KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
50- Dosdoğru Yolun İlkeleri

SIRATI MÜSTAKİM OLAN (DOSDOĞRU) YOLUN İLKELERİ

 

Fatiha 7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Her Fatiha Suresini okumamızda;

1- Doğru yolun ne olduğunu,

2- Bu doğru yolda gittikleri için nimet verilenlerin kimler olduğunu,

3- Gazaba uğrayanların özellikleri ve nedenleri neler,

4- Sapıkların özelliklerinin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz.

 

Öyleyse, bu nimetlenenler kimlerdir? Sorusunu sorarsak!

 

Nisa 69- Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle ( salihlerle ) birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

Nimet verilen güzel arkadaşların;

a- Peygamberler,

b- Sadıklar,

c- Şehitler,

d- Salihler olduğunu görüyoruz.

 

Peki, Bu Nimetlenenlerden Nebilerin Özellikleri Nelerdir?

 

Enbiya 90- … Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

Bu nimetlenenlerden Nebilerin özellikleri;

a- Hayırda yarışmaları,

b- Allah’ın (rahmetini) umarak ve (azabından) korkarak dua etmeleri,

c- Allah’a karşı derin bir saygı duymalarıdır.

d- Biz de ilahi nimetlerden yararlanmak istiyorsak bu özellikleri kazanmaya çalışmalıyız.

 

Nimetlenenlerden sadıkların özellikleri

 

Hucurat 15- İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin             ( sadıkların ) ta kendileridir.

Sadıklar;

a- İnancında ve davasında asla şüpheye düşmemişler,

b- Canlarıyla, mallarıyla ölünceye kadar Allah yolunda mücadele etmişlerdir.

c- Bizlerde bu özellikleri kazanmaya çalışmalıyız.

 

Nimetlenenlerden şehitlerin özellikleri

 

Al-i İmran 169- Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar. 170- Allah'ın lütfünden verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. 171- Onlar, Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. 172- Kendileri yaralandıktan sonra da Allah ve Peygamberi' nin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükâfat vardır.

Şehitlerin ( Allah yolunda öldürülenlerin );

a- Bizim bilmediğimiz fakat Allah’ın bildiği bir şekilde diri olduklarını,

b- Cennetten nimetlendirildiklerini ve mutlu olduklarını,

c- Onlar için korku ve mahzunluğun olmadığını,

d- Ayrıca kendileri gibi şehit olamayanlara korku ve mahzunluğun olmadığını müjdelemek istediklerini, bu isteklerini de Allah’ın bize bildirdiğini,

e- Yine yaralandıktan sonra da şehit oluncaya kadar Allah ve Resul’ ünün davetine uydukları için mükâfatlandırıldıklarını öğreniyoruz.

 

Ahzab 23- Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir ( şehit olmuştur ). Bir kısmı da ( şehit olmayı ) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

Şehit olmak için;

a- Allah’a söz verdiklerini

b- Kiminin şehit olduğunu, kiminin de şehit olmak için mücadeleye devam ettiğini,

c- Asla sözlerinden dönmediklerini görüyoruz.

 

Nimetlenenlerden salihlerin özellikleri

 

Ali İmran 113- Onların ( Kitap ehlinin ) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. 114- Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.

Salihlerin;

a- Gece kalkıp secdeye kapandıklarını,

b- Uzun uzun Kur’an’ ı araştırdıklarını,

c- Gündüzleri de iyiliği yaymaya, kötülükleri engellemeye çalıştıklarını anlıyoruz.

 

İstenmeyenlerden gazaba uğrayanların özellikleri

 

Bakara 93- Hani, Tur’ u tepenize dikerek sizden söz almıştık, “ Size verdiğimiz Kitap’a sımsıkı sarılın, ona kulak verin ” demiştik. Onlar, “ Duyduk, dinledik, isyan ettik ” demişlerdi. İnkârları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki ( Tevrat’a beslediğinizi iddia ettiğiniz ) imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz!

 

Nisa 155- Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın ayetlerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve “ kalplerimiz kılıflıdır ” demelerinden dolayı ( başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir ), tam aksine inkârları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.

Gazabı çağıran söz ve eylemler;

a- Verdiği sözü bozmak,

b- Ayet ve hadisleri inkâr etmek,

c- Bize Kur’an yeter diyerek hadisleri reddetmek,

d- Kalplerimiz kılıflıdır, kapalıdır, boşuna anlatma demek vs.

 

Maide 64- Bir de Yahudiler, “ Allah’ın eli bağlıdır ” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen ( Kur’an ) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.

 

Maide 41- Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “ İnandık ” diyenler ( münafıklar ) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, ( Yahudiler ) yalan uydurmak için ( seni ) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ( ifade içindeki ) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “ Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. ” Allah, kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvalık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.

 

Mücadele 8 / 542 - Gizli konuşmaktan men edildikten sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelme hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah’ın selamlamadığı bir şekilde ( essemü aleyk = sana ölüm olsun şeklinde ) selamlıyorlar, kendi içlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah’ ın bir azap etmesi gerekmez miydi, derler. Cehennem onlara yeter, oraya gireceklerdir, ne kötü dönüş yeridir orası.

Gizli konuşmaktan men edildikleri halde bazıları;

      a) Yine de gizli konuşurlar,

      b) Peygambere düşmanlık yaparlar,

      c) Allah’ın övdüğü yüce Peygamberle karşılaşınca da saygısızca;

                              a) Ölüm,

                              b) Bela,

                              c) Musibet üzerine olsun diyerek beddua şeklinde selam verirlerdi.

Not: Bugün de zaman zaman “ kahrolsun Müslümanlar ” sloganları ile terörist diye suçlama ve katliamları ile “ Allah’ın belası üzerinize olsun “ yaklaşımını sürdürmektedirler.

 

Hz. İsa’nın kul olmaktan çekinmediğini görüyoruz

 

Nisa 172- Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

 

Fakat gazaba uğrayan ve sapıtanlar ise

 iftira ve isnat ederek;

 

Tevbe 30- Yahudiler, “ Üzeyir Allah’ın oğludur ” dediler. Hıristiyanlar ise, “ İsa Mesih Allah’ın oğludur ” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri ( gerçeği yansıtmayan ) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

 

Meryem 89- Onlar, “ Rahman bir çocuk edindi ” dediler. 89- Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. 90-91- Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir! 92- Hâlbuki Rahman’ a bir çocuk edinmek yakışmaz.

 

SIRATI MÜSTAKİMDE OLMAK İÇİN BAZI ŞARTLAR

 

1- Allah ve Resul’ üne itaat etmeli,

2- Okuyacaklarımızı Allah’ın adı ile okumalı,

3- Namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerine titizlik göstermeli,

4- Daima sabırlı olmalı ve af dilemeli,

5- Allah’ı anmalı ve tespih etmeli,

6- Kur’an ile öğüt vermeli,

7- Sürekli iş ve ibadet arasında dengeli olmalı,

8- Namaz için en güzel elbiseleri giymeli,

9- Allah’a güzel isimleri ile dua etmeli,

10- Cahillerden yüz çevirmeli,

11- Şeytandan Allah’a sığınmalı,

12- Kur’an okunduğu zaman susmalı ve dinlemeli,

13- Anneye, babaya ve akrabalara iyilik etmeli,

14- Evlere selamsız girmemeli ve dönün deniyorsa incinmeden, kırılmadan dönmeli,

15- Ölçülü ve tartılı yaşamaya çalışmalı,

16- Her konuda adaletli olmalı,

17- Kötülüğe iyilikle cevap vermeli,

18- Peygamberimiz ve ehli beytini çok sevmeli,

19- Peygamberimize çok salât ve selam göndermeli,

20- Bilmediğimizi bir bilene sormalı,

21- Güzel öğüt ve hikmetle tebliğ etmeli,

22- Sefihlere ( ahmaklara ) malımızı yedirmemeli,

23- Emaneti ehline vermeli,

24- Selama daha güzeli ile karşılık vermeli,

25- Küsleri barıştırmalı ve barışı korumalı,

26- İyiliği başa kakmamalı,

27- Faizden ve zinadan kaçınmalı,

28- Cuma namazına gitmeli,

29- Tevbeye devam etmeli,

30- Helal ve temiz ( zekât ve sadakası verilmiş ) şeylerden yemeli,

31- Şûrayı esas almalı,

32- Çok affedici olmalı,

33- Yalnız Mescidi Haramı kıble edinmeli,

34- İyilikte birleşmeli,

35- Allah yolunda cihattan geri kalmamalı,

36- Hainlere arka çıkmamalı vs.