KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
25- Küçük Şeylerin Önemi

KÜÇÜK ŞEYLERİN ÖNEMİ

 

Yunus 61- Hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte zerre kadar hiç bir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük, ne de ondan daha büyük! Ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptadır.

 

Zilzal 7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. 8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

 

Fatır 13- O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise bir çekirdek zarını bile idare edemezler.

 

Nisa 40- Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.

 

Lokman 16- Yavrucuğum! Haberin olsun ki yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır.

 

Rad 11- Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkân yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz.

 

Enfal 53- Bu, Allah'ın bir kavme verdiği nimeti, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmemesinden dolayıdır. Gerçekten de Allah hakkiyle işiten, her şeyi bilendir.

 

Bakara 10- Onların kalplerinde nifak ve haset marazı vardır. Cenabı Allah, (Kur’an ayetlerini inzal ile onların şüphe, kin ve nifak) marazlarını artırmıştır. Yalan söylemeleri sebebiyle onlar için şiddetli bir azap vardır.

 

Enfal 25- 25- Bir de öyle bir musibetten korkun ki o, yalnız içinizde zulmedenlere isabet etmez (bu belâ başkalarına da geçer, umumî olur). Bilin ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

 

İsra 73 - Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.

Bu ayeti kerime, Sakîf kabilesinin, Hz. Peygamber efendimizden din hükümlerini kendi menfaatlerine uygun olarak değiştirmesini istemeleri üzerine nazil olmuştur.

 

İsra 74- Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık sen onlara az bir şey meyledecektin.

 

İsra 75- O takdirde, dünya ve ahiret azabını iki kat olarak sana muhakkak tattıracaktık. Sonra bize karşı kendin için hiç bir yardımcı bulamayacaktın.

 

Hz. Âişe (r.anha)’dan

Hz. Peygamber (sav)’e “Hangi amel Allah’a daha çok sevimlidir?” diye soruldu.

“Az da olsa, devamlı olanıdır ” buyurdu.                    ( Buhari – Müslim )

 

Adiy b. Hatim (r.a.)’dan Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Allah sizin her biriniz ile arada tercüman olmadan kesinlikle konuşacaktır. Bu anda o kimse sağa bakacak önceden gönderdiğinden başka bir şey göremeyecek, soluna bakacak önceden gönderdiğinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. Dolayısıyla yarım hurma ile olsa bile cehennemden (sadaka vermekle) korunun.

 

Adiy b. Hatim (r.a.) ‘dan Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Kendinizi ateşten koruyunuz. Velev ki bir yarım hurma (sadaka vermek sureti) ile de olsa Kim (yarım hurma dahi) bulamazsa güzel sözle (kendisini korusun).   (Buhari – Müslim)

 

KÜÇÜK ŞEYLERİN ÖNEMİ

 

Büyük olayların temelinde küçük şeyler vardır. Hiçbir şeyi küçümsemeye gelmez. Çünkü varlıklar atomlardan yaratılmış, atomlar da yoktan var edilmişlerdir.

 

Tozlar dağları oluşturmuş, damlalar okyanusları oluşturmuş, müslümanlar da ümmeti oluşturmuştur. Bu nedenle hiçbir müslüman küçümsenemez.

 

Küçük hesaplar, küçük bir ırkçılık, küçük bir siyaset ebedi yolculuğu engellememelidir.

 

Tarihi dikkatle incelersek;

 

a- Olumlu olması açısından bakarsak

 

1- Küçük bir ziyaret dostlukları başlatmış,

2- Az bir çiçek gönül kazanmış,

3- Bir fincan kahve yıllarca unutulmamış,

4- Bir gülümseme problemleri çözmüş,

5- Küçük bir nasihat bazen ikna etmiş,

6- Küçük bir teşvik başarıyı artırmış,

7- Küçük bir sadaka felaketi önlemiş,

8- Küçük bir ilgi dost kazandırmış,

9- Küçük ve tatlı bir ses tonu cinayeti önlemiş,

10- Küçük bir dostluk iyiliklere anahtar olmuş,

11- Küçük bir sandal büyük gemi facialarında nice canlar kurtarmış,

12- Küçük bir çekirdek kocaman bir çınarın, çamın veya incir ağıcının projesini taşımış,

13- Küçücük bir acıyı veya mutluluğu paylaşmak insanı mutlu etmiş,

14- Küçük bir hareket hayatı, küçük bir hareketsizlik ölümü başlatmıştır.

15- Az bir iman ebediyen cehennemde kalmayı engelliyor.

16- Kısa bir ziyaret ömür boyu dostluğu sürdürebiliyor.

 

b- Olumsuz olması açısından bakarsak

1- Küçük bir öfke cinayetlere sebep olmuş,

2- Asık bir surat, acı bir söz kederlere itmiş,

3- Küçük bir çukur veya tümsek kazalara sebep olmuş,

4- Küçük bir duygusuzluk ve tartışma dostluğu düşmanlığa çevirmiş,

5- Küçük bir kabalık kalpleri yara etmiş,

6- Küçük bir ihmal ayrılıkları başlatmış,

7- Küçük bir çatlak barajları patlatmış,

8- Küçük bir mikrop salgın hastalıkları başlatmış,

9- Küçük bir şüphe mutluluğu yıkmış,

10- Küçük bir kusur kumaşı ucuzlatmış,

11- Küçük bir kibir ahireti kaybettirmiş,

12- Yanlış bir adım projeleri alt üst etmiş,

13- Küçük bir ihmal fırsatları kaçırmış,

14- Küçük bir söz kavgayı başlatmış,

15- Küçük bir kıvılcım yangın çıkarmış,

16- Küçük bir ağız kokusu insanları kendisinden uzaklaştırmış,

17- Küçük bir aşk görmez ve duymaz etmiş,

18- Küçük bir menfaat gözden düşürmüş,

19- Küçük bir bulut güneşe perde olmuş,

20- Küçük bir israf serveti götürmüş,

21- Küçük bir kabalık yalnızlığa itmiş,

22- Küçük bir hakaret cinayet işletmiş,

23- Küçük bir erteleme işleri zorlaştırmış,

24- Küçük bir hareket isyanları başlatmış,

25- Küçük bir ırkçılık büyük ayrılıklar başlatmıştır.

26- Büyük bir sevgiyi küçük bir suçlama bitirebiliyor.

 

Demek ki her şey küçük bir şeyle başlıyor ve sonucu etkiliyor. Öyleyse ömrü iyi kullanırsak hiçte kısa olmadığını görürüz.

 

Böylece küçük şeylerin etkileri daha işin başında sonucu etkilediği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan az bir amel devamlı olduğu müddetçe çok başarılara neden olmaktadır. Küçük bir sevgi, saygı, ilgi, hediye, sabır, mücadele, ışık vs sonucu daima değiştirmiştir.

 

Çünkü her şey akıyor. Bu nedenle bir ırmakta iki kere yıkanamazsınız.

 

Her şey dünkü değil, bu gün bir nevi yenidir. Dünden bu güne değişmiştir.

 

Değişmeyen tek şey değişmektir.

 

Dikkat edersek; su durdukça kokar, ağaç çürür, demir paslanır, toplum da çözülür. Yaşaması için hareket, değişme veya gelişme şarttır. Bu değişmeler zamanla olguları oluşturarak toplumları değiştirir. Örneğin, Hz. Peygamberimizin Hicreti, Fransız ve Rus devrimleri, Dünya savaşları, yazı ve kıyafet devrimleri veya benzer olaylar toplumlara yeniden yön vermiştir. Bu da küçük küçük olaylarla başlamış ve büyümüş sel gibi yeni yeni şekillenmelere temel olmuştur.

 

Geleceği değiştirmenin de yolu az da olsa dümene dokununca yön değiştirmesi gibi olaylara etki edebilmekle geleceğin oluşumunda Allah’ın izniyle etki yapacaktır. Çünkü bazı uzun yolculuklar bile küçük adımlarla başlamış ve bitmiştir. Dinsiz bir toplum isteyen Demir Perde Ülkeleri az da olsa Kur’an eğitimine müsaade etmemişlerdir. Buna karşı gelecekte İslam’ın zaferini istiyorsak nesli mutlaka Kur’an eğitiminden geçirmek gerekir. Çünkü aynı sebepler aynı sonuçları doğurur.

 

Sonuç olarak:

1.     Hiçbir konuda elimden geleni yaptım dememeli, çalışmaya devam etmeli, yeter demek bir kaçış ve mağlubiyeti seyrediştir.

2.     Küçük bir sinyal bile karanlığı yarıyor da küçük bir fare koca depoyu bitirebiliyor da niçin çalışma yerini bulmasın?

3.     Tohumlar görevini yapıyor eleştiriyi duymuyorlar bile.

4.     Meyvedeki leke çürümenin işaretleri ise toplumdaki ayrılıklar da gelecekteki büyük felaketlerin habercileri oluyor.

5.     Dikenler dikilmeden ürüyorlar ama meyveleri dikmek gerekiyor.

6.     Uçak gemilerinin pervanelerini küçük damlaların birliği döndürüyor.

7.     Pense ve tornavidada eğer akıl olsaydı en çok kendilerini yerine koyanı severdi. Bu nedenle insanlar da kendine değer vereni ve bir yerlere oturtanı severler.

8.     Küçük şeylerin önemi de hassas ve dar zamanlarda anlaşılmaktadır.

9.     Mıknatıs demir tozlarını çekmekte, dünya da zayıf insanları kendine çekmektedir. Ama mıknatıs olursa pusula kıbleyi gösterememektedir.

10.  İnsanlar da saf bir inanca (ihlâsa) ulaşmadıkça yani küçücük bir şirk dahi varsa Allah’a ulaşamamaktadırlar.

11.  Bu nedenle küçük kusurlar büyük dostlukları engellememelidir. Küçük bir şirke takılıp da büyük başarıları ve mutluluğu kaybetmemelidir.