KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
31- Kutlu Elçi Ve İlahi Mesajı

KUTLU ELÇİ VE İLAHİ MESAJI

 

Enbiya 107- Seni de (Ey Resulüm) ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

           

Kurumuş ovalar için yağmur gibi tüm gönüller için de Hz. Peygamberimiz gereklidir. Bu davada, kahrolsunlar sloganı olamaz ancak hidayet ve barış mücadelesi olabilir.

 

Ankebut 48- Sen bundan önce (Kur’an’ın nüzulünden evvel inen kitaplardan) hiç bir kitap okur değildin ve elinle de onu yazmazdın. (Eğer okuryazar olmuş olsaydın), o vakit müşrikler, (Kur’an’ı başkasından okuyup yazdın ve öğrendin diye) elbette şüphelenirlerdi.

           

Ümmi bir insana indirilen, mucize olan Kur’an’ı Allah’tan başkasından almadığının bir delilidir.

 

Tevbe 128- Andolsun, size, içinizden bir Peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür; müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.

           

Her âlim, her önder, her baba bu şefkat dolu ince ruhla donanmalıdır.

 

Ahzab 21- Gerçekten Allah’ı, ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ı çok zikredenler için size, Allah’ın Resulünde (takip edeceğiniz) pek güzel bir örnek vardır.

 

            Dünya ve ahiret saadeti için her inanan bu örnek davranışlarla özdeşim kurmalıdır.

 

HZ. PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATINDAN KESİTLER

 

1.     Her erkek ve kadına ilim öğrenmenin farz olduğunu bildirmiştir,

2.     “Ya âlim, ya öğrenci, ya seven ya da yardım eden olun, sakın beşincisi olmayın helak olursunuz” buyurmuştur. Ayrıca Kuran’dan bir ayet öğrenip yaşamanın yüz rekât nafile ibadetten, bir konu öğrenmenin bin rekât nafile ibadetten hayırlı olduğunu açıklamıştır,      Bedir harbinde esirlerden on çocuğa okuma yazma öğreteni serbest bıraktırmış. Suffa adında bir eğitim merkezi açıp dört yüz ilim adamı, komutan, vali vs yetiştirmiş veda haccında 124 bin bilinçli insana sorumluluklarını ve insan haklarını belirtmiştir.

3.     Üç kere anneye, dördüncüde babaya saygı ve sevgiyi emretmiş, bunlar ölünce arkadaşlarına da aynı sevgi, saygı ve ziyaretin sürdürülmesini istemiştir,

4.     Komşuyu rahatsız etmenin kendisini rahatsız edeceğini, kendisini rahatsız etmenin de Allah’ı rahatsız edeceğini, ayrıca Cebrail’in tavsiyesine göre “nerdeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını sandığını” belirtmiştir.

5.     Fiziki ve ruhi temizliğe dikkat edilmesini istemiş, kendisi de el, yüz, diş, baş ve ayak temizliğine dikkat ederek görünümünü kontrol etmeden dışarı çıkmamıştır. Sahabesine de “parmak araları kirli, dişleri sararmış ve ağzı kokar olduğu hallerde yanıma yaklaşmayın” buyurmuştur.

6.     “İnsanları mal ve mülkle memnun edemezsiniz. Ancak güzel ahlak ve tatlı dille tatmin edebilirsiniz (ve değiştirebilirsiniz)” buyurmuştur.

7.     Çocuk sevgisini cennet kokusuna benzetir. Çocuğunu sevip koklamayanın kalbinden merhametin alındığını söyleyerek, varsa yanında bulunan meyveyi en küçük çocuklara verirdi. Enes B. Malik, “Hz. Peygamberin yanında on yıl hizmet ettim eğitim gördüm, bana bir tokat bile vurmadı” demiştir.

8.     Hasta ziyareti yapar, elini hastanın anlına koyar, sağlık ve ömür dilerdi. Ayrıca kuşu ölen bir çocuğa da taziyeye gitti. Yine hasta bir Yahudi gencin ziyaretine giderek imanla dünyadan göçmesine neden oldu.

9.     İşçi çalıştıranların teri kurumadan haklarının verilmesini, işçinin hakkını vermeyenlerin hasmı olduğunu ve işçiye yediğinden yedirip giydiğinden giydirmelerini, yetmiş kere kusur yapsa da bağışlamalarını tavsiye etmiştir. Özür dileyeni affetmeyenlerin Kevser Havuz’una gelmemelerini istemiştir.

10.  İnsanlara karşı daima tebessüm eder, tebessüm edilmesini isterdi. Sert, katı ve zorluk çıkaran, geçinilmeyen insanlarda hayır olmadığını belirtirdi. Kendisi de ırk ve renk ayrımı yapmaz üstünlüğün yalnız takvada olduğunu söylerdi. Peygamberlikten önce de insan mal ve canlarını koruyan Hilful Fudul denen cemiyette bulunmuştur. Peygamberlik döneminde de “bu cemiyet devam etseydi ayrılmazdım” demiştir. Ayrıca Mekke’yi fetih etmeden gönülleri fetih ederek savaşsız fetih etmiş, yolda yavrulu köpeklere zarar gelmesin diye nöbetçi koymuştur. 300 kız çocuğu toprağa canlı olarak gömülmekten kurtarmıştır.

11.  Eşi ve kızı Fatma’ya bir arkadaş gibi davranır. Onlarla fikir alışverişi yapar. Ev işlerine yardımcı olur. Ayrıca Hz. Ayşe ile de iki defa koşu yarışı yapmıştır. Her geldiğinde Hz. Fatma’nın alnından öper, yakınlık gösterirdi. Hz. Fatma’ya “Kızım eşine karşı çok temiz ol, gözüne sürme çek, o konuşurken gözünü ondan ayırma, o sana baktığında huzur duysun, onun sırrını ve kusurunu kimseye söyleme” derdi. “Eşiyle şakalaşanlardan Allah’ın razı olacağını ve rızkının artacağını” belirtirdi.

12.  “Sizin en iyiniz ailesi ile iyi geçinendir. Ben en iyi geçinenizim, en kötünüz de ailesini dövendir. Ben dövenden davacı olacağım” derdi.

13.  “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Öyleyse selamı ve sevgiyi yayın” buyurmuştur.

14.  “Biriniz, bir kardeşini Allah için seviyorsa sevdiğini ona söylesin, o da kendisini sevecektir” buyurmuştur.

15.  Müslümanın müslümandaki haklarına önem vererek karşılaştıklarında selamlaşmalarını, birbirlerinin davetlerine gitmelerini, hasta olunca ziyaret etmelerini, nasihat isteyince vermelerini, hapşırınca hemen hamt ve birbirlerine dua etmelerini, ölünce birbirlerinin cenazesinde bulunmalarını emrederdi. Yapılan davete sebepsiz gitmemenin günah olduğunu söyler ve söylediklerinin hepsini önce kendisi yerine getirirdi.

16.  Çarşı Pazar dolaşır; hal hatır sorar, varsa sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Bazen de çevresiyle şakalaşır ve tatlı bir şekilde ayrılırdı.

17.  “Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere şefkat göstermeyen hakkı ile bizden olamaz” buyurmuştur.

18.  Ölülerin aleyhinde konuşulmasını istemezdi. “Aleyhte konuşmak onlara ulaşmaz ama arkadakileri yaralar” derdi.

19.  Savaşta bile kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, hayvanlara zarar verilmemesini emrederdi.

20.  Allah için birbirini sevenlere kıyamet gününde herkesin imreneceğini söylerdi.

21.  Vakti gelenlere evlenmesini, evli olanların basit sebeplerle boşanmamasını yoksa arşın titreyeceğini söylerdi.

22.  Dünya hayatını; sıcak bir günde bir ağıcın altında gölgelenip sonra yola devam etmeye benzetirdi.

23.  En akıllı ve en zeki insanın kim olduğu sorusuna “ölümü çok hatırlayan ve ahiret için en iyi hazırlanandır” buyurmuştur.

24.  “Ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin, ne kadar seversen sev bir gün ayrılacaksın, ne yaparsan yap bir gün sorulacak” buyururdu.