KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
04- Erkek Olsun Kadın Olsun Mert Ve Yiğit İnsanların Özellikleri

ERKEK OLSUN KADIN OLSUN MERT VE YİĞİT İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

 

Taha 71- Firavun: "Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O, muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. And olsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksiniz" dedi. 72- (İman eden sihirbazlar şöyle) dediler: "Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin."

 

Enbiya 57- "Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra, ben putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım." 58- Derken o, bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam bıraktı. 59- (Kavmi) "Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir." dediler. 60- (Bazıları) "İbrahim denen bir gencin, onları diline doladığını duymuştuk" dediler. 61- "O halde onu insanların gözleri önüne getirin, olur ki (aleyhinde) şahitlik ederler" dediler. 62- (İbrahim gelince ona) "Ey İbrahim! bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?" dediler 63- İbrahim: "Belki onu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa onlara sorun" dedi. 64- Bunun üzerine vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) dediler ki: "Doğrusu siz haksızsınız." 65- Sonra yine (eski) kafalarına döndüler: "And olsun ki (ey İbrahim!) bunların konuşmayacağını (sen de) bilirsin." dediler. 66- (İbrahim) dedi: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz?" 67- "Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?"


Sad 31- Hani ona öğleden sonra, saf-kan meşhur koşucu atlar arz olundukça 32- O (Süleyman a.s.) şöyle demişti: Beni bu mal (at) sevgisi, Rabbime ibadetten (ikindi namazını kılmaktan) alıkoydu. Nihayet güneş batmıştı. 33- (Bunun üzerine, atlar kendisini meşgul edip ibadetten alıkoyduklarından onları Allah için kurban etmeye kasd etti ve şöyle dedi): Onları bana geri getirin. Artık ayaklarını ve boyunlarını kesip kurban etmeğe başladı.


Kefh 14- (Oranın hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki: "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.

 

Bakara 250- Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"

 

Yusuf 23- Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve "Haydi beri gel!" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım! Muhakkak ki, o (kocan), benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar" dedi.

 

Yusuf 33- Yusuf dedi ki: "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben onların tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum".

 

Tahrim 11- Allah, inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: "Rabbim! Bana yanında cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar!" 12- Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.

 

Tevbe 128- Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.

 

Mümtehine 12- Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse onların bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

 

Ahzap 23- Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler.

 

Hucurat 15- Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular  (sadıklar) ancak onlardır.

 

Beled 12- Bildin mi sen, o sarp yokuş (çetin iş) nedir? 13- (O) Köle azat etmek, 14- Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir, 15- Yakınlığı olan bir yetime, 16- Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 17- Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

 

Furkan 63- O çok merhametli Allah'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler). 64- Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar.

 

Furkan 67- Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 68- Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

 

Furkan 72- Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile (oradan) geçip giderler. 73- Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

 

Mü’minun 8- Yine onlar ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler,

 

Mücadele 22- Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir…

 

Maide 54- Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfüdür, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.

 

İSLAM TARİHİNDE YİĞİTLİK VE KAHRAMANLIK ÖRNEKLERİ NELERDİR?

SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     İman eden sihirbazların Firavunun tehditlerine karşı: "Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı, asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin." Demeleri.

2.     Hz. İbrahim hem kafalardaki hem de fiziki ortamda putları kırmaya çalışması,

3.     Kehf ehli yiğitleri Dakyanusun huzurunda putlara tapmayı red ederek "Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz, O'ndan başkasına ilâh deyip tapmayız, yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Demeleri.

4.     Davut (as) askerlerinin Calut ordusu ile karşılaştıkları zaman "Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!" Demeleri.

5.     Hz. Yusuf’un zina teklifine karşı zindanı tercih etmesi ve kendisine sahip çıkana karşı ihanet etmemesi,

6.     Asiye annemizin dünya şatafatına ve zalim kocaya karşı Allah’a ulaşmayı tercih etmesi,

7.     Meryem annemizin her türlü iftira ve baskıya karşı direnip içtenlikle Allah’a kulluğu tercih etmesi,

8.     Hz. Peygamberimizin ümmetine karşı çok düşkün çok merhametli olması, dua etmesi ve onların incindiğinde çok üzülmesi, bu özellikler tüm müminlerin birbirlerine karşı örnek alması gereken bir davranıştır.

9.     Sahabe kadınların imanla birlikte şirk koşmamaya, hırsızlık yapmamaya, zina etmemeye, açlıkta bile çocuklarını öldürmemeye ve her nasıl olursa olsun iftiradan kaçınmaya söz vermeleri,

10.  Sahabelerden beri şehitliğe kendini adayanların şehit olmaları, olmayanların da sıra beklemeleri,

11.  Sadıkların iman edip hiçbir endişeye düşmeden canlarıyla mallarıyla mücadele etmeleri,

12.  Çetin yolu tercih edenlerin köleleri kurtarması, akraba veya yabancı fakirlere ve acizlere yemek yedirmesi, birbirlerine sabırlı ve merhametli olmayı tesviye etmeleri,

13.  Allah’ın bu has kulları yolda vakarlı yürürler, sataşana bulaşmazlar, gecelerini ilim ve ibadet ile değerlendirirler, cimrilik ve israftan kaçınırlar, hiçbir şeyi putlaştırmazlar. Faydasız işlerden kaçınırlar, nasihatlere karşı çok duyarlıdırlar.

14.  Yüklendikleri emanetlere ve verdikleri söze ihanet etmezler.

15.  Allah ve resulüne karşı gelen kim olursa olsun ona gönülden sevgi beslemezler.

16.  Bu ideal insanlar, Allah’ı sever, Allah da onları sever, müminlere şefkatli, kâfirlere karşı onurlu olup aleyhte yapılan propagandalara aldırmadan sürekli İslam uğurunda mücadele ederler.