KONUYU OKU
27. TEKNOLOJİ VE MEDENİYET
Niçin Bilim Ve Teknoloji?

NİÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ?

 

Teknoloji: Tabiattaki birçok madeni işlemede, araç yapmada bilimi kullanmadır.

 

Bu konuda Allah’ın El-Alim, Er-Rahman ve El-Bari isimlerinden faydalanmalıdır.

 

Lokomotiflerin vagonları çekmesi gibi toplumları da az bir kâşifler grubu çeker çünkü kâşifler yapılmayanı yaparlar ve etkileri ile rollerini oynarlar. Âşıklar rüyalarında hep düğün yaparken medeniyet önderleri rüyalarında hep proje üretir, sorun çözerler çünkü kendilerini başarı ve uygarlığa adamışlardır.

 

1) İnsan aklını kullanarak bu teknoloji ile;

      a) Gücüne güç katmalı,

      b) Daha çok ilim, ibadet, seyahat ve infak için daha çok kazanmalı,

      c) Bilgisayar, otomatik ev aletleri, hızlı ulaşım ve iletişim araçları kullanarak hayatı daha da kolaylaştırmalı ki hayırlı işler için zaman kazanmalıdır,

 

2) Teknolojinin gelişmesi ile;

a) Eğitim, öğretim, basın, yayın, ulaşım, haberleşme ve sağlıkta kullanılan her türlü hizmet İslam’ ın da yayılmasını kolaylaştırmıştır,

b) Ayrıca teknik geliştikçe ve gelirleri attıkça şehirlerin şekli, insanların düşünce ve hayatı da değişmektedir,

c) İstenen şekilde beslenme, barınma ve korunma problemleri de çözülmektedir, fakat bilim, teknik ve gerekli personelin artmasına rağmen maneviyat eksikliği nedeniyle suç oranın artmasına bir türlü engel olunamamaktadır.

d) Sanayi ülkeleri ilerledikçe yerinde sayanlar daha da geri bir duruma düşmekte, fertleri de zorlaşan hayat çarkının dişleri arasında kaybolup gitmektedirler.

e) Bu nedenlerle ilim ve teknikte herkesten çok müslümanların ilerlemesi İslam adına bir görevdir. Bu görevi yerine getirmezlerse karıncalar ve böcekler gibi çiğnendikçe sızlanmaya hakları olmayacaktır,

f) Ancak İslam âlemi gerileyince insanlığın adeta aklına, gözüne, kulağına perde düşmüş ve o günden beri sahipsiz kalan mazlumların ne çığlıkları, ne de gözyaşları dinmiştir, ne bunları gören, ne de yardımlarına gelen olmuştur. Çünkü teknoloji öyle bir santral ki yaklaşanları aydınlatıyor, ısıtıyor, mahrum kalanları ise yokluğun ve sefaletin karanlığına itiyor.

 

3) Tüm bilim dallarında çalışma çağın gerektirdiği gibi olmalıdır, özellikle;

a) Kur’an’ ı kerim’ i ve hadisleri tüm dillere çevirmekle beraber,

b) Sayısı milyarlara ulaşan insanlara bu Kur’an’ ı ulaştırmak için matbaa, Internet, televizyon ve diğer teknik araçları kullanmak şarttır,

c) Bu şekilde yapılmazsa yapılan tebliğ istenilen boyuta ulaşamaz.

 

      4) Duyusal veya bedensel özürleri giderebilmek için;

a) Görme zayıflığı olan için gözlük,

b) İşitme zayıflığı olan için kulaklık,

c) Ortopedik bozukluklar için protezler,

d) Ameliyat olacaklar için gerekli aletler zorunludur,

e) Bunları keşfetmek ve üretmek de teknolojiyi gerektirmektedir.

 

5) Kur’an araştırmacıları;

      a) Nüzul sebepleri yanında fen bilimlerinin tabiat üzerindeki araştırmalarını incelemelidir,

      b) Fen bilimlerinin sonuçları ile Kur’an’ ın açıklamaları arasında bağ kurmalıdır, çünkü ilim inanmayı gerektirmektedir,

      c) Eğer bilimsel araştırmalar Allah’ a götürmüyor üstelik Allah’ tan uzaklaştırıyorsa, hâlâ insan hakları yoksa, haksız yere katliamlar, kan dökmeler, sömürüler, namus yıkma vs. devam ediyorsa orada sadece teknik vardır, mutluluk ve medeniyet ise yoktur.

 

6) Tarih araştırmacıları;

      a) Tarihi olayları övme veya kötülemeye gitmeden, yani ideoloji haline getirmeden aktarmalıdır,

      b) Ne acı ki her ideoloji tarihi olayları kendi ideolojisini haklı çıkaracak şekilde vesikalandırmıştır,

      c) Bazı tarihçiler genellikle her kazananı kahraman ve haklı, her kaybedeni de adeta hain ve haksız olarak suçlamışlardır,

      d) Özellikle batı da tarihçiler İslam’ a iftiralar atarak ne acı ki bir çok insanın İslam’ ı araştırmalarını engellemişlerdir,

      e) Aslında tarihin gerçek tarih olması için olayları övme ve yerme olmadan objektif olarak olduğu gibi yansıtmalıdır.

                                      

7) Sosyal bilimlerde;

      a) Sosyoloji de Durkheim’ in dine tarihin ürünüymüş gibi yaklaşımı,

      b) Psikoloji de Freud’ un cinselliği hayatın amacıymış gibi görmesi,

      c) Tarih de Katafani ve Fransız oryantalistlerinin ve benzerlerinin İslam’ a saldırıları ve iftiraları bilim adına düzeltilmelidir,

            d) Bilimler doğru aktarılır ve insanlar da doğru anlarlarsa özlenen gelişme mümkün olacaktır. Yoksa Yahudilerin ekonomik istilası ve Hıristiyanların kültür emperyalizmi İslam coğrafyasına radyasyon etkisi yapar. Sağlıklı bir statüko beklenemez.