KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
62- Peygamberimizin Tebliğ Stresi

HZ. PEYGAMBERİMİZİN TEBLİĞ STRESİ

 

Şuara 3- (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! 4- Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğile kalır.

 

En’am 33- Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar. 34- Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz ki sana, peygamberlerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir. 35- Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!

 

Kefh 6- (Ey Muhammed!) Demek onlar, bu söze (kitaba) inanmazlarsa, onların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin!

 

Fatır 19- Ne kör ile gören eşit olur, 20- Ne de karanlıklar ile aydınlık, 21- Ve ne de gölge ile sıcaklık. 22- Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah, her dilediğine işittirirse de sen, kabirlerdekine (kalpleri ölülere) işittirecek değilsin. 23- Sen sadece bir uyarıcısın.

 

Hicr 2- Gün gelecek, kâfirler «keşke vaktiyle müslüman olsaydık» diyeceklerdir. 3- Bırak onları yesinler, dünya nimetlerinden yararlansınlar ve ihtirasları ile oyalansınlar, ilerde gerçeği öğreneceklerdir.

 

Hicr 88- Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.

 

Hicr 94- Sana buyrulanı açıktan açığa bildir. Ve müşriklere aldırış etme 95- O alay edenlere karşı muhakkak ki biz sana yeteriz. 96- Onlar ki Allah’la beraber başka bir tanrı tanırlar. Onlar yakında bileceklerdir. 97- Andolsun ki onların dediklerinden göğsünün daraldığını biliyoruz.       98- Sen hemen Rabbini hamd ile tespih et ve secde edenlerden ol. 99- Ve sana «yakîn» ( ölüm ) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

 

Nahl 127- Sabret, sabretmeyi ancak Allah'ın yardımı ile başarabilirsin; onlar için üzülme, çevirdikleri entrikalar ve kurdukları tuzaklar sakın canını sıkmasın.

 

Gaşiye 21- Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün. 22- Onların üzerinde bir zorba değilsin.

 

Hud 115- Müşriklerin sana çektirdikleri sıkıntılara karşı sabret; çünkü Allah, iyi davranışları ödülsüz bırakmaz.

 

Taha 2- Biz sana bu Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik.

 

Not: Bütün bu acı sözlere ve strese rağmen tebliğde aşağıdaki ayetlere uyulacaktır ve Peygamberimiz de bunu yapmıştır.

 

İsra 53- Mümin kullarıma söyle de (kâfirlere) en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

 

Nahl 125- (Ey Resulüm!) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete kavuşanları da en iyi bilendir.