KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
63- Tebliğ Öncelikle Kuran İle Yapılmalıdır

TEBLİĞ ÖNCELİKLE KUR’AN’I İLE YAPILMALIDIR

 

Bakara 2- Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır.

 

Nahl 98- Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

 

Kaf 45- Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen, benim tehdidimden korkanlara bu Kur'an ile öğüt ver.

 

Yunus 57- Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.

 

Yasin 70- ( Bu ), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azap sözünün hak olması içindir.

 

A’la 9- Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. 10- Saygısı olan öğüt alacaktır. 11- Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

 

En’am 70- Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka hiç bir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse, kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için, inkâr ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır.

 

Zariyat 55- Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.

 

Gaşiye 21- Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.

 

Tur 29- ( Ey Muhammed! ) sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin, ne de mecnun.

 

İsra 9- Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.

 

İbrahim 52- Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

 

İsra 107- Ey Muhammed! De ki: İster ona (Kur'an'a) inanın, ister inanmayın; o daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğunda onlar, yüzleri üstü secdeye kapanırlar. 108- Ve derler ki: Rabbimizi tenzih ederiz. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi gerçekleşir. 109- Ve ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanırlar. Hem de bu Kur'an'ı işitmek onların Allah'a teslimiyetlerini daha da artırır.

 

İsra 12- Biz geceyi ve gündüzü varlığımıza delalet eden birer delil kıldık. Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip ( yerine ) eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık.

 

En’am 38- Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır, sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.

 

Tekvir 27- O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir 28- İçinizden doğru gitmek isteyenler için.

 

En’am 90- Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki: Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O, sadece bütün âlemlere bir öğüttür.

 

En’am 51- Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.

 

Zümer 23- Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.

 

Kasas 51- Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü ( vahyi ) birbiri ardınca ulamışızdır.

 

Müzemmil 19- İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

 

En’am 157- Yahut " Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk ", demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 

Nisa 82- Onlar hâlâ Kur'an'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.

 

Taha 100- Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet günü bir günah yüklenecektir.

101- Devamlı o azabın altında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için, bu ne fena bir yüktür!

 

Fussilet 53- Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

 

Enbiya 10- ( Ey Kureyş topluluğu! ) Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?

 

Sad 29- Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar.

 

SON İNEN AYET

Bakara 281- Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.

 

Kur’an’a bir kez daha bakarsak;

1- Kur’an ilahi hükümleri açıklayan bir hidayet kaynağıdır.

2- Büyük bir haberdir, önceki kitapların tasdikçisi ve özüdür.

3- Bir benzeri yoktur ve ahirete açılan bir pencere ve ilahi bir tercümandır.

4- Şeytanların yaklaştırılmadığı ve müminlerin anlayabilmesi için Allah tarafından kolaylaştırılmış bir kitaptır.

5- İmanı sağlamlaştırmak için nur olarak indirilmiştir.

6- Müminlere şifa ve rahmettir.

7- İyi niyetle okuyana veya can kulağı ile dinleyene kendisini açar. Okuyana şeref kazandırır.

8- İhtilafları çözer. Çünkü hayat kitabıdır.

9- İnanlara müjdeleyici inanmayanlara uyarıcıdır.

10- Araştırılması ve üzerinde çok düşünülmesi gereken bir kitaptır.

11- Tüm âlemlere bir öğüt olduğu için isteyen onunla doğru yolu bulabilir.

12- Ne mutlu ki her geçen gün anlamı ve değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

 

Not: Bu anlaşılmaya engel olmamak veya zarar vermemek için ırkla, menfaatle veya herhangi bir politika kusurlarıyla Kur’an’ı gölgelememelidir.

Sonuç olarak:

Kur’an’a inanan çöldeki bedeviden üniversitedeki profesörüne kadar herkes sorumludur. Yüzmeyi iyi bilenlerle suya, şehri iyi bilenlerle gezmeye gittiğimiz gibi yolda kalmamak için Kur’an’ı da iyi bilenlerle araştırmalı ve öğrenmeliyiz.

Çünkü Ankebut 43 de “ Biz insanlara (Kur’an’daki) bu örnekleri anlatıyoruz, ama onların anlamını bilgililerden (âlimlerden) başkası kavrayamaz.

Bu ayete göre âlimlere ulaşamasak da internetten veya elimizde bulunan tefsirlerden gerekli açıklamalara ulaşmalıyız.