KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
53- Güzel Ahlaklar

GÜZEL AHLÂKLAR

 

1- Doğru sözlülük

2- Sadakat (Dine sadık kalma)

3- İsteyene ve de istemeyene de yardım etmek

4- Yapılan iyilik veya kötülüğe iyilikle cevap vermek

5- Emaneti korumak (Bu bağlamda eş, çocuk, beden, ev vs.)

6- Akraba ile güzel ilişkiyi devam ettirmek

7- Komşunun hak ve hürriyetini gözetmek Hadis: Komşusunu rahatsız eden beni rahatsız eder. Beni rahatsız eden de Allah' ı rahatsız etmiş olur.

8- Arkadaş ve dost haklarına saygı göstermek

9- Misafirine yedirmek, içirmek

10- Bunların başında da hayâ gelmektedir.

 

1- İleri geri konuşmamak, ya hayır söylemek yada susmak

2- Tatlı söz söylemek

3- Tevazu göstermek

4- Övgüde sınırı aşmamak

5- Boş ve faydasız işleri terk etmek

6- Sözünde durmak

7- Ayıplamamak, mahcup etmemek

8- Zan ve gıybetten kaçınmak mümkünse gıybeti dinlememek

9- Sesini yükseltmemek, bağırmamak

10- Tartışmamak ( sokakta, merdivende vs. değil gerekiyorsa evde veya toplumdan uzakta tartışmak )

11- Gönlü tok olmak

12- Gizli veya açık günah işlemekten kaçınmak. Hadis: Gülerek günah işleyen mahşerde ağlar

13- Husumet ve nefret beslememek

14- Selam vermek

15- Davete icabet etmek

16- Hastayı ziyaret etmek

17- Taziyeye gitmek

18- Nasihat isteyene nasihat etmek

19- Aksırırken eli ile ağzını kapatmak

20- Aksırdığında “ Yerhakumullah ” demek

21- Cimrilikten kaçınmak

22- Dostlarla ilişkilerde ihtiyatlı, ölçülü olmak

23- İşleri kolaylaştırmak

24- Yumuşak huylu olup sertlikten kaçınmak

25- Öfkelenince öfkeyi yenmek

26- Çok merhametli olmak

27- Arkadaşını, Allah için sevmek

28- Kur' an ve Sünnet' e göre konuşmak

29- Allah yolunda cihad etmek ( hem nefsi ile hem de İslam' ın yayılması için )

30- Allah' ı çok anmak

31- Namaza üşenmeden kalkmak

32- Bozgunculuktan kaçınmak

33- Herkesle iyi geçinmeye çalışmak

34- Elinden ve dilinden zarar gelmemek

35- İnsanların kalbine sevinç katmak

36- Fitneden kaçınmak

37- Kendi için istediğini başkası içinde istemek

38- Yapılan iyiliği Allah için yapmak

39- Yemeğe besmele ile başlamak, elleri yemekten önce ve sonra yıkamak

40- Evlere izinle girmek, izinle çıkmak

41- Evlere selamla girmek ve çıkmak

42- Yer vermek

43- Gururlu, cimri, korkak olmaktan kaçınmak

44- Tokalaşmak

45- İstişare yapmak

46- Esnemek ve geğirmekten kaçınmak.