KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
46- Cemaat Ve Teşkilat Terbiyesi

CEMAAT VE TEŞKİLAT TERBİYESİ

 

Al-i İmran103- Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 104- İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.

 

            Dava insanları Kur’an’ın etrafında birleşmeli, Kur’an ve sünnet talebesi olmalı, dağılmamak için farklı kaynaklara yönelmemeli, iyiliği yayacak kötülüğü engelleyecek ekipler oluşturmalıdır.

 

Müddesir 1- Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! 2- Kalk artık uyar. 3- Sadece Rabbini yücelt. 4- Elbiseni temizle 5- Pislikten sakın 6- Yaptığını çok görerek başa kakma 7- Rabbin için sabret.

 

            Hizmete engel olan işleri yani yorganları aşmalı, Allah’ın dinini yüceltmek için anlatma ortamları oluşturmalı, hem bedeni hem ahlaki temizliğe dikkat etmeli, yaptığımız hizmetleri abartmamalı, başarılı olmak istiyorsak herkesteki sabrın iki misli bizde olmalıdır.

 

Hucurat 6- Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.

 

            İslam’a ve müslümanlara leke olacak bir haberi kim getirirse getirsin araştırılmadan üzerinde konuşulmamalıdır.

 

Enfal 46- Ayrıca Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

 

            Dava adamı Allah’a ve Resulüne itaat ve sevgisinden dolayı âlimlere de itaat etmeli, kesinlikle dağılmaya sebep olacak tartışmalardan kaçınmalıdır.

 

Bakara 148- Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.

 

Dava adamı daima hayır yarışında yer almalıdır.

 

Nur 27- Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde ( bunu ) düşünüp anlarsınız.           28- Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, " Geri dönün! " denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir.

 

Başkalarının evlerine davetsiz ve izinsiz girmemeli, geri dönün deniliyorsa da kırılmadan dönülmelidir.

 

Ahzab 53- Ey iman edenler! Peygamberin evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağırıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor, ama o sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten çekinmez…

 

Biz de müslüman kardeşlerimizin evlerine vakitsiz, davetsiz gitmemeliyiz, yemekten sonra bıktıracak şekilde fazla uzun oturmamalıyız, ev sahibine eziyet olabilir, ev sahibi söylemeye çekinebilir. Kardeşliğin sürekli olması için bu konuda çok ince düşünmeliyiz.

 

A’raf 31- Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 

Her dava adamı camiye veya topluluğa giderken temiz giyinmeli, yeme, içme, para, zaman, enerji gibi tüm ihtiyaçlarda israftan kaçınmalı ve israftan kaçma bilinci yeni nesillere aktarılmalıdır.

 

Casiye 7- Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline.

 

            Dava adamı günah işlemekten ve yalan söylemekten kaçınmalıdır.

 

Mücadele 9- Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. 10- Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler.        11- Ey iman edenler! Size " Meclislerde yer açın " denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size " Kalkın " denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.

 

            Müslümanlar gıybet, alay, gizli kusur, haset ve hayrı engelleyecek olumsuz şeyleri fısıldayarak kınama yerine aksine bunları daha güzel nasıl yapabiliriz?,nasıl düzeltebiliriz? gibi yapılabilecek faydalı ve güzel şeyleri konuşmalıdır. Ayrıca ne kadar kalabalık olunsa da düzensizliğe fırsat verilmemelidir.

 

Şuara 214- ( Önce ) en yakın hısımlarını uyar. 215- Ve sana uyan müminlere kanadını indir. 216- Şayet sana karşı gelirlerse, de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım.             217- Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

 

            Dava insanı tebliğe en yakınlarından başlar. İnananlara sevgi ve şefkat gösterir.

 

Şura 37- O iman edenler, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlarlar. 38- Onlar, Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

 

            Dava insanları dürüst yaşar, kusur bağışlar, bütün işlerini danışarak yürütür, imkânlarını da İslam’ın yayılması için kullanır.

 

Nur 62- Müminler ancak, Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o Peygamber ile birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir.        Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah'tan bağış dile; çünkü Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. 63- ( Ey müminler! ) Peygamberin davetini, aranızdan bazınızın bazınıza daveti gibi zannetmeyin. İçinizden, birini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, O'nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar64- Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda, ne durumda olduğunuzu iyi bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ise, yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verir.  Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 

            Dava adamı kendi görevini kendi yapar, İslam’a hizmeti kimseye havale edip kaytarmaz, hizmet esnasında çaresiz kalmadıkça da izin istemez.

 

Cuma 11- Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp oraya giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır.      Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

 

            Dava adamı hutbeye gösterdiği hassasiyet gibi periyodik eğitimini hiçbir nedenle terk etmez. Örneğin İslami sohbeti hiçbir film, müzik veya sporla değişmez.

 

A’raf 56- Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

 

Birlik ve beraberliğe zarar verecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmalıdır.

Lokman 17- Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir. 18- Hem insanlara karşı avurdunu şişirme           ( kibirlenme ) ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah, övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. 19- Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir.

 

Müslüman tüm sorumluluklarını yapmalı başarısından dolayı asla gururlanmamalı, yüksek sesle ileri geri konuşmamalıdır.

 

Bakara 195- Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.

Müslüman görevlerini geciktirmeden aktif olarak yerine getirmelidir. Çünkü her an bir engel, bir tehlike veya ölüm gelebilir.

Bakara 224- Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı, yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah, her şeyi işitir ve bilir.

 

Yardım etmeyeceğim, hiçbir sohbete gitmeyeceğim gibi hayrı engelleyecek hiçbir yemini etmemelidir.

 

Nisa 74- O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükâfat vereceğiz. 75- Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda   " Ey Rabbimiz! Bizleri bu halkı zalim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder " diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? 76- İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

 

Allah’ın rızasını kazanmak için ezilmiş ve ezilmekte olan müslümanlar için mutlaka mücadele edilmelidir.

 

Saf 14- Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere " Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? " demişti. Havariler " Allah ( yolun )un yardımcıları biziz " dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkâr etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.

 

Kim Allah’ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım edecektir.

 

Hucurat 9- Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve ( her işte ) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever. 10- Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.

 

Allah’ın rahmetine ulaşmak için barışı sağlamak ve sürdürmek gerekmektedir.

 

Enfal 27- Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e hainlik etmeyiniz ki bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olmayasınız.

 

Allah ve Resul’ünün aleyhinde olacak herhangi bir işe katılmamalıdır.

 

En’am 152- Yetimin malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar ( malına ) en güzel biçimde ( yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz ). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

 

Müslüman kendisinin veya yakının zararına da olsa adaletten ayrılmamalıdır.

Nahl 45- Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğinden yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular?

 

İslam’a karşı tuzak kuranlar her an Allah’ın gazabına uğrayabilirler.

 

Mümtehine 1- Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkâr ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi ( yurdunuzdan sürüp ) çıkardıkları halde siz onlara sevgi ulaştırıyorsunuz. Eğer benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa içinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.

            İslam’da tebliğ açık, hareket gizlidir. Bu nedenle müslümanları saf dışı etmeye çalışanlara ne bir destek, ne içten bir sevgi ne de bir sır verilmemelidir.


Kalem 9- Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

Müslüman dalkavuk (yağcı) olmaz ve olmamalıdır. İnancından ve şahsiyetinden taviz vermeden örnek olarak yaşamalıdır.