KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
54- İman Zayıflamasının Belirtileri

İMAN ZAYIFLAMASININ BELİRTİLERİ

 

1- Önceleri günahlardan sakınırken duraklamak ve zamanla günah işlemek,

2- Hatta haram kılınmış şeyleri yapmayı alışkanlık haline getirmek,

3- Makam, mevki ve para kazandıkça değişerek inandığı gibi değil de yaşadığı gibi inanmaya başlamak, Kur’an ve peygamberimizin kıymetini bilememek.

4- Ölüm yaklaştıkça sevabı çoğaltacakken günahları çoğaltmak,

5- Yavaş yavaş kalbin katılaştığını ve hiçbir şeyden etkilenmediğini sezmek. Örneğin mezarlıkta bile gezerken sanki taşlar arasında geziyormuş gibi hissetmek,

6- İbadetleri tam anlamıyla yerine getiremediği için pek üzülmemek, ( örneğin namaz, dua ve Kur’an okurken zihin dağınıklığı yaşamak, ibadetlerden huşu ve feyiz alamamak, namazı baştan savar gibi çabuk kılmak vs.)

7- Allah’ a itaat ve ibadetleri üşenerek, zoraki veya pek önem vermeyerek formalite olarak yerine getirmek,

8- En küçük bir şeye veya olmayacak şeylere öfkelenmek ve affetmemek, buna karşı bir müstehcen söz ve görüntülerden nefret etmesi gerekirken hoşlanır gibi olmak,

9- Her geçen gün müstağnileşmek, ibadetlerden, nasihatten hoşlanmamak, haydi namaza deyince sıkıntı duymaya başlamak,

10- Tesettürlü, sakallı birini görünce gerginlik duymak veya görmezden gelmek,

11- Cennet ve cehennemi anlatan ve âlimleri ağlatan ayetlerden bile etkilenmemek, ürpermemek,

12- Kur’an dinlemekten ve okumaktan sıkılmak, Kur’an’ ın kapağını açsa da çabuk kapamak.

13- Allah’ ı anmaktan ve yaptığı duadan gaflette olmak, bu ya hiç dua etmemek ya da duadan elini çabuk indirmek şeklinde olur.

14- Çevresinde işlenen günahlara karşı rahatsız olmaz artık iyiliğe sevinme ve günaha karşı üzülme özelliğini de yitirmek,

15- Gösteriş yapmak ve başarılı işlerde ben de vardım diyerek pay çıkarmak. Başarısızlıklarda ise demedik mi diye feveran etmek.

16- Her yerde ilgi, sevgi, iltifat görme arzusunun artması,

17- Öveni övmek, eleştireni affetmemek,

18- Ayrıca her toplulukta kendisinin bilinmesine ve konuşmasının gereğine inanmak, başkasının konuşmasına ise tahammül edememek, söz verilmemişse çeşitli bahanelerle o ortamdan ayrılmak,

19- Her vardığı yerde cömertlik, imtiyaz ve farklı muamele beklerken, kendisi ise cimrilik etmekte, sadaka vermekten bile kaçınmaktadır.

20- Bilmediklerini de biliyormuş gibi, yapmadıklarını yapıyormuş gibi görünür ve yapmayacaklarını yapacakmış gibi söyler.

21- İnsanların yoksulluğundan, musibetlere ve zulme uğramalarından, ellerindekileri kaybetmelerinden etkilenmemek hatta bu onlara müstahaktır demek.

22- Mekruhları hiç dikkate almamak, iyi işleri ise küçük görmek,

23- İslam adına hiçbir mesuliyet yüklenmemek, hiçbir yardım faaliyetine katılmamak,

24- İslam kardeşliği ve akrabalık bağlarına önem vermemek, her an düzeltme imkânı varken aleyhte konuşmak.

25- Bir zorlukta veya musibette korkuya ve paniğe kapılmak, titremek, baygınlık geçirmek,

26- Tartışmada alt etmeyi sevmek, konuşurken genellikle küçümseyerek konuşmak,

27- Her geçen gün dünyaya meylinin, yaşam arzusunun artması,

28- Ölümü hatırlamamak ve ölümden çok korkmak,

29- Malı, şöhreti çok sevmek,

30- En küçük kaybına çok üzülmek,

31- Yemeye, içmeye, giymeye, eve, araba ve konforuna çok düşkün olmak,

32- Dindar ve namaz kılan biri olduğunun bilinmesinden korkmak, bilinince kompleks duymak,

33- Mozaik bir görünüm vermek ( dindarlara dindar görünmek, sosyeteye sosyete görünmek )

 

Nisa 136- Ey iman edenler, Allah’a, Resulüne ve Onun Kitabına iman ediniz…

ayetinden esinlenerek ve baki âlemde kurtulmak için yapmamız gerekenler:

 

1- İslam’ i havanın, yani İslam’ i atmosferin içinde kişilikli, kimlikli olarak yaşamaya çalışmak,

2- Sadık ve salih dostlar edinmek,

3- Kur’an, hadis, siyer çalışmalarına katılmak yoksa oluşturmak,

4- Eli işle, gönlü Allah ile olmak, halk içinde hakla olmak,

5- Aile geçimi ile İslam’ a hizmeti yan yana sürdürmek,

6- İnsanı esir eden hırslardan, uzun emellerden, beklentilerden, dünyevileşmekten kaçınmak,

7- Hayatın amacı kulluk iken amacı yemeye, içmeye, eğlenmeye ve gezmeye çevirmemek,

8- Kur’an’ ı araştırıp özellikle azap ayetleri üzerinde düşünmek,

9- Allah’ ın nimetlerini ve azametini düşünüp yüceltmek,

10- Namaz, oruç, sadaka gibi çok yönlü hayırları ve ibadetleri işlemek,

11- Bir ağacı yaşatmak için nasıl su gerekiyorsa imanı yaşatmak için de salih emeller gerekmektedir. Bu nedenle bir güne birçok salih amel sığdırmak ( okumak, düşünmek, oruç, fakire ziyafet, ölüye taziye, hasta ziyareti vs. )

12- Nefsi bıktırmamak ve orta yolu takip etmek,

13- Yapılamayan amelleri mutlaka telafi etmek,

14- Amellerin kabulü için de Hz. İbrahim ve İsmail gibi yalvarmak,

15- Kötü akıbetten Allah’ a sığınmak,

16- Azla yetinerek züht ve takvayı tercih etmek.

17- Musibetlere sabırlı olmak,

18- Ölümü ve ahiret sahnelerini çok çok hatırlamak, hasta ve kabir ziyaretleri yapmak, cenazelere katılmak,

19- İmanı yenileyen insan, ağaç, yağmur, rüzgâr, gece, bulut vs. ilgili ayetlerini çok tekrar etmek ve düşünmek.

20- Allah’ ı çok anarak şeytanın kalbi işgal etmesine fırsat vermemek,

21- Bol bol dua ederek Allah’ a yaklaşmaya çalışmak,

22- Acizliğimizi görüp Allah’ a sığınarak güçlenmek,

23- Emirlere saygı duymak, yasaklardan kaçınmak.

24- Kibri atıp müminleri sevmek ve kaynaşmak.

25- Günahtan, haramdan zevk almamak bilakis nefret etmek için dua etmek.

26- Nefsi hesaba çekip ölüme hazırlandık mı? Diye kendimizi sürekli sorgulayarak ve çok tevbe ile manevi arınmaya devam edeceğiz.