KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
60- Nimetin Değerini Bilip İsraf Etmemek

NİMETİN DEĞERİNİ BİLİP İSRAF ETMEMEK

 

MANEVİ NİMET

Maide 3- …Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı beğendim…

 

Gerçek anlamda nimetin İslam ve imanlı bir hayat olduğu anlaşılmaktadır. Eğer nimet sadece binek, gıda ve giyecek olsaydı Allah onu inanmayanlara vermezdi.

 

Duha 4- Andolsun senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır, 5- Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. 6- O seni yetim bulup barındırmadı mı? 7- Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? 8- Fakir iken seni zengin etmedi mi? 9- Yetime gelince sakın onu üzme, 10- Yoksula gelince sakın onu azarlama, 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.

 

MADDİ NİMET

İnfitar 6- Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 

Maide 11- Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın…

 

İbrahim 34- O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız! ...

 

Fatır 3- Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O'ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?

 

Ar’af 74- … Yeryüzünde sizi yerleştirdi: O'nun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.

 

Nahl 81- Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler (zırhlar) yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır.

 

Nahl 53- Sizde nimet namına ne varsa hep Allah’ tandır. Sonra size sıkıntı dokununca Allah a feryat edersiniz.

 

Maide 6- Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz yahut yolculukta iseniz yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor.

 

NİMETİ İSRAF ETMEME BİLİNCİ

İsra 26- Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. 27- Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 28- Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet (rızık) için, onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakit de onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle. 29- Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.

 

En’am 141- Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkını (zekât ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.

 

Ar’af 31- Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 

OLGUNLAŞMAMIŞ MÜSLÜMANLAR

Zümer 49- Fakat insana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır, sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zaman da: "O bana bir bilgi üzerine verildi." der. Belki bu bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler.

 

OLGUNLAŞMIŞ MÜSLÜMANLAR

Furkan 67- Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

 

NİMETLER NELERDİR?

 

            a) Manevi Nimetler:

1) Allah’ın peygamber ve kitap göndermesi ve öğretmesi,

2) Emirler ve yasaklarını açıklaması,

3) Kullarından dileyene iman nasip etmesi,

4) Dinde kolaylık dilemesi, huzur ve sükûn vermesi,

5) Tevbe edeni affetmesi ve yüceltmesi,

6) İnsanlar arasında sevgiyi yayması gibi

           

            b) Maddi Nimetler:

1) Kullarına lazım olan tüm madenleri veya kaynakları önceden yaratması,

2) Gerekli bilgi ve çalışmalarına göre insanlara rızık vermesi,

3) Güneş, ay, yıldız, gece, gündüz, toprak, su, hava vs. vermesi,

4) Yerleri, gökleri, denizleri kullarının hizmetine sunması,

5) İnsana vücut ve organlar vermesi,

6) İnsana gören göz, işiten kulak, konuşan dil ve seven bir kalp vermesi,

7) Çeşitli renkte, kokuda, boyutta bitkiler yaratması,

8) Karada, havada, denizde giden araçlar vermesi,

9) Oksijen üreten, havayı temizleyen, toz yutan ormanlar vermesi,

10) Tozu toprağı temizleyen bulutlarla yağmuru getiren rüzgârlar vermesi,

11) Ovaları canlandıran yağmur yağdırması,

12) Kullarının ihtiyacına göre suları tabaka tabaka yaratması,

13) Denizden inci ve mercan vermesi,

14) Pis kokulu gazlardan, dumansız ateşten, erimiş lavlardan koruması,

15) Canlıları yaratması, olgunlaştırması, ihtiyarlık haline getirmesi, eceli gelince canını alması,

16) Evrende yerçekimi ve dağlarla evreni dengede tutması,

17) Yeri yayması,

18) Evrene kimyasal, biyolojik, psikolojik yasalar koyması, sayılamayacak nimetlerden bir kaçıdır.

Rahman süresinde otuz bir kere nimetler hatırlatıyor.

Aklını kullanan her insan bu nimetleri düşünmeli, onun sonsuz kudreti ve yaratıcılığına bakıp sürekli şükretmeli, nankörlükten yine ona sığınmalıdır.