KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
55- İnsan Kazanma Sanatı

İNSAN KAZANMA SANATI

 

Bu yeteneği kazanmak için öncelikle Allah’ın güzel isimlerinden yararlanmak lazımdır. Örneğin

El Afüv: Çok affeden

El Basir: Her şeyi gören

El Cami: İstediğini istediği yerde toplayana

El Fettah: Açan, sıkıntıları gideren

El Halim: Çok yumşak, çok zarif

El Kerim: Bol bol ihsan eden

El Muhyi: Can veren

El Mümin: Zarar vermeyen

El Müheymin: Her şeyi görüp gözeten

Er Rafi: Yücelten, şeref veren

El Vali: İşleri idare eden

El Vedüd: Seven, sevilen

El Vehhab: Karşılıksız veren, ihtiyaçları karşılayan

El Veli: Dostlarına yardım eden ve dostlarının işlerini yüklenen

           

Bunları her gün okuyarak günlük yaşantımıza yansıtmamız gerekmektedir.

Ayrıca:

Maide 55 / 116- Sizin veliniz ancak Allah ve onun Resulü’ dür ve bir de iman eden kimselerdir…

 

Bu durumda müslümanlar kendi çocuklarına veli olarak nasıl sahip çıkıyorlarsa birbirine de sahip çıkmalıdır.

 

Nahl 90 / 276 - Şüphesiz Allah size adaleti, iyilik etmeyi ve akrabaya vermeyi emrediyor. Fuhşu, kötülükleri ve azgınlık etmeyi yasaklıyor…

 

Bu durumda adaletli davranan, yakınlarına veren, kötülükleri engellemeye çalışan, iyilikleri yayan kimsenin sevilmemesi mümkün değildir. Yeter ki bunları ziyaret, ziyafet ve zarafet formülüne uygun olarak hayır avcılığı yapabilsin.

 

Bu konuda peygamberimize bakarsak

Tevbe 128 / 206- Gerçekten size kendinizden ( öyle ) bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok zor gelir, sizin üzerinize çok düşkündür, müminlere çok şefkatli ve merhametlidir.

 

Bu ayette peygamberimizin ruh yapısı yansıtmaktadır. Hizmet yapmak ve dost kazanmak isteyen her insan bu özelliği mutlaka kazanmaya çalışmalıdır.

 

Peygamberimiz hakkından birkaç örnek vermek istersek

1- Peygamberimize ilk vahiy geldiği zaman eşi Hz. Hatice’ nin “ Sen emin bir insansın, her insana ne gerekiyorsa o iyiliği yaparsın, seni Allah asla mahcup etmeyecektir ” itirafı

2- Enes Bin Malik’ in 10 yıl yanında bulundum, hatam olsa bile beni azarlamadı, her şeyi bana güler yüz, tatlı dille öğretti itirafı

3- Mekke Fethinden sonra eşi tarafından izin alınıp peygamberimizin huzuruna getirdiği zaman peygamberimizin ceketini çıkarıp minder olarak sunması İkrime’ yi ağlatmış ve “ İslam’ a ne kadar düşmanlık yaptıysam iki misli İslam’ a hizmet yapacağım ” dedirtmiştir.

4- Hasta bir Yahudi gencin ziyaretine giderek önce iman etmesine sonra da iman üzere ölmesine neden olmuştur.

 

Sahabeden insan kazanma örnekleri

Hz Ebubekir’ den bazı örnekler

1- Hz. Bilal’ i kölelikten azad etmesi,

2- Bir güne birçok hayır sığdırması,

3- Habeşistan’a hicret ederken 5 günlük mesafede Berkül Gima mevkisine varınca Kare kabilesinin reisi İbnu Duğunne “ sen yetimlere, muhtaçlara, hastalara, yolda kalmışlara yardım eden ve misafir edensin, sen çok büyük bir insansın ” diye geri döndürmesi ve Mekke’ ye kadar gelip tek tek dolaşıp onun güvende olmasını sağlaması,

 

Hz. Ömer’ den bazı örnekler

1- Çocuklara süt parası verdirmesi,

2- Dilenen Yahudi’ye maaş bağlatması,

3- Kocakarıya ve yetim torunlarına un çorbası yapması,

4- Askerlere 4 ayda bir 10 gün izin verdirmesi

5- Evinde içki içen birinin penceresinden bakarak yakalamasına rağmen onun içtiğini kimseye jurnal yapmayışı ve adamı kazanması,

6- Kudüs’ e girerken hizmetçisi devede kendisi ise yerde, devenin ipini çekerek girmesi,

7- Kudüs de namazı kilisede değil de bahçesinde kılması ile kilisenin papazının hayran kalmasına neden olmuştur.

 

Hz. Osman’dan örnek

Kıtlık döneminde bin deve unu tüccarların birkaç misli bedelle alma istemelerine rağmen satmayıp Allah daha fazla veriyor diye ücretsiz olarak fakirlere dağıtması

 

Hz. Ali’ den örnek

Öldüreceği düşmanın, yüzüne tükürmesi sonrası onu öldürmekten vazgeçmesi 

 

Ömer bin Abdülaziz’ den örnek verirsek

Medine sokaklarında hastalar, yetimler, muhtaçlar gelin size yardımcı olayım diye günlük ilanlar yaptırması

 

Tüm bunlardan çıkaracağımız dersler

1- Mümkünse talebelerimize haftada bir ziyafet vermeliyiz,

2- Hasta olanları tedavi ettirmeliyiz, örneğin kan, diş, ameliyat vs gerekiyorsa uyarılmadan yardıma koşmalıyız,

3- Ev alırken açığı olanlara veya ödeme zorluğu olan kiracı olanlara gerekli destekte bulunmalıyız,

4- Okuma zorluğu çeken öğrencilere burs sağlamalıyız vs.

Hizmete kendimizi vakfedemiyor ve bunları yapamıyorsak kendimizi gözden geçirmeliyiz.

 

Sahabe ve onu takip edenler inandı ve hep ilerledi, ülkeler fethetti. Biz de inanıyoruz ama neden başarılı olamıyoruz diye sorgulamalıyız. Engel olanlar acaba;

1- Mizacımız mı?

2- Bilgimiz mi?

3- Çevremiz mi?

4- Tarihimiz, acı hatıralarımız mı?

5- Asil insan yetiştirme projemiz var mı?

6- Erkek ve bayan bürokratlara tebliğ elemanlarımız ve planlarımız var mı?

7- Hadid 27’ ye göre Ruhbanlık (dünyadan el etek çekme) emredilmediği halde bizim hayatımızda var mı?

8- Hicr 99’ a göre “ Sana ölüm gelinceye kadar kulluk et ” ayetine göre görevimizi yapıyor muyuz?

9- Bakara 193’ e göre “ Fitne kalmayıncaya ve din Allah’ın oluncaya kadar savaşın (mücadele edin) ” emrine rağmen neden insan kazanmayalım?

 

Bunları sorgulayarak

Allah Resulü’ nün ve sahabesinin kaldığı yerden biz de

Dua,

Kötülüğe karşı iyilik,

Güler yüz

Tatlı dille

insan kazanmaya devam etmeliyiz.