KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
42- Allah Korkusu

ALLAH KORKUSU

 

            Tevbe 119- Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.

 

Enfal 29- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O, size bir furkan ( hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış ) verir ve günahlarınızı örtbas eder, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

 

Maide 2- Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kâbe’ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescidi Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

 

Maide 4- Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın ( besmele çekin ), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir.

 

Maide 35- Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.

 

Maide 100- De ki: Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile. Ey selim akıl sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

 

Nisa 1- Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz ki O, sizi tek bir kişiden türetti, o tek kişinin eşini de kendi özünden yarattı, sonra bu çiftten çok sayıda erkek ve kadın meydana getirerek yeryüzüne yaydı. Karşılıklı dileklerinizi adına bağladığınız Allah'tan ve akrabalık bağlarını çiğnemekten sakınınız. Hiç kuşkusuz Allah sizi sürekli gözetmektedir.

 

Haşr 18- Ey inananlar, Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne ( yapıp ) gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 

Al-i İmran 102- Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.

 

Al-i İmran 130- Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.

 

Al-i İmran 200- Ey müminler, sabırlı olunuz, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakınız, sürekli savaşa hazırlıklı olunuz ve Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.

 

Bakara 189- Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

 

Bakara 194- Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa, siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

 

Bakara 233- Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip, her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber      Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Zümer 10- Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükâfatları hesapsız ödenecektir.

 

Zümer 16- Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah, kullarını bundan korkutuyor, " Ey kullarım! Benden korkun " ( diyor ).

 

Lokman 33- Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.

 

Secde 15- Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tespih ederler de büyüklük taslamazlar. 16- Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler.

 

Ebu Hureyre (r.a)’ dan Resulullah (sav) efendimiz buyurdu: Süt ( çıktığı göğse dönüp ) yerine girmedikçe, Allah korkusundan ağlayan kişi de cehenneme girmeyecektir. Allah uğurunda yapılan cihadda meydana gelen toz ( sahibi ) ile cehennem ateşi bir arada toplanmaz. ( Tirmizi )

 

Bu hadise göre insan veya hayvan göğsünden çıkan süt bir daha nasıl geri dönemezse Allah korkusundan ağlayan kişi de cehenneme girmez. Ayrıca İslam’ı yüceltmek için cihad esnasında toz toprak içinde kalan kişi cehennem dumanına maruz kalmaz.

 

ALLAH KORKUSUNUN ARKA PLANI

 

Allah korkusu ve sevgisi iç içe olmalıdır. Çünkü Allah sevgisi ile onun yarattıklarına sevgi ve şefkat duyarız. Onun korkusuyla, özellikle hesap sorar diye kimsenin onuru ile oynayamayız.

 

Din denince önce Allah’ın lütfü, rahmeti veya merhameti akla gelmelidir. Buna karşı sorumluluğumuzu yapmazsak korku aklımıza gelmelidir. Ama bu korku akrep, yılan, engizisyon veya polis korkusuna benzememelidir. Tam aksine Allah’ın bizi sevmemesinden korkmalıyız. Ayıca deprem, sel, fırtına, yangın veya yıldırımla öldürebilir. Çünkü O her şeye kadirdir.

 

Ra’d 13- Gök gürültüsü O'na hamd ile melekler de O'nun korkusundan dolayı O'nu tespih ederler. O yıldırımlar gönderir, onunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir.

 

Bu ayette belirtildiği gibi gazabı dilediğine gönderebilir. Bu nedenle bu tür gazabından ona sığınılmalıdır.

 

Sevgili Peygamberimiz çok şiddetli, gök gürültülü, yağmurlu anlarda tüm işini gücünü bırakır secdeye kapanır ve “ bizi gazabınla öldürme ” diye dua ederdi. Biz de bu örnek davranışı yapmalıyız.

 

Akıllı insanlar menfaat kaybından değil Allah’ın rızasını kazanamamaktan korkarlar. Her türlü şımarıklıktan ve gururdan kaçınırlar. Çünkü Allah’ın rahmetinin, gazabından fazla olduğunu bilir ve O’nun rahmetini ümit ederler. İntikamcı olduğunu bilerek yine O’nun azabından korkarlar. Böylece dengeli bir hayat sürerler. Çünkü:

Talak 2- … Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

Talak 4- … Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.