KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
65- İnsanların Aldanma Noktaları

İNSANLARIN ALDANMA NOKTALARI

 

1-Yunus100/219- Allah’ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Bir de Allah, akıllarını iyi kullanmayanlara azap verir.

 

2-Enam70/135- (Ey Resulüm), bırak o dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinip de dünya hayatı kendilerini aldatmış bulunan kimseleri!... Kur’an’la hatırlat ki bir nefis yaptığı günah yüzünden bir defa helâke düşmesin. O vakit Allah’tan başka, ona, ne bir dost, ne de bir şefaatçi yoktur. Azabı kaldırmak için ne kadar fidye verse alınmaz. Onlar, dünyada kazandıkları günahlar yüzünden helâke düşürülmüşlerdir. Yaptıkları küfür sebebiyle onlara kaynar su ve acıklı bir azap vardır.

 

3-Enam130!43- Ey insan ve cin topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatır ve bu gününüzün gelip çatacağını haber verir peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler “Ey Rabbimiz, kendi aleyhimizde şahitleriz” Dünya hayatı onları aldattı da, kendi aleyhlerine olarak, kâfir bulunduklarına şahit oldular.

 

4-Araf 51/155- O kâfirler ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edinmişlerdi ve dünya  hayatı da kendilerini aldatmıştı. Bunlar, şu güne kavuşmayı unuttukları ve ayetlerimizi inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

 

5-Lokman33/413- Ey insanlar! Rabbinizden sakının (O’na ibadet edin) ve bir günün azabından korkun ki baba çocuğundan bir şey ödeyemez (hiç bir şey karşılığında çocuğunun azabını kaldıramaz), çocuk da babasından bir şey ödeyecek değildir. Muhakkak ki Allah’ın (hesaba çekme) vaadi haktır, olacaktır. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın şeytan, sizi Allah’a güvendirmesin (Allah, herkesi bağışlar diye şeytanın aldatışına uymayın).

 

6-Meryem 59/308- Salih kimselerin arkalarından (kötü) bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, şehvetlerine uydular. Bunlar da Cehennemdeki “Gayya” vadisini boylayacaklardır.

 

7-Hadiddid 14/538- Münafıklar, müminlere şöyle bağırırlar: Bizler sizinle beraber (dünyada ibadet eder) değil miydik? Müminler: Evet, bizimle beraberdiniz fakat siz, kendinizi nifaka düşürüp helâk ettiniz. Müminlere felâket beklediniz (yahut tevbe için beklediniz), şüphelendiniz ve uzun ömür hülyası, sizi aldattı, ta ki Allah’ın emri (ölüm) gelinceye kadar... Bir de, Allah’a karşı sizi, aldatıcı şeytan aldattı.

 

8-Hadid 20/539- Biliniz ki (Allah’a itaate ve ahiret kazancına sarf edilmeyen) dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir öğünme, mal ve evlâtta bir çoğalıştır, (nihayet hepsi yok olur gider). Bu, bir yağmurun haline benzer ki onun bitirdiği nebat, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra (yeşil rengi) değişir, bir de onu görürsün sararmıştır. Sonra da çerçöp olmuştur. (İşte dünya da böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi, bekası yoktur.) İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap, müminler için ise Allah’tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. (Ahireti istemeyenler için) dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir.

 

9-Ali imran185/73- Her nefis ölümü tadacak ve ecirleriniz (mükâfatlarınız) ancak kıyamet günü tamamlanacak. O vakit, kim ateşten uzaklaştırılır da Cennete konursa işte o muradına ermiştir. Yoksa dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir.

 

10-Ali imran196/75- O, Allah’ı tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni (müminleri) aldatmasın...

 

11-Zuhruf 32/490-1- Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyorlar? Onların bu dünya hayatındaki geçim rızıklarını aralarında biz böldük. Bir kısmını da derecelerle diğerinin üstüne çıkardık ki bir kısmı bir kısmını tutup çalıştırsın (işinde kullansın ve kaynaşsınlar). Rabbinin rahmeti ise kâfirlerin (mal ve mülk olarak dünyada) toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.

 

33- Eğer insanlar (kâfirlerin dünyadaki refahına bakarak hırslanmasalar ve bu yüzden küfre rağbet etmeseler ve böylece) tek bir (kâfir) ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz O Rahman’ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları merdivenler (yukarı çıkarma vasıtaları) yapardık.

 

34- Odalarına da (gümüşten) kapılar ve üzerlerine kurulup yaslanacakları koltuklar (yapardık)...

 

35- Onların bu eşyalarını altın yaldızlı ve işlemeli kılardık. Bunların hepsi, ancak dünya hayatının geçici menfaatidir. Ahiret (cennet) ise Rabbinin katında, takva sahipleri içindir.

 

36- Her kim, Rahman’ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu, ona arkadaştır.

 

37- Muhakkak ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar.

 

38- Nihayet (Allah’tan göz yuman kâfir, şeytanla bir arada Mahşerde) bize geldiği zaman, (arkadaşı şeytana) şöyle der: Keşke benimle senin aranda, doğu ile batı uzaklığı olaydı!... Sen ne kötü arkadaşmışsın!..

 

39- (Allah Teâlâ onlara şöyle buyurur): Bu özlediğiniz şey, bugün size asla fayda vermez çünkü zulüm yaptınız. Hepiniz azapta ortaksınız.

 

12-Tekasür 1- Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah’a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki, 2- Kabirlere varıncaya kadar ziyaret ettiniz (ölülerinizi sayıp onların çokluğu ile öğündünüz). 3- Hayır, (bu hareketiniz uygun değildir). İleride (ölürken size ne yapılacağını) bileceksiniz. 4- Yine sakının. İleride (kabirde size ne yapılacağını) bileceksiniz. 5- Sakının, eğer (kıyamet günü size ne yapılacağını) kesin bir bilgiyle bilseydiniz (dünyada öğünüp durmazdınız). 6- Andolsun (kıyamet günü) o kızgın ateşi muhakkak göreceksiniz. 7- Yine andolsun onu, muhakkak kesin bir görüşle göreceksiniz. 8- Sonra andolsun o gün (kıyamette) nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız

 

13-Ali İmran 77- Fakat Allah’ın ahdini (kitaplarındaki peygambere iman sözünü) ve kendi yeminlerini birkaç paraya satan kimseler (var ya!) işte onların ahirette hiç bir nasibi yoktur. Allah onlara kelâmıyla hitap etmeyecek ve kıyamet günü onlara merhamet nazarıyla bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acıklı bir azap vardır.

 

İNSANLARIN ALDANMA NOKTALARI NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Aklı gereği gibi kullanamamak,

2.     Dinle amel edilmesi gerekirken, onu eğlence ve oyuncak haline dönüştürmek,

3.     Dünyevileşme sürecine girmek,

4.     Ölümü ve kıyameti unutmak veya uzak görmek,

5.     Nasıl olsa Allah affedicidir diye, günaha devam etmek,

6.     Şehvetin esiri olmak,

7.     Uzun yaşayacağım hissine kapılmak ve ömrü heder etmek,

8.     Mal makam ve evlat çokluğuyla övünmek, oyun ve eğlenceye dalmak,

9.     Kâfirlerin diyar diyar gezmesine imrenmek,

10.  Köşklere gümüş ve altın yaldızlı eşyalarına meyletmek,

11.  Verilenlerden hesap sorulacağını unutup,  mezara kadar oyalanmaya devam etmek,

12.  Allah’a verilen ahdi satmak: Allah rızası için yapılması gereken; ilmi hafızlığı namazı orucu haccı tesettürü sakalı ve İslami hizmetleri menfaat aracı yapmaktır. Bu tür davranışların tamamından Allah’a sığınmalıdır.