KONUYU OKU
DOSDOĞRU YOLUN İLKELERİ (FATİHA)
02- Allah Rahmandır Allah Rahimdir

ALLAH’IN RAHMAN OLDUĞUNA İNANMAK

 

Bakara 163- Her halde hepinizin ilâhı, bir tek iltır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir.

 

Meryem 77- Şimdi ayetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü? 78- O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı? 79- Hayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız.

 

Meryem 85- O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'ın huzuruna toplayacağız.         86- Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. 87- (O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

 

Taha 108- O gün, hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye (Sûr'a üfleyenin çağrısına) uyarlar. Öyleki, Rahmân'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin.    109- O gün, Rahmân'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnud olduğu kimselerden başkasının şefaatı fayda vermez.

 

Enbiya 112- (Hz. Peygamber şöyle) dedi: "Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnad ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. "

 

Furkan 63- O çok merhametli Allah'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler). 64- Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar.

 

Yasin 11- Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

 

Yasin 23- "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

 

Yasin 52- Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

 

Zuhruf 36- Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

 

Zuhruf 45- Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor, biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilâhlar yapmış mıyız?

 

Kaf 31- Cennet de kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. 32-33- Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

 

Rahman 1- Rahmân (çok merhametli olan Allah) 2- Kurân'ı öğretti. 3- İnsanı yarattı. 4- Ona beyanı öğretti. 5- Güneş de ay da bir hesab iledir. 6- Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. 7- Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 8- Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. 9- Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. 10- (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu. 11- Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 12- Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 13- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 14- Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

 

Mülk 3- O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

 

Mülk 19- Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir. 20- Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Mülk 29- De ki: "O çok merhametlidir. O'na inanmış, O'na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.

 

Nebe 37- O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz. 38- O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.

 

ALLAH’IN RAHMAN İSMİ BİZLERE NELERİ DÜŞÜNDÜRMELİDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Allah’ın hepimizin tek ilahı olduğunu,

2.     Onun izni olmadan kimsenin mal ve evlat sahibi olunamayacağını gaybın bilinemeyeceğini,

3.     Kıyamette herkesin onun huzurunda toplanacağı ve ondan izinsiz şefaat edilemeyeceğini,

4.     O gün onun heybetinden seslerin kısılacağını,

5.     Yardımına sığınılacak yalnız onun olduğunu,

6.     Ona has kul olabilenlerin vakarlı yürüdüklerini, sataşan kişiye cevap vermediklerini, rükû ve secde yapmadan uyumadıklarını,

7.     Has kullarının Kuran’dan yapılan nasihate boyun eğdiklerini,

8.     Gerçek müminlerin Allah’tan başka ilah edinmediklerini ve onun gazabından korktuklarını,

9.     Kâfirlerin mezardan kalkınca gerçeği itiraf edeceklerini,

10.  Gerçek müminlerin, şeytanın musallat olmaması için Kuran’a sımsıkı sarıldıklarını,

11.  İnananların Hz. Âdem’den beri yalnız Allah’a ibadet ettiklerini,

12.  Cennetin en çok sakınanlara (takvalılara) yakın olduğunu, bunların gaybe inandıklarını, emir ve yasaklara uyduklarını ve kalben Allah’a yöneldiklerini,

13.  İnkâr edilemeyecek şekilde onun nimetinin her şeyi kapladığını,

14.  Tekrar tekrar bakıldığında Allah’ın yarattıklarında uyumsuzluk görülemeyeceğini,

15.  Yeri, göğü ve kuşları havada tutanın Rahman olan Allah olduğunu,

16.  Huzurunda meleklerin sıra sıra duracağını, ondan izinsiz kimsenin konuşamayacağını yukarıda sayılanlar ile birlikte düşünmeliyiz.

 

ALLAH’IN RAHİM OLDUĞUNA İNANMAK

 

Al-i İmran 31- De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.

 

Al-i İmran 129- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

 

Maide 98- İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

 

Enam 54- Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir".

 

Yunus 107- Ve eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O'ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O'nun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.

 

Hicr 49- Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

 

Nahl 6- O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. 7- Bu hayvanlar, ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşır. Rabbiniz, şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

 

Nahl 115- O size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

 

Hac 65- Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o (koruyup havada) tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

 

Nur 19- İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır. (Her şeyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz. 20- Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı; Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)?

 

Nur 22- İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 

Kasas 16- Musa, "Rabbim! Doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla!" dedi; Allah da, onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur.

 

Sebe 2- Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (Allah) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır.

 

Zumer 53- De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

 

Şûrâ 5- Nerde ise gökler O'nun azametinden tâ üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

Hadid 9- Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

 

Hasr 22- O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

 

Tegabun 14- Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

 

Şuara 9- Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.

 

ALLAH’IN RAHİM İSMİ BİZLERE NELERİ DÜŞÜNDÜRMELİDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Allah’ı sevmek, Hz. Peygamberimize uymaya, Hz. Peygambeimize uymak da Allah’ın rızasına ve affına götüreceğini,

2.     Her şeyin onun olduğunu, dilediğini affedeceğini ve azabının çok şiddetli olduğunu,

3.     Bilmeyerek bir kusur işleyip hemen tövbe edip kendini düzelteni affedeceğini,

4.     Lütfünü da azabını da kimsenin engellemeyeceğini,

5.     Allah’ın kendisinin çok bağışlayıcı ve merhametli olduğunu kullarının bilmesini istediğini,

6.     Allah’ın kullarına merhametinden dolayı yük hayvanı ve taşıtları ihsan ettiğini,

7.     Merhametinden ve bağışlamasından dolayı çaresiz kalınca kullarına aşırıya kaçmamak şartıyla haram etleri helal ettiğini,

8.     Yeri göğü ve denizleri kulların hizmetine sunduğunu,

9.     Şefkat ve merhameti olmasaydı kullarının dünyada ve ahirette perişan olacağını,

10.  Bağışlanmak isteyen mal sahiplerinin muhtaçlara vermeyeceğim diyerek yemin etmemelerini,

11.  Bizim de Hz. Musa gibi af dilememizin gereğini,

12.  Yerde ve gökte tüm inen ve çıkanı Allah’ın bildiğini,

13.  Allah’ın rahim olduğu için affından kesinlikle ümit kesilemeyeceğini,

14.  Allah’ın azametinden dolayı göklerin titrediğini ve meleklerin hamd ile tespih ettiği gibi bizim de hamd ile tespih etmemizin gerekliğini,

15.  Merhametinden dolayı kullarını karanlıktan aydınlığa çıkartmak için Kuran’ı indirdiğini,

16.  Gizli ve açık her şeyi bildiğini,

17.  Bizim ona kulluğumuzu engelleyen eş ve çocuklarımızın bize engel olmakla bir nevi düşmanlık yaptığını, ama bizim affedici olmamızın gereğini bu sayılanlarla birlikte düşünmeliyiz. Çünkü Allah affedici ve merhametli olduğu için biz de bu ahlakla donanmalıyız.