KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
40- İslam Felsefesine Göre Orucun Değerlendirilmesi

İSLAM FELSEFESİNE GÖRE ORUCUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

            1) Felsefe, bilgeliği sevmektir.

Felsefe yapmak nedir? İyiye, güzele doğru sürekli yol almaktır.

 

2) Bakara 183- Ey müminler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Gerek ki oruç sayesinde fenalıklardan korunasınız.

 

Not:

a) Hz. Musa, Hz. İsa ve İsrail oğulları kurtuluş günü için oruç tuttular.

            b) İhsan ehli, orucunu tüm bedenen ve kalben tutar. Göz, dil, kulak, el, ayak, kalp oruçludur. Hz. Meryem de susma orucu (Meryem 26. ayet) uygulamıştır.

c) Orucu, özür dileyecek şekilde yaralı değil de takdir görecek şekilde tutmalıdır.

d) Ramazan’da amaç, ömrü Ramazan’laştırmak olmalıdır. Ömür boyu küfre, şirke ve zulme karşı oruçlu olmaktır. Yoksa başımıza ne gelirse kendimizi tutamamaktan gelir.

e) Kur’an ayı oluşu; Bedensel (arzulardan) zincirlerden uzak olarak, Kur’an’ı tekrar etmek içindir.

f) Beden aç kaldıkça ruh besleniyor ve insan kendini tanıyor.

g) Olur ki takva olursunuz ayetiyle; Allah’a, topluma, kendine, tabiata, havaya, suya, ağaçlara, hayvanlara karşı sorumluluk verilmiştir.

              h) Oruç, sabrı, nimetin kadrini ve hissetmeyi öğretir.

 

3) Zümer 18- O kullarım ki (Kur’an’ı) dinlerler sonra da onun en güzelini (en açığını ve kuvvetlisini)  tatbik ederler. İşte bunlar Allah’ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve bunlar gerçek akıl sahipleridir.

Bu nedenle;

a) Kabil düşünceli,

b) Habil düşünceli,

c) Bedevi inançlı,

d) Mozaik inançtan kurtulmalıdır.

 

4) Enbiya 104- O gün ki semayı, kitapların sahifesini dürer gibi düreceğiz. (Mahlûkatı) ilk yaratışa başladığımız gibi yine onu iade edeceğiz, üzerimize aldığımız bir vaattir ki muhakkak (öldükten sonra) dirilmeyi yapacağız.

Bu nedenle;

a) Dakikalar altınla ölçülemez,

b) Hiçbir hazine de zamanı döndüremez.

c) O halde şimdi değil de ne zaman tevbe ve ibadet etmeliyim? demeli ve zamanı lehimize çevirmeliyiz.

 

5) Ayrıca Beyhaki’nin rivayet ettiği Hadiste de “İki günü aynı olan (Her gün ilerlemeyen, yeni bir şey öğrenmeyen) ziyandadır.” buyrulmaktadır.

Bu nedenle;

a) Hareket Hayattır,

b) Durmak ise bitmektir.

c) Hayatı, Allah rızasını düşünerek ibadete dönüştürmelidir.

 

6) Vakıa 10- (Bir de üçüncü sınıf, hayır işlemekte) ileri geçenler, (ahiret de) ileri geçenlerdir (ilk cennete girenlerdir.) 11- Bunlar, dereceleri en yüksek olanlar...

Bu nedenle;

a) Yarışa girmeyen ödül alamaz.

b) Duvara uymayan taş ….

 

7) Ali İmran 133- Rabbinizin mağfiretine ve eni, göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. O cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. 134- (O takva sahipleri) Bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da iyilik edenleri sever.

 

8) T. Muhammediye S 127 ( İbni Ebu Dünya - Taberani )  İbni Ömer  (r.a)’ den On kişi ile peygambere (sav) geldik, Ensar’dan biri kalkıp şöyle sordu: Ey Allah’ ın Resulü! En zeki, akıllı ve en iyi görüş sahibi kimdir? Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Ölümü en çok hatırlayan ve ona en çok hazırlanan kimsedir, işte en akıllı ve en zeki olanlar bunlardır ki dünyanın asıl şerefi ile ahiretin kerametiyle ayrılıp gittiler.

 

H. Ş. göre en akıllı kimselerin ölümü en çok hatırlayan ve en çok ona hazırlanan ve dünyadan şerefle ayrılıp gidenler olduğu anlaşılmaktadır.

 

9) Mülk 2- Amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için hem ölümü, hem hayatı yaratan O’dur. O, Aziz’dir; her şeye galiptir, Gafur’dur; çok bağışlayandır.

 

10) Mülk 10- Bir de şöyle derler: Biz, işitir veya akıl eder olsaydık şu azgın ateşe atılanlar arasında bulunmazdık. 11- Böylece günahlarını itiraf ederler. O halde kahrolsun cehennemlikler

 

Her şeyin iyisini istiyorsak önce biz iyilerden olmalıyız.