KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
47- Cennet Ehlinin Konuşmaları Ve Mutlulukları

CENNET EHLİNİN KONUŞMALARI VE MUTLULUKLARI

 

            Dünyada iken:

Bakara 156- Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz, derler. 157- İşte onlar var ya, Rablerinden, mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır.

           

            Mahşerde:

Hakka 19- Kitabı sağından verilen, "alın okuyun kitabımı" 20- "Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim" der. 21- Artık o hoşnut bir hayattadır. 22- Yüksek bir cennettedir.

 

            Cennette:

Hac 23- Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir. 24- Onlar güzel söze (kelimeyi tevhide) yöneltilmişler ve övgüye lâyık yola iletilmişlerdir.

 

Yunus 9- Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri, imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur. 10- Onların oradaki duaları: Allah’ım, sen yücelerden yücesin (seni eksikliklerden tenzih ederiz), sağlık dilekleri " selâm ", dualarının sonu da " Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun " diye şükretmek olacaktır.

 

            Selam: Her türlü kötülüklerden, zahmetlerden, minnet, kusur ve afetten kurtulmaktır.

 

İbrahim 23- İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri " selâm " dır.

 

            Dirlik: Düzenli ve huzurlu yaşamaktır.

 

Fatır 32- Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur. 33- Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir. 34- Onlar orada şöyle derler: Hamd olsun Allah'a, bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.

 

Bu ayette nefislerine zulmedenlerden kastedilen Kur’an’ ı uygularken istemeden kusur yapanlardır.

 

Zumer 73- Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya, derler. 74- Onlar da: Hamdolsun o Allah'a ki bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz, derler. Bak ne güzeldir mükâfatı o iyi amel işleyenlerin!

 

Tur 25- Birbirlerine yönelip soruyorlar. 26- Ve diyorlar ki: Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) ailemiz içinde (akıbetimizden) korkardık 27- Allah bize lütfetti de bizi (vücudun) içine işleyen (kavurucu) azaptan korudu 28- Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.

 

Mutaffifin 29- Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı. 30- Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı. 31- Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı. 32- Müminleri gördükleri vakit; " İşte bunlar sapıklar " diyorlardı. 33- Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. 34- İşte bugün de inananlar kâfirlere gülecek 35- Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar. 36- Nasıl, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?

 

Müddesir 40- Onlar cennettedirler, sorup dururlar. 41- Suçluların durumunu 42- " Nedir sizi Sekar'a sokan? " diye 43- Suçlular der ki: Biz namaz kılanlardan değildik. 44- Yoksula da yedirmezdik 45- Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik 46- Ceza gününü yalanlardık 47- Nihayet bize ölüm gelip çattı.

 

Saffat 50- Cennet ehli birbirine dönmüş sorarlar. 51- İçlerinden bir sözcü der ki: Gerçekten benim bir arkadaşım vardı. 52- Derdi ki: Sen gerçekten inananlardan mısın? 53- Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız? 54- Siz onu tanır mısınız? der. 55- Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür. 56- Ona şöyle der: Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni helak edecektin. 57- Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de bu tutuklananlardan olacaktım. 58-59- Nasılmış bak. Biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? 60- İşte bu büyük kurtuluştur. 61- Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar.

 

Vakıa 25- Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 26- Duydukları söz, yalnız "selam", "selam" dır.

 

Mutaffifin 22- Haberiniz olsun ki, iyiler nimet içindedir. 23- Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar. 24- Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün.

 

Kıyamet 22- Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. 23- Rabbine bakar.

 

Zuhruf 68-69- Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder: Ey âyetlerimize imân edip müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz.70- Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. 71- Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.