KONUYU OKU
27. TEKNOLOJİ VE MEDENİYET
Teknoloji Ve Medeniyet

TEKNOLOJİ VE MEDENİYET

 

1) Nahl 5 / 266 - Davarları (deve, sığır, keçi ve koyunları) da O yarattı. Bunlarda sizin için (soğuktan koruyucu yünler) ve birtakım menfaatler var. Hem onlardan (helal şekilde) yersiniz de 6) O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken onlarda sizin için bir zevk ve güzellik vardır. 7) Sizin ağırlıklarınızı da yüklenirler ve ancak can zahmeti ile varabileceğiniz bir beldeye de taşırlar. Muhakkak ki Rabbiniz Rauftur, Rahimdir (çok esirgeyici, çok merhametlidir). 8) Hem kendilerine binesiniz hem de ziynet olsun diye atları, katırları ve merkepleri yarattı ve (şimdi) bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak (her türlü motorlu taşıtlar ve elektronik araçlar gibi).

     

Müslümanlar;

      a) Edindikleri ilmi ibadetin yanında üretimde de kullanmalıdırlar.

      b) Hayvanların yayılmaya gidişlerinde ve eve dönüşlerinde bizim için zevkler ve güzellikler vardır.

      c) Hayvanların yünlerini, derilerini ve etlerini değerlendirmek için entegre tesisler kurmalıdırlar.

      d) Hayvanlara insanların taşıyamayacağı ağır yükleri yüklerken onların taşıyamayacakları kadar ağır olan yükleri de yüklememelidirler.

      e) Daha ağır yükleri daha uzaklara götürmek için havada, denizde ve karada giden tüm motorlu taşıtları yapmakla sorumludurlar. Çünkü Nahl suresi 8. ayette “ … Bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak “ derken her türlü taşıtın yapılacağına işaret edilmektedir.  

 

2) Hadid 25 / 540 - ... Bir de demiri indirdik, onda büyük bir güç ve insanlar için birçok fayda vardır...

 

Demirle;

      a) Hem güçlü devlete,

      b) Hem de demirden yapılacak ve hayatı kolaylaştıracak her türlü alet ve ulaşım araçlarına işaret edilmektedir.     

 

3) Casiye 12 / 498 - Allah odur ki denizi sizin hizmetinize bağladı, Allah’ ın emri ile hem denizde gemiler hareket etsin hem de fazlından (rızık) arayasınız diye. Olur ki şükredesiniz 13) Bir de göklerde ne var, yer de ne varsa hepsini (Allah) kendi katından sizin hizmetinize bağladı, şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.

 

Allah;

      a) Denizi, gökleri ve yeri insanların hizmetine sunmuştur.

      b) Bu nedenle müslümanlar denizde ve havada rızık aramak, sırları araştırmak ve gelecek tehlikeleri önlemek için her türlü aracı yapmakla sorumludurlar.

 

4) Zuhruf 12 / 489 - Allah ki (erkek ve dişi) bütün çiftleri yarattı, sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı. 13) Ki sırtlarına kurulasınız sonra da üzerlerine kurulunca Rabbinizin nimetini hatırlayıp şöyle diyesiniz: Bunları bizim hizmetimize bağlayan Allah’ ın şanı ne yücedir, o bütün noksanlıklardan münezzehtir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. 14) Ve muhakkak biz dönüp Rabbimize varacağız.

 

İnsanlar bu araçları kullanırken;

      a) Bunların Allah’ ın bir lütfü olduğunu düşünmeli 

      b) Bunları;

                  a) Bizim hizmetimize sunan Allah’ ın şanı ne yücedir,

                  b) O bütün noksanlıklardan münezzehtir,

                  c) Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik diyerek düşünmeli ve hamd etmelidirler.

 

5) Fil 3 / 601 - Allah onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 4) Bu kuşlar onlara pişmiş çamurdan sert taşlar atıyorlardı.

 

O gün Kâbe’ yi koruyacak güçte imanlı insanlar bulunamadığından Allah kuşları ile koruduğu gibi bugün de hem Kâbe’ sini hem de gerçek müslümanları korur;

      a) Müslümanlar ülkelerinin güvenliklerini koruyabilmek için Fil olayındaki kuş sürüleri gibi gerekli uçak ve deniz filolarına sahip olmak zorundadırlar.

      b) İslam ülkelerinin filoları olmadıkça tüm halkını basit silahlarla silahlandırsa bile düşman filolardan gelebilecek tehlikeleri önlemeleri çok zordur. Çünkü bugün okyanuslarda dolaşan filolar genellikle kâbus gibi dolaşmakta ve korku yaymaktadır, eğer bu filolar hak adına olsaydı mazlumların evini yıkmaya, kanını dökmeye değil eğitim, öğretim, sağlık, giyinme ve beslenmelerine katkıda bulunacaklardı. Unutmayalım ki müslümanların yeterli silahları olmasa da samimi oldukça ilahi yardımla korunacakları bilinmelidir.

 

TEKNOLOJİ VE MEDENİYET İÇİN NİÇİN ÇALIŞMALIYIZ? SORUSUNA BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah deve, sığır, keçi ve koyunları yaratmış, bunlarda koruyucu yünler ve bir takım menfaatler olduğunu haber verdiği için,

2) Taşıyamayacağımız yükleri kolayca taşıyabilmek ve hayatı kolaylaştırmak için,

3) Bilemediğimiz daha birçok teknik araçların yapılacağı haber verildiği için,

4) Demirde bir güç ve insanlar için de birçok faydasının olduğu haber verildiği için,

5) Allah denizde, göklerde ve yerde ne varsa hepsini hizmete bağladığını bildirdiği ve bunlardan keşfedip yararlanmak için,

6) Bineklerin bize hizmet için verildiğini düşünmek, geliştirmek ve yararlandıkça şükretmek için,

7) Maddi ve manevi değerleri korumak için sürü sürü kuşlar gibi hava, deniz ve kara filoları yapabilmek ve insanca bir uygarlık oluşturmak için çalışmalıyız.