KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
58- Kurana Göre Saadet Yolları

KUR’AN’ A GÖRE SAADET YOLLARI

 

1- Bakara 25 / 4- Salih amel işleyenleri müjdele…

 

Bu durumda hayra teşvik edecek ve hayır duasında bulunacak dostlar edinmeli ve mezardan geri dönmeyecek; aydınlık olacak ihlâslı ameller işlemelidir.

 

2- Naziat 41 / 583- Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden menetmişse. 42- Onun barınağı da cennettir.

 

Birçok insan nefisini memnun etmek için sürekli zevk, safa ve eğlenceye koşarken biz ise nefsin bitmez tükenmez isteklerine değil de Allah’ ın emrini tercih etmeliyiz.

 

3- Nahl 96 / 277- Yanınızdaki şeyler tükenir, Allah katında olanlar ise bakidir.

 

Birçok insan ihtiyaç fazlası veya belki de müzelik olacak mal, para ve altın için kendini parçalarcasına koştururken biz ise zaruri ihtiyacımızı karşılarken Allah katında hiç tükenmeyen şeyler için yorulmalıyız.

 

4- Hucurat 13 / 516- Gerçekten Allah katında en iyiniz Allah’ tan en çok korkup sakınanızdır.

 

Bir takım insanlar şerefi, itibarı, şöhreti, maddiyatta, makamda ve bazı büyük bilinenlerin yanında ararken biz ise takvada aramalıyız.

 

5- Zuhruf 32 / 490- Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır.

 

Bir ömür boyu çalışıp bir şeyler kazanmış olsak da hedeflerimize ulaşamamışsak İlahi taksime razı olup rahat etmeliyiz, haset ve kıskançlıkla boşuna yorulmamalıyız.

 

6- Fatır 6 / 434- Şeytan kesinlikle size düşmandır. Onu siz de düşman tutunuz. O taraftarlarını cehennemliklerden olmaya sürükler.

 

Küçük bir kusurunu görüp de hazır ki dostları kırmamalı; onlara o kusurları yaptıran şeytanı düşman görüp kesinlikle yeni düşman üretmemeliyiz.

 

7- Hud 6 / 221- Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin beslenmelerini ve geçinmelerini sağlamak Allah'ın garantisi altındadır. O, onların ilk barınma yerleri ile geçiş yerlerini bilir. Bütün bunlar açık bir kitapta yazılıdır.

 

Rızık Allah’ a ait olduğu için dürüst çalışmalı, Allah’a güvenmeli bir lokma ekmek için itibarı sarsacak işlerden kaçınmalıyız.

 

8- Talak 3 / 557- Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

 

Bizi bekleyen görevleri uyarılmadan yapıp fanilere değil de Allah’ a sığınmalı ve İslam’ın onuru ile yaşayıp, çalışıp tevekkül etmeli ki dünya ve ahiret saadeti oluşsun.