KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
03- Kıyamette Allahın Hesap Soracağına İnanmak

 KIYAMETTE ALLAHIN HESAP SORACAĞINA İNANMAK

 

Enam 94- Andolsun, sizi ilk defa nasıl çırılçıplak yaratmışsak, onun gibi, yapayalnız ve teker teker huzurumuza gelirsiniz. Size verdiğimiz mal ve mülkü dünyada bırakırsınız. Artık Allah’a ortak koştuğunuz ve şefaatçi zannettiğiniz putları sizinle görmeyiz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar paramparça koptu ve (faydalarını) umduklarınızın hepsi sizden kaybolup gitti.

 

İbrahim 48- O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere çevrilecek ve bütün varlıklar, kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. 49- O gün, suçluların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. 50- Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. 51- Çünkü Allah, herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah, hesabı çabuk görendir. 52- Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

 

Mümin 13- Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar. 14- O halde siz, dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar. 15- O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor. 16- O gün onlar kabirlerinden meydana fırlarlar. Kendilerinin hiçbir şeyi Allah'a karşı gizli kalmaz. " Bugün mülk kimindir? " (diye sorulur. Cevaben): " Tek ve kahhar olan Allah'ındır. " (denir). 17- Bugün her nefis kazandığı ile cezalanacaktır. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

 

Enbiya 47- Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.). Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz.

 

Yasin 65- Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

 

Zilzal 4,5- O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. 6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. 7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. 8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

 

Nisa 40- Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükâfat verir. 41- Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!

 

Fussilet 46- Her kim iyi bir iş yaparsa, kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.

 

Karia 6,7- O gün kimin tartıları ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. 8,9- Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye (uçurum)dır.

 

Furkan 26- İşte o gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için ise o, pek çetin bir gündür. 27- O gün zalim kimse ellerini ısıracak: "Eyvah!" diyecek, " keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım! " 28- " Eyvah! " diyecek, keşke falancayı dost edinmeseydim. 29- Çünkü zikir (Kur'an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır.

 

Nebe 37- O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Allah'tır. 38- Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.

 

İnfitar 19- O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.

 

Nahl 89- Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.

 

İsra 71- Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar.

 

Zumer 68- Ve sûra üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır. 69- Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz.

 

Lokman 33- Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.

 

Nahl 111- O gün, herkes nefsini kurtarmak için uğraşarak gelir ve herkese yaptığı işin karşılığı tamamıyla ödenir ve hiç kimseye de zulmedilmez.

 

Hakka 18- O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. 19- Kitabı sağından verilen, " alın okuyun kitabımı. " 20- "Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim" der.

 

Tarık 9- O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır.

 

Abese 34- O gün kişi kaçacak kardeşinden, 35- Anasından ve babasından, 36- Zevcesinden ve oğullarından, 37- O gün, onlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır, (ancak kendi derdi ile kalır).

 

Al-i İmran 30- O gün her nefis, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah, size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını çok esirger.

 

Kehf 49- O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkârların, amel defterlerinden korkarak: Eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki, büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş, dediklerini görürsün. Onlar, bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

 

Hakka 25- Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: Keşke kitabım verilmeseydi de, 26- Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, 27- Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı.

 

Fecr 24- (O, şöyle) der: Ah, ne olurdu! Keşke ben (ebedî olan ahiret) hayatım için, önceden (fani dünyada) salih ameller yapmış olsaydım.

 

Kıyamet 10- İşte o gün insan, " kaçacak yer neresi? " der. 11- Hayır, hayır, yok bir siper.

 

Kasas 78- …Mücrimler günahlarından da sorulmaz. (Karun gibi aşırı azgınların, Allah günahlarını bilir de cehenneme atılırlar).

 

Fatiha 4- Allah âhiretteki hesap gününün sahibidir. Ayetinin hatırlattıkları sahneler nelerdir? Sorusuna ayetler ışığında cevaplar

 

1.     İlk yaratılışta olduğu gibi çıplak ve teker teker malsız ve evlatsız olarak huzura alınırlar

2.     Yeryüzü ve gökyüzü başka şekle dönüştürülmüş, suçlular zincire vurulmuş, gömlekleri katrandan ve yüzlerini de ateş kaplamış halde görünürler.

3.     O gün Allah “Mülk ve hükümranlık kimindir” diye sorar yine kendisi “Bir ve her şeye kadir olan Allah’ındır” diye cevap verir.

4.     Şaşmaz adalet terazileri kurulur. Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığı verilir. Kimseye zerre kadar zulüm yapılmaz.

5.     Suçluların ağzı mühürlenir. Yer ve eller konuşturulur ayaklar şahitlik eder.

6.     Sevabı ağır gelen mutlu, hafif gelen ise çok üzülerek ateşe gider.

7.     Allah’tan izinsiz kimse konuşamaz.

8.     Herkes peygamberleri ve önderleri ile gelir. Tüm sırlar ortaya dökülür.

9.     Baba oğluna, oğul babasına fayda veremez. Sadece Salih amel fayda eder.

10.  Suçlu hem kötülüklerinden hem de yakınlarından kaçar ve uzak durmak ister.

11.  Amel defteri soldan verilenler şaşırır ve üzülür. Keşke salih ameller yapsaydım der ve kaçacak yer arar.

12.  Amel defteri sağdan verilenler sevinir. Alın defterimi okuyun der.

13.  Karun gibi zalimlerin de sevabı olmadığından aksine gururu, zulmü, isyanı ve küfrü çok olduğundan Allah da bunu bildiği için sorgusuz olarak cehenneme atılırlar.