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu dinleyip nakleden kişiden daha kavrayışlıdır.      Tirmizi

Dikkat: Ayet meallerinin başındaki birinci rakamlar surelerdeki ayet numaralarıdır. İkinci rakamlar eski baskılara göre sayfa numaraları olup yeni baskılarda ise iki sayfa önceye denk gelmektedir.

Yeni sorulara cevap olması ve takvaya katkı sağlaması için gereken bazı ayetler tekrar edilmiştir.

 

TEŞEKKÜR VE DUAM

 

Kur’an’ı bize kadar ulaştıranlardan ve bizim de bu mütevazı araştırmamız esnasında sorgulama, cevaplama ve tashihe katkıda bulunanlardan Rabbim razı olsun…

 

1- Niçin Allah’a cc, Hz. Peygamberimize ve Kur’an’a inanmalıyız? 

2- Güçlü ve istikrarlı mümin bir kişilik kazanmak için öncelikle yapmamız gereken görevlerimiz Kur’an’ı anlayarak Allah’ın adıyla ve Allah için okumak ve kendimizi bilmek, geliştirmek ve kimsenin saptıramayacağı şekilde olgunlaştırmak mıdır?

3- Konuşma zeminini daima açık tutabilmek için insanlarla nasıl konuşmalıyız?

4- Bazı kötülükleri iyiliğe çevirmek için sabırla iyilik yapmaya devam etmek mi gerekiyor?

5- İyilik ve ibadeti kim için yapmalıyız?

6- Yolda veya herhangi bir ortamda bize sataşan cahil bir kimseye karşı ne yapmalıyız?

7- Çevremizle çekişmekten ve katı davranmaktan neden kaçınmalıyız? 

8- Neden küsleri barıştırmaya çalışmalıyız?

9- Tebliğ yaparken, iyiliği yaymaya ve kötülüğü engellemeye çalışırken veya diğer işlerimizi yürütürken neden duayı da eksik etmemeliyiz?

10- Allah’ın cc her an yeni bir yaratma ve icat içinde olduğunu düşünerek ve Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak için günlük hayatta nasıl çalışmalıyız, yine dünya ve ahiret saadeti için de iş ve ibadet arasında mutlaka bir denge kurmak gerekir mi?

11- Hz. Peygamberimizin (sav) izzetli ve şahsiyetli yolunu izlemek için onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmamız mı gerekmektedir?

12- Hz. Peygamberimizi ne kadar sevmeliyiz ve davasını nasıl desteklemeliyiz?

13- Âlimle cahilin farkı nelerdir?

14- Allah’ın cc lütfettiği mal, evlat ve makamla neden Karun ve takipçileri gibi gururlananlardan ve nimeti Allah’tan değil de kendinden bilenlerden olmamalıyız?

15- Allah cc katında tutumlu ve saygın kullardan olmak için parayı, malı ve diğer nimetleri nasıl kullanmalı veya harcamalıyız?

16- Günahlardan sakınan müminle saldırgan kâfirin ölüm şekli farklı mıdır?

17- Aklı ermezler veya aklını iyi kullanamayanlar sözünü kimler için söyleyebiliriz

18- İman edenlere nasıl bir sorumluluk için “Müslüman” ismi verilmiştir?

19- Hem sadık hem de takva sahibi olan müminlerin yalnız şekilde değil de sorumluluklarını uyarılmadan ihlâsla yerine getiren müminler olduklarını diyebilir miyiz?

20- Sadaka ve İslam’ı yaymak için yapılan infakın Allah cc katındaki mükâfatları ve zekât vermeyenlerin ise cezası nedir?

21- İslam’a düşmanlık yapan herhangi bir dinsel, kültürel, ırksal, siyasal, ideolojik veya ekonomik bir gruba maddeten veya manen destek olabilir miyiz?

22- İnkâr, şirk ve günahlar kalbi kirletir ve aklı doğru düşünemez eder mi?

23- Davetsiz ve izinsiz olarak herhangi bir başka eve gidebilir miyiz

24- Kur’an kimler için öğüttür?

25- Kur’an’ı öncelikle sevap için mi yoksa hayatımızı Kur’an’a göre düzenleyip şekillendirmek için mi okumalıyız?

26- Şeytanlar kimlerin üzerine iner, dost olur ve nelere teşvik ederler?

27- Hangi amellerimizi gözden geçirmeliyiz ve biz kıyamette hangi amellere bakacağız?

28- Allah cc kullarını hangi amelleriyle mükâfatlandıracaktır?

29- Ölen ve geri dönmek isteyen bir insanın geri gelmesi mümkün müdür, geri gelme isteğinde bulunanlara ahirette nasıl bir cevap verilir?

30- Kıyamet koptuktan sonra göklerde ve yerde nasıl bir değişiklik olacaktır?

31- Her cehenneme giren orada ebedi kalacak mıdır?

32- Allah’ın cc rızasını kazanarak cennete ulaşmak için en iyi kazançlı yol nedir?

33- Nasıl olursak tümden ailece cennete gidebiliriz?

34- Hayır işlemekte öne geçerek Allah cc katında derecelerini yükseltenler kimlerdir?

35- En büyük cihad ne ile yapılır?

36- Kimlere karşı cihat ruhuyla İslam’ı sevdirme mücadelesi yapabiliriz?

37- Kimlerle dostluk değil de mücadele halinde olmamız gerekmektedir?  

38- Dünyada en uzun yaşama, yeme, içme, saraylarda safa sürme arzusu kimlerde görülmektedir. Kıyamette bu inkârcı savurganlara nasıl bir söz söylenecektir?

39- Yahudi ve Hıristiyanların Müslümanları sevmesi mümkün müdür. Eğer sevmeleri mümkün değilse sebebi nedir?

40- İslam düşmanlarının en yaman ve en şiddetlileri kimlerdir. Bunlar fırsat bulurlarsa müslümanlara neler yapabilirler?

41- Allah cc kendisini hiç unutmadan Kur’an’ı çok okuyarak, varlıkların yaratılışını ve yaratılış amaçlarını, peygamberleri, kitapları, helak olanları, ilim, ibadet, infak ve cihatla hayırda yarışarak ahirete en iyi şekilde hazırlananları anacağını bildirmiş midir?

42- Allah’tan cc nasıl yardım istemeliyiz?

43- Biz müslümanlar nelerle imtihan oluruz?

44- Gösteriş için yapılan, şirk karışan ve başa kakılan iyiliklerin bir sevabı kalır mı?

45- Yemediğimiz gıdaları ve giymediğimiz eşyaları fakirlere vererek mi yoksa sevdiğimiz şeylerin en iyisini sadaka vererek mi iyiliğe ve cennete ulaşabiliriz?

46- Sadaka verirken kimlere öncelik vermeli, nasıl dağıtmalı ve yardım veremediğimizi ise nasıl teselli etmeliyiz?

47- Hidayet üzere yaşamaya devam etmek için nasıl dua etmeliyiz?

48- Allah’ı cc sevdiğini söyleyen bir kimsenin öncelikle kime uyması gerekir?

49- İslam dinini Allah’ın cc hoşnutluğunu ve cennetini kazanmak için değil de servet, makam ve şöhret aracı yapanların ahiretteki durumları nedir?

50- Hidayete ve Kurtuluşa erecek olan toplulukların özellikleri nelerdir?

51- İslam ahlakının temeli nelerdir?

52- Bir müslümanda neden aşağılık kompleksi olmamalıdır?

53- Neden yetim hakkını yemekten kaçınmalıyız ve yetim akılsız ise ne yapacağız?

54- Her gün defalarca okuduğumuz Fatiha suresi 7. ayette “bizi nimetlenenlerin yoluna götür” diye istediğimiz ve 8. ayette de istemediklerimiz, helak olanlar ve sapıtanlar Allah’ın cc hangi kullarıdır?

55- Müminlerle kâfirlerin savaşmalarındaki amaç farkı nedir?

56- İyi çığır açan sevaba, kötü çığır açanlar da günaha ortak olur mu?

57- Bize verilen selama nasıl karşılık vermeliyiz?

58- Bir mümini kasten öldürenin dünyadaki ve ahiretteki cezası nedir?

59- Dereceleri çok üstün olan müminler cihat ruhuyla İslam için çalışanlar mıdır yoksa çalışıyormuş gibi görünüp çalışmayanlar mıdır?

60- Ne zaman abdest alacağız, hangi vakitlerde namaz kılacağız, namazın bize nasıl faydası olacak ve ne zaman yolcu namazı kılacağız?

61- Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerlerde ve savaş esnasında namaz için nasıl bir tedbir almak gerekmektedir?

62- Allah cc hangi ameli bağışlamayacağını bildirmiştir?

63- Allah’ın cc rızasına uygun olarak eğitim, öğretim ve ıslah çalışmasının karşılığı nedir?

64- Bir aile hayatında en hayırlı ameller nelerdir?

65- Allah’ın cc istediği iman için amelleri yerine getirirken problemleri nereye arz etmek,  kime teslim olmak ve toplumda vazgeçilemez bir adaleti sağlamak için neler yapmak gerekmektedir?

66- Ayetlerin inkâr edildiği veya alay edildiği bir ortamda oturabilir miyiz?

67- İkiyüzlü münafıklar cehennemin hangi tabakasında yer alacaklardır ve bunun sebepleri nelerdir?

68- Neden argo ve kötü sözler söylemekten kaçınmalıyız?  

69- İslam dini bizzat Allah cc tarafından gönderilip 23 yılda vahiyle tamamlandığı için mi inanç,  ibadet ve hükmüne ekleme veya eksiltme yapmaya hiç bir kimsenin yetkisi yoktur?

70- Allah cc kimleri neden aydınlığa ve kimleri de neden küfür karanlığına iletir?

71- Yahudi ve Hıristiyanları candan dost edinenlerin hükmü nedir?

72- Dinden uzaklaşılması veya dinden dönülerek mürted ya da ne olduğu belirsiz bir toplum olunması karşısında Allah’ın cc yeniden getireceği ideal müminlerin özellikleri nelerdir?

73- Müminlerin gerçek dost (veli) ve yardımcılarının ya da kendilerine sahip çıkacak müminlerin özellikleri nelerdir?

74- Eninde, sonunda üstün gelebilecek müminler kimlerdir?

75- Müslümanlara en şiddetli düşman olanlara karşı uyanık olmak ve her an dost olabilecek olanlarla da iletişim kurmak için nelere dikkat etmeliyiz?

76- Ahirette kimler için korku ve üzüntü yoktur?

77- “Aranızdan fakirleri ve çocukları çıkarırsanız gelir, sizi dinleriz” diyenlerin isteklerine uyabilir miyiz?

78- Gaybı Allah’tan cc başka insanlar da bilebilir mi?

79- Mahşer yerine nasıl ve hangi meleklerle varacağız. Ayrıca itibarlı olmak için nasıl bir kalbe sahip olmalıyız?

80- Tohumların çimlenmesi, ay ve güneşin hareketleri bize Allah’ı cc hatırlatır mı?

81- Bir müslüman olarak dünya ve kabir hayatına nasıl bir süreç olarak bakmalıyız?

82- Biz bu dünyada Allah’ı cc değil de alametlerini mi görmeye çalışacağız?

83- Müşriklerin putlarını reddedebiliriz ama neden küfürlü ve alaylı kelime kullanamayız?

84- Neden çoğunluğa değil de Kur’an’a uymalıyız?

85- Hangi etlerden yiyebiliriz?

86- Allah’ın cc hidayetine layık olmak için düşünmek ve mütevazi bir şekilde hakkı kabul ederek Hz. Adem gibi tevbe etmek ve şeytan gibi böbürlenmemek mi gerekiyor?

87- “İnanıyoruz ve İslam için çalışıyoruz” demelerine rağmen birbirleriyle asla anlaşamayan ve parça parça olanların Hz. Peygamberimizle bir bağları kalır mı ve ahiretteki durumları nedir?

88- Camiye ve toplum içine giderken nasıl giyinmeli ve hayatta hangi gıdalarla ve nasıl beslenmeliyiz?

89- İnsanları kimler ve neler saptırmaya çalışırlar?

90- Cehennemdekiler cennettekilerden bir istekte bulunacaklar mıdır?

91- Müminler arasında günahlardan sakınma, şükür ve dürüst çalışma arttıkça nimetlerde bereket de artar mı?

92- Cehennemlikler kategorisine veya grubuna girenlerin özellikleri nelerdir?

93- Hz. Peygamberimiz her türlü gaybı mı yoksa sadece Allah’ın cc bildirdiğini mi bilirdi?

94- Müminlere “Kur’an okunurken susup dinleyin” emrine rağmen kimler “dinlemeyin” demişlerdir?

95- Gerçek müminlerin özellikleri nelerdir?

96- Düşmanla karşılaşınca savaşmak zorunda mıyız ve kaçanların cezası nedir?

97- Kötülükler karşısında “bana ne” diyerek tepkisiz kalırsak kötülüğün sel gibi yayılmasına göz yummuş olmaz mıyız?

98- Allah cc hangi kullarına doğru ve yanlışı ayıracak ve Allah cc sevgisinin üzerine hiçbir sevgiyi geçirmeyecek bir anlayış verir?

99- İslam’ın önünü kesmek veya yok etmek için para harcayanların akıbetleri ne olabilir?

100- Müslümanlar birbirleriyle yardımlaşmazlarsa neler olabilir?

101- Kimler cami inşa eder ve cami toplumu nasıl ayakta tutmaya çalışır?

102- Kimlerle ne zamana kadar mücahade halinde olmamız gerekmektedir?

103- Zafer eninde sonunda İslam’ın olacak mıdır?

104- Yahudiler hahamları, Hıristiyanlar da Rahipleri sevmelerine rağmen asırlardan beri Hahamlar “Üzeyir Allah’ın oğlu” diyerek ve (Allah cc Hz. Âdem’i af edip peygamberlik verdiği ve kimse kimsenin günahını çekmeyeceği de bildirildiği halde) Rahipler de insanlara “hepiniz Hz. Âdem’in nesli olduğunuz için günahkâr doğdunuz, bu günahkârlıktan kurtulmak için kiliseye sığının” diyerek hem paralarını yiyip hem de aldattıkları için bu insanlar kıyamette Haham ve Rahiplere düşman olmazlar mı?

105- Hangi nedenlerle Allah cc mevcut müslümanları saf dışı ettirerek yerine başka bir toplum getirir?

106- Savaş ve toplumun hayati meselelerinde kimler izin istemez ve kimler kaytarmak için izin isterler?

107- Orucu niçin tutar, zekât ve sadakalarımızı kimlere verebiliriz?

108- İslam’ın aksine iyilikleri yasaklamak kötülükleri emretmek kimlerin özelliğidir?

109- Allah’ın cc rahmetiyle bağışlayacağı bildirilen erkek ve bayan müminlerin özellikleri nelerdir?

110- Allah cc hangi özellikleri kazanan müminlerden razı olmaktadır?

111- Allah cc kimlere hidayet etmemektedir?

112- Allah cc Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kimlerin canını ve malını cennet karşılığında satın aldığını ilan etmiştir?

113- Allah cc hangi müminleri cennetle müjdelemiştir?

114- Kimlerle gerçek bir arkadaşlık yapmayı tercih etmeliyiz?

115- Cennet ehli Allah’ın cc cemalini görecek midir?

116- Allah’ın cc egemenliğini ve kudretini reddeden inkârcılara evrendeki bu mükemmel işleyişi yaratan, sevk ve idare edenin kim olduğu sorulduğunu, en inatçı kâfirler bile bu gerçekleri itiraf edebilirler mi?

117- İnkârcılar genellikle gerçeklerin mi yoksa zanlarının mı peşinde giderler?

118- Allah’ın sevgisini ve dostluğunu kazanmak için ne gibi özellikler kazanmalıyız?

119- Gece ve gündüzün yaratılış amacı nedir?

120- Müminler asli görevlerini yapıp hangi lider, hangi fikir veya ideolojilerin peşine takılmamalıdırlar?

121- Bütün canlıların rızkı kime aittir?

122- Kimlere kat kat azap edileceği bildirilmiştir?

123- Kıyamet günü insanlar kimlerle beraber çağrılacak ve sonuç ne olacaktır?

124- Zalimlere meyledenler ile zulme karşı olanların sonları nasıl farklı olabilir?

125- Müslüman gençler önlerinde Kur’an varken bir hırka bir lokma menkıbeleriyle içe kapanan ruhban gibi biri olmayı mı yoksa çağa göre kendilerini yetiştirerek ve Hz Yusuf’u (as) da düşünerek ülkenin en yüksek makamlarında yer alarak toplumu Allah’a cc yönlendiren önderler olmayı mı istemelidirler?

126- Müminler acı ve dertlerini etrafına yakınmalı mı yoksa Hz. Yakup (as) gibi derdini yalnız Allah’a cc açıp ondan yardım mı istemelidirler?

127- Kendi kusurunu itiraf edip özür dileyene nasıl bir karşılık vermeliyiz?

128- İman, ilim, ihlâs, cihad ruhu, adalet ve doğruluk, sevgi, saygı, sabır, namus ve hayâ, şan ve şeref, komşuluk, akrabalık, din kardeşliği, emanete riayet ve yardımlaşma gibi nimetleri Allah cc kimlerde devam ettirir ve kimlerden bu ve benzeri nimetleri geri alabilir?

129- İnsan kalbi batılı ideolojilerle birlikte haz, hız ve heyecan peşinde koşturarak mı yoksa Allah’ı cc hiçbir an unutmadan Kur’an okuyarak, ayetler doğrultusunda yaşayarak mı huzur bulabilir?

130- Şükrederek dürüst çalışanlara bolluk, peygamberlerle savaşanlara ve gönderilen kitabımıza yüz çevirenlere dünyada iken de bir mahrumiyet ve sıkıntı verilir mi?

131- İyiliklerin karşılığını görmek için mutlaka Allah’a cc ve Resulüne iman etmek şart mıdır yoksa Allah’a ve Resulüne iman olmayınca iyilikler boşa mı gider?

132- Şeytanın aldattığı insanlarla kıyamet gününde karşılıklı olarak bir konuşmaları olacak mıdır?

133- İmanın güzel amellere, inkârın da kötü amellere kaynaklık yaptıklarını nasıl bir benzetme ile açıklayabiliriz?

134- İyilik ve kötülük bizden mi yoksa Allah’tan mı gelmektedir?

135- Allah’ın cc lütfettiği tüm nimetlere rağmen nankörlük genellikle kimlerin özelliğidir?

136- Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (as) Kâbe’yi yapmakla yetinmeyip başka neler için dua ettiler?

137- Zalimlerin cezasız kalması mümkün müdür?

138- Allah cc Kur’an’ını koruma görevini kendi üzerine almışken bir toplumda ve dünya bazında iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama sorumluluklarını kimlere vermiştir?

139- Şeytan kimleri azdıramayacağını bildirmiş ve Rabbimiz de bu itirafı onaylamış mıdır?

140- Allah’ı cc neden hiçbir yaratılmış varlığa benzetemeyiz?

141- Allah’tan cc başkaları hiçbir şey yaratabilir mi?

142- Saptırıcı insanlar saptırdığı insanların günahlarını da yüklenirler mi?

143- Her günah işleyerek zulmedeni Allah cc hemen hesaba çekiverseydi ne olurdu?

144- Kıyametin kopuşu ve dehşeti nasıl olacaktır?

145- İslam’da dünya ve ahiret mükâfatı için kadın erkek ayırımı var mıdır?

146- Şiddetle inkâra zorlanma, işkence veya ölüm tehlikesi karşısında görünüşte dost görünme ya da dıştan inkâr sözcüğünü kullanılabilir miyiz?

147- Görülen bir zarar karşısında düşmandan intikam almak mı yoksa sabırla tahammül edip sonra arayı düzeltmek mi daha hayırlıdır?

148- Anne ve babamıza nasıl davranacağız, incitmeden ret edebileceğimiz bir konu var mıdır?

149- Göklerde ve yerde Allah’ın cc varlığını, birliğini, sınırsız ilim, hikmet, kudret ve yüceliğini övgüyle anıp görevini de yaparak onu yüceltmeyen varlık var mıdır?

150- Bu dünyada hakkı görmezden gelenlerin, Kur’an’a yüz çevirenlerin ya da manevi yönden körlüğü tercih edenlerin ahiretteki durumları nasıl olur?

151- İman edenlerde tereddüt, riya, gıybet, israf, faiz, haset, haksızlık, cimrilik, sabırsızlık, nankörlük, hayâsızlık, edepsizlik, isyan ve benzeri sosyal hastalıklara karşı ayetler şifa olur mu?

152- Müminler Kur’an’ı gereği gibi saygıyla okumaz, anlamaya çalışmaz, genellikle hayatın dışına iterek özellikle cenazelerde okutup mesajları gelecek nesle ulaştırmazsa Allah da Kur’an’ı kalplerden ve sayfalardan siler, alır mı ve Hz. Peygamberimiz de kıyamette bu Kur’an’ı bilip de onunla hükmetmeyen ve amel etmeyen kimselerden davacı olur mu?

153- Ehli kitaptan olup da gerçekten ilimde derinleşenlerin yanında Kur’an okununca ne yapmışlardır?

154- Hz. Musa’nın mucizeleri karşısında Allah’a cc secdeye kapanarak Firavuna ölüm pahasına karşı gelen sihirbazlarla, şirkin zulmünden ve ölüm tehdidinden mağaraya kaçıp Allah’a cc sığınan Kehf ehli gençlerin şirk koşma teklifine karşı gelişlerindeki kahramanlık ve şahadet azimlerini kalbimizde veya ruh dünyamızda hangi ayetler ışığında yaşatmalıyız?

155- Tebliğciler rastgele düşman oluşturmadan, şimşekleri üzerine çekmeden ve fanatiklerin reflekslerini ateşlemeden İslam’a çalışmak için hangi ayetlerden esinlenmelidirler?

156- İleride yapılacak işler için mutlaka Allah izin verirse “inşallah” kelimelerini kullanmak şart mıdır?

157- Cehenneme gitmeyi hak edenler amel defterlerini alınca korku içinde neler söyleyecekler ve nasıl azap çekeceklerdir?

158- Kıyamette terazi tutulmadan ve sorgulanmadan ateşe atılacak olanlar kimlerdir?

159- Rabbine huzur ve güven içinde kavuşmak isteyenler neler yapmalıdırlar?

160- İnançlı bir genç, babası İslam’a karşıysa babasıyla nasıl bir diyalog içinde olmalıdır?

161- İstisnasız olarak herkes cehenneme ve sırat köprüsüne varacak mıdır?

162- Günahlardan sakınan bir mümini Allah cc diğer müminlere sevdirir mi?

163- Firavunlara ve çağdaş benzerlerine yumuşak konuşup yine güzellikle mi ayrılmamız gerekiyor? ayrıca kaba ve katı davranmak bize ne kaybettirir?

164- İnsanlar arasında ileri geri konuşarak gevezelik yapanlar mahşer yerinde de konuşabilirler mi?

165- Ayetlerle verilen öğütleri neden yeri geldikçe çokça tekrar etmelidir?

166- Hz. Peygamberimizin vahiyle inen ayetleri unuturum korkusuyla tekrarlamaktan çenesi ve dili yoruluyordu. “Acele etme ve dilini yorma” diye ilahi uyarılar geldi mi?

167- Asrı saadetten bugüne İslam’ın yeni nesillere aktarılması için çaba gösteren güzide müslümanlar, âlimler ekonomik tasa çekmeden Kur’an’a hizmet etsinler diye vakıflar kurup hem âlimlere hem de talebelere maaş verirken muhtaçlara da yardım etmişlerdir. Bu hizmetleri neye dayanarak yapmış olabilirler?

168- Peygamberlerin cinsiyetleriyle ilgili ve daha başka tartışmalı konuları neden Haham ve Rahiplere değil de İslam âlimlerine sormalıyız?

169- Kur’an’a hizmet insanı itibarlı, Kur’an’ı inkâr ve düşmanlık da itibarsız yapar mı?

170- Allah’tan başka ilahlar olsa kâinatın düzeni ve işleyişi böyle düzenli olabilir miydi ve şu an dünyamızın boşluktaki duruşu kendinden mi yoksa Allah mı boşlukta tutuyor?

171- Anlıyoruz ki insanlar yaptıklarından sorumludur. Allah’ta cc yaptıklarından sorumlu mudur?

172- Müminlere en küçük iyiliğinin mükâfatı verilecek ve tevbe etmemişse en küçük kötülüğünün hesabı sorulacak ve azabı verilecek midir? Ayrıca peygamberlere de hesap sorulacak mıdır?

173- Başımıza bir sıkıntı veya musibet gelince feveran mı etmeli yoksa dua edip Allah’a mı cc sığınmalıdır?

174- Bütün peygamberlerde görülen ortak özellikler nelerdir?

175- Kıyamet esnasında gökyüzü nasıl olacak ve yerdekiler nasıl hareket edecekler ve dağlar nasıl olacaklar?

176- Diriliş gününden şüphesi olanların öncelikle tekrar tekrar neleri düşünmeleri gerekmektedir?

177- Hangi insanlar dünya ve ahiretini perişan ederler?

178- İslam’a karşı savaşan inkârcılara ahirette nasıl bir azap vardır?

179- Maddi durumu iyi olan müslümanların neden ve niçin haccetmeleri, kurban kesip seve seve etini dağıtmaları gerekiyor?

180- Müşrikle müminin Allah’a cc olan bağlantı farkları nelerdir?

181- Müslümanlar ülkelerinde ve dünya çapında güçsüz kalırlarsa toplumlarda huzur kalmaz. Güçlü ve önder durumuna çıkarlarsa o zaman güven ve huzur yayılır diyebilir miyiz?

182- Birçok insan kâinattaki işleyişe, helak olanlara ve harabelerine, gençlerin ve bebeklerin ölümüne bakıp ve kıyametin yaklaşmasını düşünüp ibret almaları gerekirken hiç ölmeyecekmiş gibi kaygısız davranmalarının ve ağlanacak hallerine bile gülmelerinin sebebi gaflettir diyebilir miyiz?  

183- Kimlerin yanında Kur’an okununca yüzünde, kalbinde ve davranışlarında inkâr halleri görülür?

184- Görkemli ve mutluluk yurdu olan Firdevs cennetine kimlerin varis olacağı bildirilmiştir?

185- Allah cc dilerse suyu yok edebileceğini veya acılaştırabileceğini bildirmiş midir?

186- İslam’ın aleyhinde düşmanlık üretmek ve müslümanlar arasında korku yaymak için saçma sapan konuşarak toplantı ve plan yapanların azabı nasıl olacaktır?

187- Küfrün gelenek haline geldiği Hıristiyan, Yahudi, Budist ve benzeri toplumlarda yaşayıp hakkı araştırmadan ölenler o gün telafisi mümkün olmayan bir itirafta bulunacaklar mıdır?

188- Zina eden bekârlar için yüce kitabımızda nasıl bir ceza bildirilmiştir?

189- Temiz bir kadına iftiranın cezası nedir?

190- Allah cc suç işleyenleri neden rezil rüsvay etmiyor veya hemen canını almıyor?

191- Hz. Aişe annemizden kıyamete kadar mümin kadınlara yapılan ve yapılabilecek iftiralara karşı nasıl tavır takınılması gerekmektedir?

192- Müminler arasında onları üzen ve rencide eden haberlerin yayılmasını isteyenlere ne tür bir azap vardır?

193- Hem mümin erkeklerin hem de mümin kadınların gözlerini haramdan korumaları istenirken zinaya giden yolların da kapatılması için başka emirler gelmiş midir?

194- Kâfirler iyi de olsa iman etmedikleri için kıyamette amellerinin durumu nasıl olacaktır?

195- Bazı hayvanların sürünerek, bazısının iki, bazısının da dört ayakla yürümesi bize nasıl bir inanç kazandırmalıdır?

196- Hangi vakitlerde anne ve babamızın yatıp uyuduğu odaya izinsiz giremeyiz?

197- Kimlerle ferdi veya ailece emniyet ve güven içinde yemek yiyebiliriz?

198- Cehenneme atılanlar cehennemin sesini duyar ve bu esnada kendileri de hiç bağırıp çağırırlar mı?

199- Allah ve elçisine içtenlikle inanmayanlar her devirde insanlardan, ağaçlardan, taşlardan veya batıl ideolojilerle birlikte deney ve maddeyi ilahlaştırarak çeşitli putlar oluşturuyorlar. Allah cc kıyamette kullarını sorgulayacağı gibi bu putlara da bir şeyler soracak, putlar ve tapanları da cevap verecekler midir?

200- Hz. Peygamberimizi bir kenara atarak cahil ecdat ve gelenekleriyle birlikte haçlı, siyonist veya materyalist liderlerin yolunu benimseyerek ve bu yolda mücadele ederek ölenler kıyamet günü neler yapacak ve neler söyleyecekler ve özür dileseler de kabul edilir mi?

201- Cehalet veya küfür üzere yaşarken ve bazı günahları işlemişken iman ve tevbe edenlerin günahı af olur mu?

202- İster ticaret, ister işçilik, ister memurluk, ister eğitimcilik veya amirlik hepsinde de göreve ölçü veya vakte dikkat etmeyenler dünyada da ahirette de zor duruma düşmezler mi?

203- Peygamber gönderilmeden ve tebliğ yapılmadan helak olan toplum var mıdır?

204- Kur’an ve sünnette belli bir derinliğe ulaştıktan sonra tebliğe kimlerden başlamalıyız?

205- Kimler ne zaman itibarlı insanları itibarsız, itibarsızı da itibarlı yapmaya çalışırlar?

206- Hem peygamberleri hem temiz insanları kimler yerinden ve yurdundan çıkarmaya çalışmışlardır?

207- Her insana İslam’ı anlatmak veya ikna etmek mümkün müdür?

208- Ezilen ve horlanan insanlara sahip çıkılmazsa anti sosyal insanlar olabiliyorlar. Fakat sahip çıkılır ve eğitilirse Kur’an hizmetiyle Allah’ın cc seçkin kulları arasına girip itibar kazanabiliyorlar. Bunlar hakkında Rabbimizin dileği nedir?

209- “Allah vermedi, ben kazandım” diyerek nankörlük yapan Karun kompleksine kimler imrendi ve bu imrenenleri kimler uyardı?

210- Hz. Peygamberimiz vahiy gelmeden önce peygamberlik verileceğinden hiç haberdar oldu mu veya beklentisi var mıydı?

211- Allah’ı bırakıp da insanlara, makama veya servetine yaslananların durumu nedir?

212- İslam’ı daha iyi bilmek, yaşamak ve tebliğde boşuna yorulmamak için bilinçli müslümanların kimleri ikna etmeye ve kimlerle de savaşmak zorunda olduklarını bilmeleri gerekmiyor mu?

213- Hz. Peygamberimizin vahiy öncesi okuryazarlığı, geçmiş toplumlara ve önceki inen kitaplara dönük araştırmaları olsaydı Mekke ve Medineliler onun peygamberliğine inanırlar mıydı?

214- Ekranda beliren yazılar gibi her konuda ayetlerin kalbimizde de belirip yolumuzu aydınlatması için Kur’an araştırmalarını artırmak gerekmiyor mu?

215- Mucize olarak indirilen Kur’an varken Allah ve Resulüne inanmak için hâlâ başka mucize aramaya lüzum var mıdır?

216- Bu kadar gelişen bilim, teknik ve tıbba rağmen ölümü, dirilişi ve hesabı engellemek mümkün müdür?

217- Derdine çare arayan bir insan gibi samimiyetle ahireti için çaba gösterenlere Allah yardım ve hidayet eder mi?

- İslam coğrafyasında müşrikler ve ateistler tarafından güvenlik tehlikeye düşürülürse çok güçlü ve erdemli olan Ehli Kitap’la savunma işbirliği yapabilir miyiz?

219- İnsanların farklı dillerde konuşmaları, beyaz, zenci veya sarı renklerde olmaları üstünlük veya aşağılık sebebi mi yoksa Allah’ın cc her şeye kadir oluşunun bir delili midir?

220- Eskiden ağaçtan, taştan putlar yaparken günümüzde arzu ve istekler, bazı sevilen veya kutsanan insanlar ve genellikle ideolojiler ilahlaştırılmaktadır. Hâlbuki insanlar özel hayatlarına hiçbir kimseyi ortak etmedikleri gibi Allah’a da hiçbir insanı, nesneyi veya ideali ortak etmemeleri gerekmez miydi?

221- Yapılan tebliği kabullenmiş gibi görünseler de birçok insanın bâtıl da olsa inancından ve grubundan ayrılmayışlarının sebebi nedir?

222- Allah cc insanı güzel, tabiatı temiz yarattığı ve her topluma elçiler gönderdiği halde neden bu kadar şirke saplanma, fitne ve fesat yayılmaktadır?

223- Açık delillerle gelen peygamberlere düşmanlıkta ve günahta aşırı gidenleri Allah cc helak etmiştir. Sadık müminlere yardım etmeyi de üzerine almış mıdır?

224- İnkârcılar ne kadar uzun yaşasalar da ahirette ne kadar yaşadıkları sorulduğunda ne cevap vereceklerdir?

225- Peygamberler gibi bilinçli müminler de inkârcıların üzücü ve tahrik edici söz ve davranışlara karşı neden sabırlı olmalıdırlar?

226- Bazı insanlara ne kadar Kur’an’dan öğüt verilse de ilgilenmeyip geleceğe hiç hitap etmeyen geçmişe ait hikâyelerle, olmuş veya olabilecek masallarla, müstehcen fıkralarla ve olmayacak hayallerle oyalanmaktadırlar. Bunun sebebi ne olabilir?

227- Hz. Lokman’a niçin ilim ve hikmetli bir anlayış verilmiştir?

228- Her mümin babanın evlatlarına mutlaka vermesi gereken Hz. Lokman’ın oğluna verdiği hikmetli nasihatler nelerdir?

229- Bazı soru ve cevaplardan sonra ebedi kurtuluş için geçerli tek şeyin ve en büyük değer ve zenginliğin iman ve ihlâslı ameller olduğu anlaşılıyor. Zira babadan, evlattan, maldan, altından ve diğer insanlardan medet bekleyenler bunu mahşerde göremeyince, iş işten geçince yine de çok suçlu mücrim insanlar kurtulmak için mümkün olsa neleri feda etmek isterlerdi?

230- Sahabelerden Mus’ab bin Ümeyr ve onun gibi kendini İslam’a adamış ve şehit olmuş kahramanlar hakkında Rabbimiz neler buyurmuştur?

231- Hz. Peygamberimizin eşlerinden başlayarak İslam davetçilerinin eşleri ve bilinçli müminler neden dünyanın cazibesine ve şeytanın vesvesesine kapılmamalıdırlar?

232- Mümin kadınlar erkeklerle konuşurken neden ciddi olmalıdırlar?

233- Rabbimiz mümin kadınlardan hangi devrin kadınları gibi dışarı çıkmamalarını ve evde de Kur’an üzerinde nasıl bir araştırma ve hatırlama yapmalarını istemektedir?  

234- Her şeyi bilen Allah’ın cc ve vahiyle hareket eden elçisinin her konuda verdikleri hükümleri ne ise onunla yetinmeyip hâlâ başka seçenek veya başka yollar ararsak ne oluruz?

235- Hz. Peygamberimiz inen vahiyle kalplere nur saçan kandil olarak bildirildiğine göre ona inanmayanları kandilin ışığından mahrum kalan ve yağmurlu ve karanlıkta giden yolculara benzetebilir miyiz?

236- Hz. Peygamberimize salât konusunun iyi anlaşılması için tekrar sorarsak Allah’ın cc elçisine her konuda yardım ettiği, meleklerin de Allah’ın izniyle yardımcı olduğu, müminlere de salât edin emriyle Hz. Peygamberimizi minnet ve sevgiyle anarken Kur’an ve sünneti yaşatma ve insanlara bu ilahi mesajı duyurma mücadelesine hem sözle hem de fille destek olmamız ve yüceltmemiz mi istenmektedir?

237- Tesettür (örtü), kadınları daha cazip göstermek için mi yoksa kötü bakış ve kötü fiillerden korunmak ve takvalı olmak için mi emredilmiştir? Ayrıca daha önce açık saçıklık kimlerin âdetiydi ve ilk açılma ne ile başlamıştı?

238- Şeytanın hiçbir gücü olmadığı halde ona vesvese verme imkânı niçin verilmiştir?

239- Birbirlerini iman ve ibadetten alıkoyarak birbirini saptıranlar kıyamette birbirlerini suçlayacaklar mıdır?

240- Geçmişte bazı toplumlar hangi sebeplerden dolayı helak olmuşlardı?

241- Kur’an’ı yalanlamak için yarışanlar kendilerini neye hazırlıyorlar diyebiliriz?

242- Allah’ın cc adını anarak insanları aldatan ve sömürenlerden ötürü her Allah’tan,   peygamberden ve dinden bahsedenden kimselerden İslam’ı öğrenebilir miyiz?

243- Tatlı sudan da tuzlu sudan da lezzetli balıkların rızık olarak verilmesinin sebebi nedir?

244- Kimler hangi amelleriyle ahiret mükâfatından daha çok ümit var olmalıdırlar?

245- Ömrünü Kur’an öğrenme ve öğretmeye adayanlara Allah’ın cc seçkin kulları diyebilir miyiz?

246- Cehennem ehli cehennemde ölmek istese veya azaplarının hafifletilmesini ya da cehennemden çıkmak isteseler bu hiç mümkün olur mu?

247- Hz. Peygamberimize inanmayanlar mezarlarından kalkınca ne diyeceklerdir?

248- Cennetten cehenneme ya da cehennemden cennete konuşma olur mu?

249- Kâfirler Allah’a inanmıyorlar anladık, peki müşriklerin kâfirlerden, müminlerin de müşriklerden farkı nedir?

250- İslam’ı öğrenmemiş ve çocuklarına da öğretmemiş bir babanın mahşerdeki hali nedir ve bu hale düşmemesi için ne yapılmalıdır?

251- Neden namazı, sadakayı, infakı ve gençlerin de hayırlı işler yapmasını geciktirmemelidir?

252- Mahşer yerini bir an göz önüne getirmeye çalışırsak hangi farklı sahneleri görür gibi olmalıyız?

253- Tarih boyunca Allah’ın cc ayetlerine kimler düşmanlık yaptı ve akıbetleri ne oldu?

254- Melekler müminler için dua eder mi ve Allah’ın cc izniyle onları korurlar mı?

255- Kıyamette Rabbimizin tüm mahşer halkına hitaben bir sorusu olacak mıdır?

256- Hz. Musa’nın tebliğini fesat olarak görmesi ve onu öldürmek istemesi Firavunun kendi kurduğu sistemi din olarak saymasından mı kaynaklanmaktadır?

257- Firavun ve aynı azgınlığı sürdüren takipçilerinin ölümü, kabir hayatı ve mahşerdeki halleri nelerdir?

258- Büyüklenerek Allah’a cc ibadetten yüz çevirenlerin ahiretteki durumları nedir?

259- Bilgi derinliği ve ekonomik gücü olan müminler neden geçmişin harabelerine seyahat etmelidirler?

260- Günahlardan kaçınarak çok temiz yaşayan müminlere ölüm öncesi ve ölüm anında melekler neler söylerler?

261- Aya, güneşe veya daha başka varlıklara tapanlara neler anlatılmalıdır?

262- Sevgili peygamberimizden tebliğine karşılık ümmetinden Allah’a cc ve birbirlerine karşı ne yapmalarını beklemesi istenmiştir?

263- Allah herkese bol bol rızık verseydi ne yaparlardı?

264- İnsanların başına gelen musibetlerin sebebi genellikle kimlerden kaynaklanmaktadır?

265- İnsanlara verilen servet ebedi mi yoksa emaneten mi verilmiştir?  

266- Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hangi özelliklerle donanan müslümanlar başarılı olabilirler?

267- Ailelerin evlat sahibi olmaları veya isteseler de olamamaları kime bağlıdır?

268- Allah’ın peygamberini (Cebrail aracılığıyla) vahiyle inşa etmesi dışında başkasına vahyi veya ilhamı ya da başka varlıklara hitabı olmuş mudur?

269- Nasıl bir güne hazırlanmamız gerekmektedir ve o günü yüreğinde hisseden müminler, bazı haddi aşan insanlara kızıp öğüt vermekten vazgeçebilirler mi?

270- İlkbahardaki yeşerme ile kıyametteki diriliş arasında bir bağ kurabilir miyiz?

271- Bir at, merkep, deve, asansör veya bir taşıta bindiğimiz ya da daha başka kolaylık sağlayan mikser, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletleri kullanırken şükürle birlikte nasıl dua etmek gerekiyor?

272- Neden Kur’an’ın emir ve yasaklarıyla ilgili olarak detaylı bilgiye sahip olmak gerekmektedir?

273- Bir kuzunun bir canavara yakınlık gösterdiği hiç görülmediği halde tarihte kendilerini küçümseyen ve ezen bir idareciye veya gruba mahkûm olmayı tercih eden topluluklar olmuş mudur?

274- Günah ve isyan için birleşenlerle, Allah rızası için birleşenlerin ahiretteki halleri nasıl olacaktır?

275- Allah cc anılınca yüzünü ekşiten ve öğüt verilince hoşlanmayanların ahiretteki halleri nasıl olacaktır?

276- Firavun ve adamları boğulunca arkalarından ağlayanları oldu mu?

277- İnkâr ve isyanlarıyla şöhret bulan gururlu insanların azabı nasıl olacaktır?

278- Kur’an için “çok zor, anlaşılamaz” diyenler var. Bu gerçekten doğru mudur? Oysa müslüman olan göçebe bedeviler bile Kur’an’ı anlamadılar mı?

279- İnsanlar ve elçiler vahye uymakla sorumlu iken ve tüm gerçekler vahiyle bildirilmesine rağmen hâlâ inananlar arasında ayrılığa düşülmesinin sebepleri nelerdir?

280- Hz. Peygamberimize vahye uyması emrediliyor. Az da olsa vahyin dışına çıksa veya söz uydurup Allah’a isnat etseydi başına neler gelirdi?

281- İhlâslı bir müminin kendini çok yönü eğiterek kazanacağı en son zaferi nedir?

282- Kimler cehennem köşelerinde unutulmaya terk olunacaklardır?

283- Mümin bir kimse olgunlaştıkça ve erdem sahibi oldukça şükretme ve amellerinde daha da güzelleşme göze çarpar mı?

284- İsrafçı kâfirlere kıyamette nasıl bir söz söylenecektir?

285- Geçmişe bakıp ibret almak istersek kimlere kulakları, gözleri ve kalpleri fayda etmemiştir?

286- Cinler, Hz. Peygamberimizin okuduğu Kur’an’ı dinleyip iman edip birbirlerine tebliğde bulundular mı? 

287- Her şeye kadir olan Allah’a cc karşı Yahudiler Allah’ın cc yorulduğu ve cumartesi günü dinlendiğini savunarak kendileri de cumartesiyi tatil yapmışlardır. Bunlara nasıl bir cevap vermek gerekiyor?

288- Allah cc kimlerin amellerini boşa çıkarır, kimlerin de günahlarını örterek hallerini düzeltir?

289- Allah cc her şeye kadir olduğu halde niçin müminlere cihadı emretmiştir?

290- Allah cc müminlere yardım yapma, zafer kazandırma ve egemen kılma konusunda dinine yardım, ıslah çalışmaları ve şirk koşmama şartlarını koymuş mudur?

291- Cennet ırmaklarının tatları ve özellikleri nelerdir ve bu ırmakların bulunduğu cennetler kimlere vaad edilmiştir?

292- Hz. Peygamberimizin sahabelerinin belli başlı özellikleri nelerdir?

293- Kim olursa olsun geçmişte, günümüzde ve gelecekte herhangi bir insanı Allah’ın ve Hz. Peygamberimizin önüne ve yine o kimselerin sözlerini de Kur’an’ın ve Hz. Peygamberimizin hadislerinin ilerisine niçin geçiremeyiz?

294- Neden mümin kardeşlerimizi dinlenme veya uyku saatlerinde rahatsız etmemeliyiz?

295- Neden gelen veya yayılan haberleri iyi araştırmalıyız?

296- İki müslüman grup birbiriyle bozuşursa veya çarpışırsa ne yapacağız?

297- Müminler olarak neden birbirimizle alay etmekten, zandan, kusur arama ve gıybet etmekten kaçınmalıyız?

298- Bir mümine ırkı veya rengi mi yoksa hayırda yarışma ve günahlardan sakınma mı ona Allah cc katında üstünlük kazandırır?

299- Allah’ı cc ve kâtip meleklerini neden çok yakın olarak hissetmeliyiz?

300- Hangi söz veya davranış herhangi bir ortamda veya bir toplantıda hem bizim hem de yeni gelen insanların itibarını artırır ve gönüllerini kazandırır?

301- Allah cc kendisinin ve Resulünün muhaliflere karşı galip geleceğini ilan etmiş midir?

302- İslam coğrafyasında sosyal ve ekonomik dengenin korunması, İslami eğitimin ve tebliğin sürdürülmesi ve ihtiyaç sahiplerinin de güven içinde yaşamaları için zafer ganimetlerinden veya o yoksa az masrafla çok gelir sağlayan doğalgaz, güneş, rüzgâr ve benzeri santrallerin gelirlerinden nasıl bir uygulama yapmalıyız?

303- İnkârcılar ne kadar güçlü olsalar da kalplerinde müminlere karşı bir korku var mıdır?

304- Şeytan, nefis ve kâfirlerin müminleri aldatmak ve saptırmak için oyun kurmakta aynı noktada birleştiklerini söyleyebilir miyiz?

305- Hz. Peygamberimiz mümin kadınlardan nasıl bir söz almıştır?

306- Rabbimizin bazı söz ve davranışı farklı olan müminleri inşa etmek için “niçin yapmadığınızı söylersiniz” uyarısı sözle davranışın bir olmasını ve kesinlikle çelişkili olmamasını mı istemektedir?

307- Hz. Peygamberimizin geleceğini müjdelemek hangi peygambere nasip olmuştur?

308- Öğrendiği ve temsil ettiği ilmin kıymetini bilmeyenler, bilip de Allah’ın kitabı ile amel etmeyenler ve Kur’an’la yapılacak öğütten kaçınanların hali hangi hayvanın davranışlarına benzetilmişlerdir.

309- Hıristiyanlar pazar, Yahudiler de cumartesi tatil yapıyorlar, biz niye cuma günü tatil yapmıyoruz?

310- Münafıkların özellikleri nedir ve onlar için af ve mağfiret dileyebilir miyiz?

311- Baki âlemde zarara düşenlerden olmamak için neleri ihmal etmemeli ve nelerde acele etmeliyiz?

312- Allah cc kimlere çıkış yolu verir ve işini kolaylaştırır?

313- Allah cc neden ölümü ve hayatı icat etmiş ve insanları yaratmıştır?

314- Ahirette “aklımızı iyi kullanamadık” diye itirafta bulunanlar olacak mıdır?

315- Allah cc geçmişte verdiği malın sadakasını vermeyen ve cimrilik yapan kardeşlere ne tür musibet vermiştir?

316- Amel defteri sağ eline verilenler o gün ne derler ve nasıl bir güzellikle karşılaşırlar?

317- Amel defteri soldan verilenler ne derler ve nelerle karşılaşırlar?

318- Hz. Nuh (as) kavmine tebliğ yaptığında nelerle karşılaşmıştır? 

319- Hz. Nuh (as) kendisinin peygamberliğine inanan müminler için nasıl dua etmiştir?

320- Mescitler, ibadet dışında başka amaçlar için kullanılabilir mi?

321- Neden gecenin bir kısmını Kur’an araştırmasına ayırmalıyız?

322- Kıyametin dehşeti bir çocuğun bile saçını beyazlatacak kadar şiddetli midir?

323- Namaz kılarken hangi sureleri veya ayetleri okumalıyız?

324- Kıyamette hesabımızın kolay olması için neleri özenle yerine getirmeliyiz?

325- Bazen cehalet, zenginlik ve üstünlük gururu birleşince iman ve cihat etmeyi engellediği görülmüş müdür?

326- Allah cc insanı iman etme veya inkâr etme konusunda özgür bırakmış mıdır?

327- İnsan niçin yaratılmıştır ve insana başıboş bırakılmıştır diyebilir miyiz?

328- Muhtaçlara yedirip içirmesine karşılık beklemediği gibi teşekkür dahi istememek kimlerin özellikleridir?

329- Allah cc toprağı, dağları, geceyi, gündüzü ve yağmuru kendisinin kudret delili olarak yaratıp bildirdiği gibi insanların hizmetine de sunmuştur diyebilir miyiz?

330- Kur’an’ı ve ahireti yalanlayanları nasıl bir azap beklemektedir?

331- Küfrü ve dünyayı tercih edenle, iman ederek nefsini kötü arzulardan alıkoyanların ahiretteki yerleri ne olacaktır?

332- İnsanlar kıyameti görünce dünyada ne kadar kaldıklarını zannederler?

333- Tebliğe karşı kendilerini yeterli görüp iman etmeye ve Kur’an öğrenmeye pek yaklaşmayanlara değil de öncelikle gelip “bana anlat, beni eğit ve öğret” diyenle mutlaka ilgilenmemiz mi gerekiyor?

334- İnsan yaratılışını ve doğumunun kolaylaştırılmasını ve kendisine lütfedilen nimetleri düşünüp nankörlüğü değil de şükrünü artırması gerekmiyor mu?

335- Kıyamet günü yakınlar birbirlerine karşı gereken görevi yapmadıklarından inkâr veya günahları dolayısıyla mahcubiyetlerinden ötürü birbirlerinden kaçarlar mı?

336- İnsanlar iyi veya kötü ne hazırladıklarını, neye öncelik verdiklerini veya neye önem vermeyip geriye bıraktıklarını ve ne kadar çok zor duruma düştüklerini ne zaman tam olarak anlayabilirler?

337- Kur’an’ı Hz. Peygamberimize getiren meleğin Allah cc katında ve melekler yanındaki yeri, değeri nedir ve güvenirliliği ne kadardır?

338- Fitneci ve aldatıcılara aldanmamak için neleri ve nasıl bir hesap ve hüküm gününü düşünmeliyiz?  

339- Siccin ve illiyyin nedir, hakkında bilgi alabilir miyiz?

340- Müminleri horlayan, alay ederek gülenlere o gün müminler de bu kendilerini horlayan ve gülenlere cennetten bakıp gülecekler mi?

341- Ahirette kimin hesabı kolay olacak ve sevinçle cennetteki ailesine dönecek ve kimler de helak diye feryat ederek tekrar ölmelerini isteyeceklerdir?

342- Geçmişte Suudi Arabistan yarımadasında Yemen bölgesine yakın bir yerde yaşayan inkârcı Uhdud ehli ve Mekke müşrikleri niçin lanete uğramışlardır?

343- Aklını çok iyi kullanan müminler emre itaat, hamd ve minnet nedeniyle mi yoksa Allah’ın cc ismini insanlara duyurmaya canla, malla, dille yaptıkları cihatla mı yüceltmeye çalışıyorlar?

344- Dinimizde öğüt vermeye kesintisiz olarak devam edilmesinin istenme sebebi nedir?

345- Küfür, şirk ve dinsizliği yaymak için koşuşturanların ahiretteki halleri nasıl olur?

346- İslam’a hizmet için ihlâsla çalışanların ahiretteki durumları nasıl olur?

347- Rabbimiz iman edilmesi için nelere ibretle bakılmasını ve nasıl anlatılmasını istemektedir?

348- Ad, Semud kavmi, Firavun ve ordusu niçin helak olmuşlardır?

349- Allah cc katında iyilik yalnız zenginlikle ve kötülük de fakirlikle olmadığına göre asıl iyilik Allah’a cc itaatle ve kötülük de isyanla mıdır?

350- Rabbimizin “dön Rabbine, gir iyi kullarımın arasına ve gir cennetime” diye çağrı yaptığı insanların özelliği nedir?

351- Allah cc insanoğluna göz kulak ve akıl gibi organlar verdiği, hak ve batılı da gösterdiği için birçok insan nefsi istemese de aslında zoru tercih etmeleri gerekmiyor mu?

352- Dünyada başarıya, ahirette de cennete götürecek kısa bir formül var mıdır?

353- Rabbimiz elçisinin tebliğ zorluğuna karşı hem teselli hem de inşa ederken neler yapmasını istemiştir?

354- Zorluklarla mücadele etmek için nasıl bir öngörü veya stratejiye (geleceğe dönük plan ve bilince) sahip olmak gerekmektedir?

355- Güzel ve üstün yaratılan insanı bir anda en aşağı seviyeye düşüren ne olabilir?

356- Ebu Cehil ve onu takip edenlerin özellikleri ve akıbetleri nedir?

357- Kur’an nasıl bir gecede inmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirilişinin ve yüce elçinin gönderilişinin hikmeti nedir ve bu gecede ilk ve son inen ayetler hangileridir?  

358- Yaratılmışların en kötülerinin özellikleri nelerdir?

359- Yaratılmışların en hayırlıları kimlerdir?

360- Üzerinde cereyan eden olayların haberlerini yer (arz) ne zaman anlatacaktır?

361- Kıyamette insanlar niçin ve ne şekilde kabirlerinden çıkıp mahşere gelirler?

362- Doyumsuz arzu, istek ve ihtirasların peşinde çıkmaz sokaklara değil de Allah cc yolunda koştukça koşan bir cihad ruhuyla mücadele etmek, bu yolda nankörlük ve cimrilikten kaçınarak daha çok infak etmek için hangi sureyi sık sık okumak ve düşünmek gerekmektedir?

363- Ahirette kimler hoşnut bir hayatta olacak ve kimler de cehennem uçurumunda (annesine sarılır gibi) alevli bir ateşe sarılarak ateşin kucağına düşecektir?

364- Ayetlerle ahirete görür gibi iman etmeyenler nelerle oyalanmaktadırlar?

365- Nelerin farkında olanlar elleri altındaki nimetlerle ve evlatlarla öğünme yerine onların hesabını nasıl vereceğim kaygısıyla şükretmeye çalışırlar?

366- Bir insan dünyanın en büyük servetine de sahip olsa da hangi özelliklere sahip olmazsa Allah cc katında ziyandadır?

367- İmandan yoksun veya oldukça cahil fakat servetinden dolayı zenginlik kompleksine sahip bir kimsenin insanlara karşı yaklaşımları ve ahiretteki durumu nedir?

368- Yemen Valisi Ebrehe Yemen’in Sana şehrinde bir tapınak yaptırıp insanları buraya yönlendirmek için Miladi 570 yılında büyük bir fil ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelmişti. Akıbeti nasıl ibretlik bir hal almıştır?

369- Allah cc Kâbe’nin komşuları olan Kureyş kabilesini İslam’ın gelişine doğru fil ordusundan ve verimsiz topraklarda açlıktan koruyarak İslam’ın gelişiyle ve zamanla Mekke’de, Yemen ve Suriye arasında sosyal ve ticari güvenliğe ve Kâbe’de bol nimetlere ulaştırarak ve bu huzurun devamı için Kur’an’ın ilk muhataplarına neleri hatırlatarak neler istemiştir?

370- Ahireti inkâr etme, yetimi itip kakma, yoksulu doyurmama ve iyilikleri teşvik etmeme kimlerin özelliği olduğunu bilip bu zulmü yapan müşrik ve kâfirlere benzememek için iman etmeye, İslam’ı yaymaya, yetime ve yoksula sahip çıkmaya ve sahip çıkılmasına öncülük ederek Allah’ın cc rızasını kazanmaya çalışmak gerekmiyor mu?

371- Görünüşte abdestli, namazlı fakat arka planda inkârcı, ahlaksız, cimri, hayır yapmaz ve yaptırmaz, merhametsiz, saygısız, ikiyüzlü ve riyakâr insanlar için Rabbimiz ne buyurmaktadır?

372- Dünyada kevser bilinciyle ilme, dürüstlüğe ve infaka devam ederek izzetli ve şerefli yaşamaya, ahirette de nesli kesikler (ebterler) arasına girmemek için imanlı bir nesil yetiştirmeye gönül vermek için hangi surenin ışığında hareket etmek gerekiyor? 

373- İnkârcı müşriklerin istek, arzu ve propagandalarına uymadan ihlâslı ve adaletli olarak Allah’a kulluk yapmak için hangi surenin ışığında hareket etmek gerekmektedir?

374- Tevbe ve istiğfar bilinciyle zaferlerimiz, ibadet ve iyiliklerimizden dolayı istiğfar amacıyla başarılarımızla övünmeyip bilakis Allah’a bu lütuflarından dolayı hamd ederek zafer esnasında taşkınlık, ibadet ve iyilik esnasında içimize gurur veya riya geldiyse bunlardan ötürü af (istiğfar) dileyip hayatta ve cihatta daha başarılı, ibadet ve iyilikte daha ihlâslı olmaya çalışıp iyilikleri artırmayı nasip etmesi ve eksik ve kusurlarımızdan dolayı hesaba çekmemesi arzusuyla Allah’a dua etmek için hangi surenin bilinciyle yaşamaya çalışmalıyız?

375- Ebu Leheb, Hz. Peygamberimizin amcası olduğu halde onun peygamberliğine karşı en büyük düşmanlığı yapıp hanımı Ümmü Cemil de kocasına destek olup Hz. Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler sermiştir. Bu nedenle ahirette kocasının ateşini artırmak için ona odun taşıyacağı ve bu inkârcı yolu günümüzde de takip edenlerin ayni akıbete uğrayacakları ve bizim de bu duruma düşmememiz için hangi surenin ışığında yürümeliyiz?

376- Hıristiyanlar gibi Hz. İsa ve Hz. Meryem’i, Nusayriler gibi Hz. Ali’yi Allah’a ortak etmemek, Panteistler gibi Allah ile evreni bütünleştirmemek, Yahudiler gibi Allah’ı fakir, aciz ve güçsüz kendilerini zengin görmelerine katılmayıp herkesin her an Allah’a muhtaç olduğunu, Allah’ın ise kimseye muhtaç olmadığına ve hiçbir yarattığı şeylere benzemediğine inanarak ŞİRKSİZ VE İHLÂSLI yaşamak için hangi surenin ışığında kulluk yapmalıyız?

377- Küfür ve şirk karanlığına Kur’an’ın aydınlığıyla karşı gelerek, kötülük gelebilecek varlıkların şerrinden ve küfür, şirk ve isyanın doruğa ulaştığı ortamlarda isyan ve hayâsızlık propagandacılarının propagandalarından ve Müslümanlara haset edenlerin şerrinden Allah’a sığınmak ve batıla karşı cihad halinde olmak için hangi surenin bilinciyle hareket etmeliyiz?

378- Tevbe suresi (31/192) “Onlar, âlimlerini ve Rahiplerini, Allah’tan başka (besleyici,  eğitici ve emrine uydukları) Rabler edindiler, Meryem’in oğlu Mesih’i de. Hâlbuki onlar da ancak bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’tan başka hiç bir ilâh yok. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden tamamen münezzehtir.”  ayete göre insanları haramla beslenmeye ve küfre ve nankörlüğe yönlendiren sahte Rablerle, onurlu insanları onursuz ve onursuz insanları da makam ve mevkii sahibi yapmaya çalışan sahte meliklerle, Allah’a değil de kendine kulluğa ve köleliğe çağıran sahte ilahlık taslayanlara karşı Allah’a sığınarak mücadele etmek için hangi surenin bilinciyle koşturmalıyız?

379- Kuran’ı Kerim, Cebrail adlı büyük meleğin 23 yıl boyunca Allah’tan cc getirdiği, insanlara gerekli olan her şeyin açıklandığı mucize olan bir kitaptır. Tarafsız olarak araştıranların iman etmelerine rağmen birçok müşrik ise akıl ve mantığını kullanarak değil de geleneklerine ve zanlarına uyarak inkâr etmişlerdi. Bugünkü inkârcılar da genellikle araştırmadan ve tam olarak anlamadan mı inkâr ediyorlar?

380- Her devirde daima hakka çağıran bir topluluk olacak mıdır?

381- Kıyamet olayı niçin gizli tutulmuştur?

382- Musibetler veya hastalıklar tevbe için iyi bir fırsat olduğu halde başlarına sıkıntılar ve musibetler gelse bile hiçbir şekilde Allah’a cc yalvarmayanlar acaba şeytana uyan ve kalbi iyice katılaşmış kimseler midir?

383- İsrafçı kimseler kime ve niçin kardeş olurlar?

384- Gök gürültüsü ve yıldırım düşmesine nasıl bakmalıyız?

385- Mümin bir kimse neden Allah’a cc ortak koşan müşrik bir eş seçmemelidir?

386- Bütün meyvelerin şeklinin, tadının ve değerinin farklı olmasına karşılık aynı sudan beslenmelerinden nasıl ibretli bir ders çıkarmalıyız?

387- Geçmişte Hz. Musa’nın mucizesine ve daha sonra Kur’an mucizesine inanmayanların katmerleşen ve söz geçmeyen kalpleriyle bazı sert taşlar arasında bir benzerlik kurabilir miyiz?

388- Müslümanların hem rızık hem de düşmanlara karşı caydırıcı bir güç olmaları için gökten, denizlerden ve yerden en iyi şekilde yararlanmak için bilim ve ileri teknolojiye sahip olmaları gerekmiyor mu?

389- Uyku ve ölüm arasında bir özdeşim ve ibret bağı kurabilir miyiz?

390- İmanı güçlendirmek için neleri okumalı ve düşünmelidir?

391- Toplumlarda insana güven ve itibar kazandıran en önemli faktör nedir?

392- İnsanı hangi söz ve davranışlar çevresinde çabucak gözden düşürür? 

393- Temiz bir hayat yaşamak için haram ve helalleri bilmemiz gerekmiyor mu?

394- Hz. Peygamberimiz İnsanların hidayeti için Rabbimiz tarafından gönderilmiş ve Kur’an’ı da ona vahyetmiştir. Günümüzde birçok yerde uydu yayını yapan televizyonlarda bile Kur’an okunurken ve bu kadar lütufları görüp iman ve şükür edilmesi gerekirken hâlâ bazı insanların “bu konuda hiç haberimiz yoktu”  diye bir itiraz etme hakları kalmış mıdır?

395- Hz. Peygamberimiz de Kur’an’ı tebliğiyle ilgili olarak ahirette sorgulanacak mıdır?

396-Tarih boyunca peygamberlere düşmanlık yapanların çeşitli şekillerde perişan oldukları görülmüştür. Bu cezalandırma Allah’ın cc değişmeyen bir yasası mıdır?

397- Faizle ilgili olarak faiz yiyen ve faize karşılık alacağını almayanı veya bağışlayan hakkında Rabbimiz neler buyurmuştur?

398- Bizimle farklı düşünüyor diye abdestli, namazlı, oruçlu bir kimseye kâfir diyebilir miyiz?

399- Miras ve yetim hakkında Rabbimiz neler buyurmuştur?

400- Tereddütsüz olarak tam imanlı, en güzel sözlü ve hikmetli müminlerle bozguncuların ve azabı hak edenlerin özellikleri nelerdir?

401- Kâinatın ve insanın yaratılışını, peygamberleri, kitapları, helak olanları ve kurtuluşa erenleri hatırlatarak yapılacak işleri ve ibadetleri bildiren ve geleceğimizin haberlerini vererek ahirete daha iyi hazırlanmayı hatırlattığı için mi Kur’an mübarek zikir olarak bildirilmiştir?

402- İman etmeden, Kur’an’ı araştırmadan yaşamaya karanlık ortamlarda yaşamaktır diyebilir miyiz?

403- Allah cc kullarının yaşamasına çok önem verdiğini nasıl anlayabiliriz?

404- Allah cc aslında kullarını sevdiği için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bu noktadan hareketle sınav sürecinde kimleri niçin şaşırtır ve yine kimleri niçin doğru yola iletir?

405- Zulmü kimler yaparlar ve azabı da neden acele isterler?

406- “İman edip etmemekte özgür olduğumuzun vahiyle bildirilmesine rağmen müşriklerin, tüm uyarılara rağmen şirk koşmalarını Allah’ın cc isteğine bağlamaları ve “kaderimiz böyleymiş” demeleri Allah’a cc karşı yalan ve iftira olmuyor mu?

407- Ev içindeki düşmanlık kimden veya neden kaynaklanmaktadır?

408- Sözde takvalık adına dünyadan el ayak çekerek (Nirvanaya) sonsuzluğa veya ölümsüzlüğe ulaşacağını zanneden müşrik Budist papazları gibi düşünen zavallı gruplar “dünyadan, ahiretten ve kendinden vazgeçeceksin” diyorlar. Bu ruhbani fikirler Allah’ın cc yüklediği iman, ilim, infak ve cihad gibi sorumluluklardan kaçma olmaz mı? hem de fırsat bekleyen Siyonist ve Haçlı düşmanların işine yaramaz mı?

409- Gafil insanların özellikleri nelerdir?

410- Kur’an’da Kur’an’ın bir ruh olarak tanıtılması onu okudukça insanların canlılık kazanacağına mı işaret edilmektedir?

411- Bir şeyi Allah cc gibi sevenlerle veya bir şeyden Allah’tan daha çok korkanlar şirke düşüp düşmediklerini ve imanlarının devam edip etmediğini kontrol etmeleri gerekmiyor mu?

412- Kötü söz, ahlaksızlık, fesat ve zulmün yayılmasını isteyenlerle yayılmasını istemeyenlerin akıbetlerine nasıl bakmalıyız?

413- Kötü kadınlar veya kötü erkekler karşılıklı olarak kimlere layıktırlar?

414- Müslümanlar kültürel, ekonomik ve siyasal ideallere sömürülmeye ve eritilmeye karşı uyandıkça, bilim ve teknikte geliştikçe ve evrensel bir güç oldukça kâfirlerin etkinlikleri azalır diyebilir miyiz?

415- Allah cc gönderdiği emirleriyle kullarına hiç zahmet ve zorluk diler mi?

416- Kimler Kur’an’a karşı kalplerine perde çekilmeye ve kulaklarına ağırlık verilmeye müstahak olurlar?

417- Doğuştan yetenekli ve İslam fıtratı üzere dünyaya geliyoruz ama bilgili olarak doğmak mümkün müdür?

418- Kimler lanetlenmektedir?

419- Bazı batılı düşünürlerin ve bilim adamlarının iddia ettikleri gibi tabiatta kör bir akış var mıdır? Buna nasıl cevap vermeliyiz?

420- 17. yy’dan beri sömürgeciler, sömürebildiklerini sömüren, birbirine düşürebildiklerini savaştıran, Allah’ın cc nimetlerinden yararlandıkları halde Allah’a ve Resulüne karşı savaşanlar İslam için de “terör dini” diye yaygara koparıyorlar. Bu zan ve iftiraya karşı Rabbimiz toplumları bozmaya çalışan ve düzeltmeyenlerin kimler olduğunu bildirmektedir?

421- Müminler ne zamana kadar ibadetle sorumludurlar?

422- Mescitlerin hangisine zarar vermekten ve hangi mescitlerde de namaz kılmaktan kaçınmalıdır?

423- Tebük seferine gitmeyenlerin üzüntülerini göz önüne alıp düşünerek ve İslami çalışmalardan kaytaranlara bakıp kaytarmamak için nasıl bir ders çıkarmalıyız?

424- Kur’an’la kendini inşa etmemiş bir insanın psikolojik yapısını nasıl ifade edebiliriz?

425- Müminler İslam’ı yaymak için infak etmezlerse toplumda cehalet yayılarak hem fert ve toplumsal hayat hem de ahiret hazırlığı tehlikeye girmez mi?

426- Müminlerin İslam’ı yaymak ve öğretmek için neleri infak etmeleri gerekmektedir?

427- Zenginin malında fakirin hakkı var mıdır?

428- Niçin malın artmasıyla gururlanmamak, yokluğuna da pek üzülmemek gerekir?429- Allah’ın cc bütün lütuflarına rağmen ona eş koşanlara ve bir de iman etmelerine rağmen Kur’an’dan değil de farklı kaynaklardan beslenip birbirini dışlayan ve birbirine acı çektirenler ilahi gazaba müstahak olmazlar mı?

430- Kur’an kimleri en doğru yola götürür, kalbine şifa olur ve şirk ve isyanından dolayı kimlere fayda etmez ve kimlerin de sapıklığını artırır?

431- Allah cc özellikle kimlere azap eder?

432- Allah cc katında tek dinin İslam olduğunu biz biliyoruz ama diğer din adamlarına da bunu duyurmak için tıpkı Hz. Peygamberimizin devlet başkanlarına elçileriyle mektuplar gönderdiği gibi günümüzde de zaman zaman İslam âlimlerinin önderliğinde Vatikan ve Haham başı ve üyeleriyle uluslararası dini kongreler yapmak gerekmiyor mu?

433- Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Bu konuyu Allah cc nasıl bildirmiştir?

434- Yahudi ve Hıristiyanlar iman etmeyi düşünmeseler ve istemeseler de aslında Rabbimiz şefkat ve merhametinden dolayı onların da hidayetlerini arzulamaktadır diyebilir miyiz?

435- Kur’an’ın hak olduğunu en iyi kimler anlayabilir ve kimler anlayamazlar?

436- Kâfir ve münafıklara karşı nasıl mücadele etmek gerekmektedir?

437- Hz. Hüseyin’i öldürerek Ehli Sünnetle bağı kesilen katil Yezid’in zulmünün ardından asırlar geçmesine rağmen günümüzde hâlâ aşırılığı olmayan müminleri suçlayanlar görülmektedir. Bu olaya nasıl bakmalıyız?

438- “Hanım’ım iman, ibadet ve güzel ahlaka yaklaşmıyor” veya “beyim iman, ibadet ve takva olmama engel oluyor” diye Kur’an öğrenme, güzel ahlak, ibadet ve cihattan geri kalma konusunda mazeretlerinin geçersizliği için kimlere bakmak gerekmektedir?

439- Bir baba, hanımına ve çocuklarına “size ben bakıyorum” diye başa kakarsa sorumluluklarına ve İslam’a ters düşmüş olmuyor mu?

440- Dünyanın en kötü insanı da olsa ona bile yumuşak konuşmak mı gerekiyor?

441- “Kolay kolay yemin etmemeli, ettikse de mutlaka yemine uymalı” diyoruz ama bozmanın cezası nedir?

442- Bilinçli müminlerin yalan şahitliği ve boş işlerle karşı tavırları ne olmalıdır?

443- Allah’ın cc hem bizim hem de kâinatın sahibi olduğunu nasıl ifade edebiliriz?

444- Kimler, insanların sapıklığa ve harama düşmelerini isterler?

445- Yaptığı iyiliği başa kakmayanların Allah cc katındaki mükâfatları nelerdir?

446- Zinanın yüz ve kalp nurunu gidererek babalık sevgisini, annelik şefkatini ve merhametini zayıflatarak yok ettiği, bereketsizliğe ve cinayetlere sebep olduğu görülmektedir. Bu günahtan kaçınmak gerekirken iğrenç tekliflerle karşılaşanlar kimi hatırlayarak Allah’a cc sığınmalıdırlar?

447- Kin ve öfke, cennet yolcusuna veya cennet ehline yakışır mı?

448- Her şeyin bir bedeli olduğu gibi cennetin de bir bedeli vardır ve daha büyüktür diyebilir miyiz?

449. İslam coğrafyasında rızık günümüze kadar genellikle tarım ve hayvancılıkla aranmıştır. Artık semaya dönük teknoloji ve ovalar, sıradağlar ve tepelerde ormancılık, arıcılık, bahçecilik, madencilik, güneş ve rüzgâr enerjilerine ağırlık vermek gerekmiyor mu?

450- Kıyamete kadar motorlu taşıtlarda yeni keşifler veya gelişmeler olacak mıdır?

TÜM SORULARIN CEVAPLARI DOSYA İÇİNDE, İNDİRİP OKUYABİLİRSİNİZ.