KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
61- Peygamberimizin Seveceği İnsanlarda Olması Gereken Davranışlar

 HADİSLERE GÖRE

HZ. PEYGAMBERİMİZİN SEVECEĞİ İNSANLARDA OLMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

 

            1-  Allah’a, meleklere, kitaplara, kadere, peygamberlere ve kıyametin kopacağına inanmak

2-  Ölümü ve Kur’an’daki ahiret sahnelerini çok hatırlamak

3-  Allah’ı ve Resul’ ünü içtenlikle çok sevmek

4-  Menfaat düşünmeden Allah için sevmek ve Allah için hoşlanmamak

5-  Allah’ın sevmemesinden çok korkmak

6-  Allah’tan asla ümit kesmemek

7-  İslam’ı ve davasını her şeyin üstünde tutmak

8-  İhlâsı tercih edip iflasa götüren riyadan sakınmak

9-  Tevbeyle ve hicretle sürekli Allah’a yaklaşmak

10-  Sözünde sadakatle durmakla tanınmak

11-  Çok şükretmek ve nankörlükten kaçınmak

12-  Sıkıntıya sabretme ve sabrı tavsiye etmek

13-  Tam olarak Allah’a güvenmek ve asla şüphe etmemek

14-  Dünyanın cazibesine ve uzun emellere kapılmamak

15-  Haset ve kin ateşine kendisini atmamak

16-  Küçüklere sevgide büyüklere saygıda kusur etmemek

17-  Kendisi için istediğini başkası için de istemek

18-  Af yolunu tutarak selam ve sevgiyi yaymak

19-  Ömür boyu öğrenmeye ve öğretmeye devam etmek

20-  Diline, eline ve beline sahip olmak

21-  Zikre ( Allah’ ı unutmamaya ) ve tesbihe ( Allah’ ı yüceltmeye ) devam etmek

22-  Kimseye hakaret ve rencide edici davranışta bulunmamak

23-  Namaz, zekât, oruç ve hacla maddi ve manevi temizliğe devam etmek

24-  Cimrilikten kaçıp cömertliği tercih etmek

25-  Can, mal ve evlat gibi emanetleri korumaya dikkat etmek

26-  Dargınları barıştırıp ve barışı sürdürmek

27-  Katillik, zina ve kul hakkına tecavüzden sakınmak

28-  Haram yiyecek ve içeceklerden uzak durmak

29-  Edep ve hayâya aykırı kıyafetleri giymemek

30-  Canı, malı, parayı ve zamanı israf etmemek

31-  Adalette ve takvada öncülük yapmak

32-  Birlik, beraberlik ve kardeşliği korumaya çalışmak

33-  Ömür boyu iyiliği yaymaya ve kötülüğü engellemeye çalışmak

34-  Allah için secdeyi ve infakı (İslam’ın yayılması için vermeyi) sevmek ve sürdürmek

35-  Anneye, babaya, akrabaya ve dostlara değer vermede ve iyilikte kusur etmemek

36-  Coşkulu bir selamlaşmayı sürdürmek

37-  Komşuya, çocuklara ve muhtaçlara iyi davranmak

38-  Misafirini gönül hoşluğu ile karşılamak, ağırlamak ve uğurlamak

39-  Hastaları ve mezarlıkları ibret için ziyaret etmek

40-  Ölen kardeşine ve ailesine sorumluluklarını yerine getirmek

41-  Kimsenin kusurlarını araştırıp, anlatmamak ve gıybet etmemek

42-  Kötülükte haddi aşanlarla dostluk yapmamak ama tebliği de ihmal etmemek

43-  Dua gerekenlere ve hapşırana dua etmek

44-  Kur’ an ve sünnete sımsıkı sarılmak

45-  Peygamberimizin sahabesine dil uzatmamak

46-  Müstehcen konuşmamak ve lanet etmemek

47-  Ağlayanın ve yetimin çilesini dindirmek

48-  Ahlaksız tekliflerden Allah’a sığınmak

49-  Çocuklarını öpmek veya koklamak

50-  Az da olsa hayrı ve ibadeti sürekli yapmak

 

Not:

Onu seviyorum demek, onu anmak yetmez.

Önemli olan

O’ nun yaptıklarını yapmak,

onun sevdiği ve şefaat edebileceği

bir ümmeti olabilmektir.