KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
03- Bozguncu Tartışmaların Zararları

BOZGUNCU TARTIŞMALARIN ZARARLARI

 

Al-i İmran 103- Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün… 104- İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. 105- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

 

Enfal 46- Ayrıca Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

 

Kıyamet 5- Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

 

Hümeze 1- Azap olsun (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıplayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...

 

Bakara 191- …O fitne (şirk fitnesi), öldürmeden daha şiddetlidir…

 

Maide 54- …onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak (mütevazi), kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfüdür, onu dilediğine verir…

 

Hucurat 10- Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.

 

Hucurat 12- Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın (casusluk yapmayın). Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin (gıybetini yapmasın)…

 

Mücadele 9- Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun.

 

Maide 2- … bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

 

Araf 55- Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.  56- Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

 

Nahl 92- Bir ümmet, diğer bir ümmetten (sayıca ve malca) daha çok olduğu için, yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla imtihan eder ve şüphesiz hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü size mutlaka açıklayacaktır.

 

Şura 38- Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar. 39- Onlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.

 

Nisa 86- Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

 

Müzemmil 10- Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

 

Bakara 27- Onlar ki, söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağlarını) keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

 

BOZAN VE DAĞITAN TARTIŞMALARDAN NASIL VE NİÇİN KAÇINMALIYIZ?

SORUSUNA AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Yüce rabbimizin bizi İslam’la şereflendirmesini düşünüp Kuran etrafında bütünleşerek Kuranla şekillenerek hayatımızı ona göre tanzim ederek büyümeliyiz.

2.     İyiliği yayan kötülüğü engelleyen bir topluluk veya cemaat içinde hareket ederek

3.     Vahiy geldikten sonra ayrılığa düşen Yahudi ve Hıristiyanlara benzememek için

4.     Müslümanların gücünü ve kuvvetini parçalamamak için

5.     Hayvan gibi güya özgürce yaşamak ve günah işlemek isteyenlere benzememek için

6.     Yüze karşı hakaret eden ve arkadan çekiştirenlerden olmamak için

7.     Öldürmekten daha tehlikeli olan şirk fitnesine yardımcı olmamak için

8.     Mümine yumuşak kâfire karşı onurlu olmak için

9.     Rahmete kavuşanlar arasına katılabilmek için

10.  Zan yapan, kusur araştıran ve gıybet edenler arasında yer almamak için

11.  Günah ve düşmanlıkta fısıldayanlardan olmamak için

12.  İyilik ve takvada yardımlaşanlardan olmak için

13.  Bozgunculara güç katmamak için

14.  Nice emeklerle oluşan cemaatlerin ve toplulukların güç ve ümitlerini heder etmemek için

15.  İstişare ile birlik ve beraberliği sürdürebilmek için

16.  Bir tehlike ve saldırıya karşı yardımlaşabilmek için

17.  Selamı yaymak ve dostluğu sürdürmek için

18.  İftiracı ve saldırganları zamanla kazanabilmek için

19.  Kaynaşma ortamını bozup dağıtan fasıklarla birlikte cehenneme gitmemek için yukardan beri saydığımız olumsuz tartışmalardan kaçınmalıyız. Mümkünse İslam’ın yüce menfaatleri uğuruna kendimizi feda ederek İslam’ın gücüne güç katmalıyız.