KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
12- Allahın Adını Anmak Ve Tesbih Etmek

ALLAHIN ADINI İÇTENLİKLE ANMAK VE TESBİH ETMEK

 

50 -Kaf 16- Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız (her halinden haberdarız ve her an kudretimiz altındadır).

 

58-Mücadele 7- Görmez misin? Allah hem göklerdekini, hem yerdekini hep bilir. Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyor mu? Mutlak O (Allah) dördüncüleridir. (Bütün fısıltılarını bilir) beş kişinin oluyor mu? Mutlak O, altıncılarıdır, bunlardan (şu sayılanlardan sayıca) daha az, daha çok oluyor mu? Muhakkak O, her nerede olsalar, onlarla beraberdir (her şeylerini bilir). Sonra bütün yaptıklarını, kıyamet günü kendilerine haber verir. Haberiniz olsun ki Allah, her şeyi (noksansız) bilir.

 

13-Rad 2- Allah, gökleri gördüğünüz şekilde, direksiz olarak yükseltendir. Sonra kudretiyle Arş’ı istilâ etti, güneşi ve ayı da kulların menfaatine tabi (bağlı) kıldı. Bunlardan (güneş ile aydan) her biri belirli bir vakte kadar dolaşıyor. Bütün işleri O idare ediyor. Ayetleri açıklıyor ki sizler Rabbinize kavuşacağınızı şüphesiz bilesiniz.

 

17-İsra 44- Yedi gök ve yer, bir de bunlar içinde bulunanlar (insan, cin ve melekler) Allah’ı tespih ederler. Hiçbir varlık yoktur ki O’nu hamd ile tespih etmesin. Fakat siz, onların tespihini (dillerini bilmediğinizden) anlamazsınız. O gerçekten Halim’dir, Gafur’dur.

 

4-Nisa 103- O korkulu zamanda namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken, otururken, yanlarınız üzere yatarken hep Allah’ı anın. Sükûn ve emniyet haline geldiğiniz vakit, namazı tam erkânı ile kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine, vakitleri belirli bir farz olmuştur.

 

33-Ahzap35- Gerçekten Allah’ın emrine boyun eğen bütün erkekler ve kadınlar, (gereği üzre Allah’ı ve Peygamberini tasdik eden) mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibadete devam eden erkekler ve kadınlar, (iş ve sözlerinde) sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar (var ya) Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

 

33-Ahzap 41- Ey iman edenler! Allah’ı (dilinizle ve kalbinizle türlü tespihler yaparak) çok zikredin. 42- O’nu sabah ve akşam tespih edin, yüceltin.

 

62-Cuma 10- Sonra namaz kılınınca yeryüzüne dağılın da Allah’ın fazlından rızık arayın. Allah’ı (her halinizde) çok anın ki (dünya ve ahiret saadetine kavuşup azaptan) kurtulabilesiniz.

 

76-İnsan 25- Sabah akşam Rabbinin adını an (sabah, öğle, ikindi namazlarını kıl).

26- Gecenin bir kısmında da O’na secde et (akşam ile yatsı namazını kıl), Bir de geceleyin uzun bir müddet  o’nu tespih et (teheccüd namazı kıl)

 

13-Rad 28- Bunlar, Allah’ın zikri ile kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet, bilin ki ancak Allah’ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur.

 

18-Kehf 23- Hiç bir şey hakkında da “Ben bunu, muhakkak yarın yaparım” söyleme.

24- Ancak sözünü, Allah’ın dilemesine bağlayarak (Allah dilerse yapacağım) söyle. (İnşallah demeyi) unuttuğun zaman Allah’ı an ve şöyle de: Olur ki Rabbim, beni, bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir muvaffakiyete ulaştırır.

 

7-Araf 205- Sabah ve akşam, içinden yalvararak ve korkarak, aşikâreden (içten hafif) bir sesle Rabbini an (dua ve zikret). Gafillerden olma.

 

73-Müzemmil 8- Hem Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek O’na ihlâs ile ibadet et.

 

69-Hakka 51- Muhakkak o Kur’an, şüphe götürmez bir gerçektir. 52- O halde (Ey Kerim Resul), yüce Rabbini ismiyle tespih et...

 

52-Tur 48- Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen, bizim muhafazamız altındasın. (Uykudan veya herhangi bir yerden) kalktığın sırada Rabbine hamd ile tespih eyle. 49- Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında dahi tespih et     

 

40-Mümin 55 O halde (Ey Rasulüm müşriklerin eziyetine) sabret çünkü Allah’ın (zafere dair) vaadi gerçektir. (Müminler âdet edinsinler diye) günahın için mağfiret dile, akşam-sabah hamd ile Rabbini tespih et (veya beş vakit namaz kıl).

 

15-Hıcr 98- O halde, Rabbini hamd ile tespih et (sübhanellahi ve bihamdihi de) ve secde edenlerden ol. (Namaz kıl). 99- Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

 

56-Vakia 74- O halde Rabbini Azim ismi ile tespih et (Sübhane Rabbiyel Azîm, de).

 

 

25-Furkan 58- Bir de, daima diri olup hiç bir zaman ölmeyen Allah’a tevekkül et ve O’na hamd ile (O’nu) yücelt. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter.

 

87-Ala-1 (Ey Resulüm) Rabbinin çok yüce adını tespih et (Sübhane Rabbiye’l A’lâ, de). 2- O Rabbin ki (her şeyi) yarattı da düzenine koydu. 3- O Rabbin ki (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.

 

2-Bakara 152- O halde siz, bana itaat ve ibadet ederek beni anın ki ben de sizi mağfiretimle anayım. Nimetlerime şükredin de nankörlük yaparak küfre varmayın (Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin).