KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
21- Akrabalarla İletişim

 AKRABALARLA İLETİŞİM

 

Lokman 14- Biz insana, anasına ve babasına itaati tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana) “Bana, anana ve babana şükret” diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır. 15- Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Bakara 83- Hani bir vakitler İsrailoğulları'ndan şöylece misak (kesin bir söz) almıştık: Allah’tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.

Nisa 36- Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.

Bakara 177- Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya işte sadık olanlar da bunlardır, takvalar da bunlardır.

Bakara 215- Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir.

Nur 22- İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Nahl 90- Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder, hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.

Rum 38- O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolcuya da... Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.

İsra 26- Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. 27- Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 28- Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet (rızık) için onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan o vakit de onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle.

Şuara 214- (Önce) en yakın hısımlarını uyar. 215- Ve sana uyan müminlere kanadını indir.

Hud 91- Onlar şöyle dediler: Ey Şuayb! Biz, senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz ve seni de içimizde hakikaten zayıf (aciz) görüyoruz. Eğer aşiretin olmasaydı muhakkak seni taşla öldürürdük. Senin bize karşı hiç bir üstünlüğün ve kıymetin yok (ancak dinimize bağlı aşiretinin önemi vardır).

Nisa 1- Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun. Kendi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir.

Rad 25- Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler var ya işte lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlaradır.

Muhammed 21- Onların vazifesi itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 22- Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi? 23- İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Tevbe 23- Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

 

NİÇİN ve NASIL AKRABALARLA İLETİŞİM KURULMALIDIR? SORUSUNA

AYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Allah ve Resulünün emri olduğu için iletişim kurmalı ve bunun ilk temeli de ebeveyne koşulsuz saygıdır.

2.     İsrailoğulları yüklendikleri görevleri ve iyilikleri ve akraba ile iletişimi yapmadılar. Kesinlikle bunlara benzememelidir.

3.     Yakınlara ve muhtaçlara yardım etmeyeceğim diye yemin etmek yasaklanmıştır.

4.     Yakınlara gerekli yardım ve iletişim kurtuluş nedenlerinden olarak müjdelenmiştir.

5.     Yardım ve iletişim hayır sahibini zora düşürmemeli, yardım edileni de israfa götürmemelidir.

6.     Yardım etmek isteyip de yapamayan tatlı dille gerekli izahı yapmalıdır.

7.     Yakınlara yalnız yardım değil tebliğ de yapmalı ve kanat germeli ki zamanla bir güç oluşsun.

8.     Akrabalık bağlarını koparanların lanetlendiği bildirilmektedir.

9.     Küfrü tercih eden yakınlara dost olunamayacağı ama tebliğ için iletişimin sürdürülmesi gerekmektedir.

10.  Hadislere göre anne ve babanın hayrı için onların yakınlarına iyilik ve iletişimi sürdürmeli,

11.  Anaya babaya iyilik yapan Hz. Peygamberimizin duasına nail olmaktadır.

12.  Ebeveyne saygı gösterirken nesle de saygının öğretildiği

13.  Aileye iyi davranışın dışarıya da yansıyacağını ve ölenin aleyhinde konuşulmayacağını,

14.  Yetimlere ikramın şeytanı engelleyeceği,

15.  Dul ve yetimlere iyiliğin cihattan bir şube sayıldığı

16.  Akraba ile iletişimin ömrün ve rızkın artmasına neden olacağı

17.  İnsanları incitme ve yakınlarla iletişimi kesmenin olumsuzlukla sonuçlanacağı,

18.  Akrabaya sadakanın sılayı rahme dahil olduğu,

19.  Komşuyu emin kılmanın imanın şartlarından olduğu

20.  Allah için sevmenin karşılığının cennet olduğu

21.  İyiliğe teşekkür etmeyenin, kusuru yayanın, eziyet ve ihanet edenin belalardan olduğu

22.  Tüm iyiliklerine rağmen çevresini incitenlerin cehennem ehli olduğu

23.  Akrabalarının olumsuzluklarına rağmen iletişimi sürdürenlere Allah’ın yardım edeceği

24.  Cennete gitmek için iman ve ibadetlerin yanında akrabalarla iletişimin şart olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak: Akrabalarla mutlaka ziyaretleşmeli, iyi, güzel ve doğruya çağırmalı ve yardımlaşmalıdır.