KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
29- Hz. Peygamberimizin Örnek Hayatından Notlar

HZ. PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATINDAN NOTLAR

 

1.  Hz. Peygamberimiz öncelikle el, yüz, baş, diş, beden ve elbise temizliğine çok dikkat eder ve edilmesini ister. Kendisini kontrol etmeden dışarı çıkmazdı.

2.   İnsanlarla iletişiminde daima tebessümü eksik değildi.

3.   Müminlere daima kolaylaştırıcı müjdeleyici olmalarını ve zorlaştırıcı olmamalarını tavsiye ederdi.

4.   Biriniz bir kardeşini Allah için seviyorsa sevdiğini söylesin, o da kendisini sevecektir.

5.   Büyüklere hürmet etmeyen küçüklere şefkat göstermeyen hakkı ile bizden olamaz.

6.   Hz. Ali bir gün mescitte yer bulamayınca Hz. Peygamberimiz yanına çağırır Hz. Ebu Bekir’le arasına oturtur. Ali büyüklerin kıymetini büyükler bilir der.

7.   Kendin için istediğini başkaları için de iste, istemediğini başkaları için de isteme.

8.   İnsanlar ne konuşuyorsa konuşmalarına eşlik eder, onlar isteyince sohbet ederdi.

9.   Herhangi bir muhtaç geldiğinde boş çevirmezdi. Elince bir turfanda varsa onları da en küçük çocuklara verirdi.

10.  Herkese değer verir. Kaba katı ve haşin hareketleri sevmezdi.

11.  Yakışıklı bir insana Allah seni güzel yaratmış ahlakını da sen güzelleştir.

12.  Gayri meşru bir ilişki için gelip soran bir gence kalbinin üzerinden tutarak annene bacına yapılmasını istemediğini sende başkalarına yapma demişti.

13.  Ölülerin aleyhinde konuşulmasını istemezdi. Onlara ulaşmaz ama arkadakileri yaralar derdi.

14.  Kimsenin arkasından konuşmaz, beddua etmez ve lanet okunmasını da istemezdi.

15.  Karşılıklı sevginin devamı için hediyeleşir ve hediyeleşmeyi tavsiye ederdi.

16.  Kendisine taş atana bile hidayeti için dua ederdi.

17.  Çarşı pazar gezer, hal hatır sorar, işi düşene, hastaya, borçluya ve cenazeye yardımcı olurdu.

18.  Büyük küçük her çağırana buyurun diye hitap ederdi.

19.  Çocuk, yaşlı, kadın kim olursa olsun yakınlık gösterir bazen şaka yapardı.

20.  Çalıştırdığınıza karşı affedici ve merhametli olun derdi.

21.  Şaka da olsa yalan söylemez, mutlaka doğru olanı söylerdi.

22.  Ev işlerine yardımcı olur, gerekli iş ve tamiratları yapardı.

23.  Yemek beğenmezlik yapmaz önüne ne konursa yer ve şükrederdi.

24.  Misafirine ikram eder ve ikram edilmesini tavsiye ederdi.

25.  Bazen namazı bahçelerde kılmayı sever. Ramazanda da iftarı daima toplulukla açardı.

26.  Abartılı, gösterişli dindarlığı değil tabi olmayı tavsiye ederdi.

27.  Savaşta bile kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, hayvanlara zarar verilmemesini emrederdi.

28.  Düşmanı bile olsa iman edeni bağrına basar kutlardı.

29.  Lider konumunda olup iman için gelenlere ikram ve saygı için çeketini minder yapardı.

30.  Borcun geciktirilmesini ve dinden soğutucu hareketleri sevmezdi.

31.  Küslerin elinden tutar barıştırırdı ve ölçülü arkadaşlık yapmalarını isterdi.

32.  Diline ve iki ayağı arasına hâkim olana kefil olacağını belirtirdi.

33.  Züht ve takva sahiplerini hiç unutmaz, uzakta iseler selam gönderirdi.

34.  Danışmadan önemli işlere girişmezdi.

35.  Hasta gayrimüslim bile olsa ziyaretine giderdi.

36.  Komşuyu rahatsız eden beni rahatsız etmiş olur. Beni rahatsız eden de Allah’ı rahatsız etmiş olur derdi. Ayrıca Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki komşu komşunun birbirine mirasçı olacağını sandım.

37.  Yükünü kendi taşır ve ayakkabısını da kendi bağlar ve bu özel işlerini kimseye yaptırmazdı.

38.  Bir cemaate geldiğinde kimseyi ayağı kaldırtmaz ve boş bulduğu bir yere otururdu.

39.  Davete eşiyle gider yalnız çağırılmışsa genellikle kabul etmezdi.

40.  Allah için birbirini sevenlere kıyamet gününde herkesin imreneceğini söylerdi.

41.  Nasırlı eller için bu eller mübarektir diye iki kere tokalaşırdı.

42.  Savaşa gitmek isteyen insanların durumuna göre davranır; kimisini gönderir, kimisine annen baban var mı diye sorar, onlar ihtiyaç sahibi iseler git annene babana bak, yoksa teyzene bak derdi.

43.  Kızının şahsında kadınlara ise kızım pak ve temiz ol, gözüne sürme çek, kocan konuşurken gözüne bak o sana baktıkça huzur duysun, onun sırrını ve kusurunu kimseye söyleme derdi.

44.  Bir müslümanın hoşlanmayacağı sözü yani gıybeti yapmaz ve yapılmamasını isterdi.

45.  Cuma’ya has özel elbise giyer ve bunu da tavsiye ederdi.

46.  Cuma günleri kabir ziyareti yapar, dünya hırsını kırıp ahireti hatırlatacağı ve kalbi yumuşatacağı için kabir ziyaretinin yapılmasını tavsiye ederdi.

47.  Müslümanların birbirlerini bıktırmayacak şekilde ziyaret yapmasını tavsiye ederdi.

48.  Hasta ziyaretinde hastanın alnına elini koyar sağlık ve uzun ömür dilerdi.

49.  Tansiyon hastaları için yaz sıcağında kan aldırmalarını tavsiye ederdi.

50.  Kavga yapılmamasını çaresiz kalıp yapılıyorsa da yüze vurulmamasını söylerdi.

51.  Özür dileyeni affetmeyen kişi havzu kevserime gelmesin derdi.

52.  Takva bir genç bir kıza talip olur da verilmez ise fesat çıkacağını belirtirdi.

53.  Hanımını dövenin hayırlı bir kimse olmadığını,

54.  Evlenilmesini, boşanılmamasını yoksa arzın titreyeceğini,

55.  Çocuğa konuşunca tevhidi, okumaya başlayınca da namazın öğretilmesini,

56.  Hamd ile başlanmayan işin bereketsiz olacağını,

57.  Kusuru saklanmış olarak yapılan satışı sevmezdi.

58.  İnsanların gelip geçtiği yol üzerinde veya kenarında oturulmasını sevmezdi.

59.  Sizin verdiğiniz önemi vermeyen kimse ile olan arkadaşlıkta hayır yoktur.

60.  Bir kusuru sen böyle yapıyorsun değil de insanlara ne oluyor da şöyle veya böyle yapıyorlar şeklinde düzeltirdi.

61.  Namaz kılanın küfürle itham edilmemesini söylerdi.

62.  En hayırlınız geçinilebilen kimsedir. Geçinilemeyen sert ve katı kimsede hayır yoktur.

63.  Eşi ile şakalaşandan Allah’ın razı olacağını ve rızkının artacağını söylerdi. Kendisi de Hz. Ayşe ile iki kere koşu yarışı yapmıştır.

64.  Şiddetli yağmur ve şimşekli havada bizi gazabınla öldürme diye Allah’a dua ederdi.

65.  Alan el değil veren el olunmasını tavsiye ederdi.

66.  Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsinler.

67.  Görmeden evlenmek isteyenin bir kimseye mutlaka görmesini tavsiye ederdi.

68.  Davalıları sorgulayan kimseye, sorgulama da ses tonunu değiştirmemesini söylerdi.

69.  Kadınlara eli hamurda da olsa yolculukta da olsa kocalarının isteklerine cevap vermesini söylerdi.

70.  Her iştah duyduğu şeyi yemenin israf olduğunu,

71.  Karaborsacı insan için ne kötü bir kuldur.

72.  En üstün sadakanın ilim öğrenmek ve yaymak olduğunu,

73.  Sizden biri filan ayetleri unuttum demesin Kuran unutulmaz, unutturulur.

74.  İyilik yapana iyilik yaparım, kötülük yapana kötülük yaparım diyerek şahsiyet düşüklüğü yapmayın derdi. Bu durumda Fussilet 34’de buyrulduğu gibi “kötülüğü iyilikle savmalıdır.”

75.  İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Öyleyse selamı ve sevgiyi yayın.

76.  Hz. Peygamberimiz İslam’ı hem kölelere hem idarecilere tebliğ yaparak hem tabandan hem tavandan tebliği sürdürürdü.

77.  Dünya hayatını; sıcak bir günde bir ağıcın altında gölgelenip sonra yola devam etmeye benzetirdi.

78.  Riya yapanlara kime gösteriş yaptıysan ondan sevabını iste denileceğini söylerdi.

79.  İnsanlara emir ve yasakları anlatıp kendileri yapmayanların karınlarının patlayacağını ve acılar içinde etrafında döneceğini hatırlatırdı.

 

Sonuç Olarak: Veda haccında yüz yirmi dört bin güzide sahabesine özetle

1.  Kendisini iyi dinlemelerini,

2.  Belki bir daha görüşemeyeceğini,

3.  Burada olanların burada olmayanlara duyurmasını,

4.  Şirk, ırkçılık, faiz ve kan davaları gibi cahiliye adetlerini ayağının altında çiğnediğini,

5.  Müslümanların eşit ve kardeş olduğunu,

6.  Ancak takva ile üstün olabileceklerini,

7.  Mal ve namuslarının mukaddes olduğunu,

8.  İşçi çalıştıranların çalıştırdığı kimseye yediğinden yedirmesi ve giydiğinden giydirmesi gerektiğini,

9.  Müminlere gruplaşarak birbirlerinin boyunlarını vurmamalarını,

10.  Emaneti sahibine ulaştırmalarını,

11.  Mümin kadının kocasından izinsiz kimseye bir şey vermemesini,

12.  Borcu olan kimsenin borcunu vermesini ve zulme yaklaşmamalarını,

13.  Kimse kimsenin cezasını çekmeyeceğini,

14.  Burnu kesik, saçı kıvırcık da olsa adaletli ve mümin bir zenciye itaat edilmesini,

15.  Kuran ve Sünnete sarıldıklarında sapıtmayacaklarını tavsiye ve vasiyet etmiştir.