KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
51- Fakirlik Ve Zenginlik Sınavı

FAKİRLİK VE ZENGİNLİK SINAVI

 

FAKİRLİK

En’am 52- Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rab'lerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun.

 

Fakir ve zayıflara saygı ve sevgi gösterilmelidir.

 

En’am 53- Biz onlardan kimini kimi ile " Allah aramızdan bunlara mı lütfünü layık gördü " desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil midir?

 

İnsanlardan bazıları fakirlikle denenmektedir.

 

En’am 151- De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.

 

Şirkten ve kendi çocuğunun katilliğinden kaçınmalıdır.

 

Nisa 36- Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

 

İhtiyaç sahiplerine iyilik yapılmalıdır fakat bununla da övünülmemelidir.

 

Bakara 177- Yüzlerinizi Doğu yada Batı tarafına çevirmeniz iyilik demek değildir. Asıl iyilik Allah'a, Ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yarı yolda kalanlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunanlara ( kölelere, tutsaklara ) mallarını sevmelerine rağmen yardım edenlerin, namazı kılanların, zekâtı verenlerin, antlaşma yaptıklarında yapmış oldukları antlaşmaları yerine getirenlerin, zorda, darda ve savaş zamanında sabredenlerin tutumudur. İşte doğrular ( sözlerinin erleri ) onlardır, takva sahipleri de onlardır.

 

Tüm ibadetleri yanında malı sevseler bile ihtiyaç sahiplerine Allah için yardım edenler ve her zorluğa katlananlar gerçek takva sahipleridir.

 

Kehf 28- Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma.

Allah’ı unutmuş zenginlerle değil ihlâslı fakirlerle beraber olmalı ve onlara iltifat yapmalıdır.

 

ZENGİNLİK

 

Necm 48- Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur.

 

Allah her çalışana hakkını verirken zenginliği ise dilediğine vermektedir.

 

Meryem 73- Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki: Bu iki zümreden ( Mümin ve kâfirlerden ) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir? 74- Hâlbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişte daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.

 

Allah, makam, zenginlik ve adam çokluğunu değer ölçüsü olarak almamaktadır.

R’ad 41- Görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür.

 

İslam adaletle yayılarak büyürken, zengin ve zalim ülkeler de zulüm sürdükçe küçülür.

 

Alak 6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder. 7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

 

İnançsızlık, zenginlik, kendini yeterli görüp okumamak her an insanı şımartabilir.

 

Zuhruf 32 / 490- Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır.

 

Herkes çalışmalı, çalışan da, çalıştıran da sonunda İlahi taksime razı olmalıdır

 

Haşr 7- ... O mal sizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın ( muhtaçlarda faydalansın ).

 

İmkânı olan her müslüman bu emri yerine getirmekle sorumludur.

 

Şura 27 - Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı, fakat ( rızkı ) dilediği ölçüde indirir, çünkü o kullarının bütün hallerinden haberdardır. Bütün yaptıklarınızı görendir.

 

Çalışıp sonra da Allah’ın rızık taksimine razı olmak bahtiyarlıktır.

 

FAKİRLİK VE ZENGİNLİK SINAVININ ARKA PLANI

 

Zenginliği hayır, fakirliği şer olarak değerlendirmemelidir. Her ikisi de birer imtihandır.

Aslında şer inançsızlık, hayır da inançlı olmaktır.

İslam’da fakirlik teselli edilmiştir. Peygamberimiz “Fakirlik nerdeyse küfür ola yazdı” buyurmaktadır.

İslam’da haram helal demeden depo edilen zenginlik horlanmışsa da zekât ve sadakasını veren, hac ibadetini yapan bir zengin de takdir edilmektedir.

Ayrıca “ alan el değil veren el olmamız ” tavsiye edilmektedir.

Zenginlik, geçmişte materyalist ideolojide ve çileciliği kutsayan eski Hint ve Yunan mistisizmde horlanmıştır.

 

Bize düşen görev

aşağıdaki ayetlerin doğrultusunda

ekonomik ve sosyal yapımızı ayarlamaktır.

 

Hud 6- Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin beslenmelerini ve geçinmelerini sağlamak Allah'ın garantisi altındadır. O, onların ilk barınma yerleri ile geçiş yerlerini bilir. Bütün bunlar açık bir kitapta yazılıdır.

 

Herkes kendi sorumluluğuna göre çalışmalı ama aç kalırım endişesine de girmemelidir.

 

Kasas 82- Daha dün onun (Karun’ un ) yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor dilediğine de az, şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi, vay demek ki inkârcılar iflah olmazmış demeye başladılar.

 

Kasas 77- Allah'ın sana verdiğinden ( O'nun yolunda harcayarak ) ahiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma! Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ( insanlara ) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.