KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
20- Öğrenci Velisinde Olması Gereken Bilinç

ÖĞRENCİ VELİSİNDE OLMASI GEREKEN BİLİNÇ

 

Bakara 233- … Annelerin yiyeceği ve giyeceği, orta hal üzere gücü yettiği kadar çocuğun babası üzerinedir…

 

Tahrim 6- Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır.

 

Lokman 12- Andolsun ki biz, Lokman'a "Allah'a şükret!" diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır. 13- Hani bir zaman Lokman, oğluna öğüt vererek demişti ki: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma, çünkü Allah'a ortak koşmak (şirk), elbette büyük bir zulümdür. 14- Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana) "Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik. Dönüş ancak banadır. 15- Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.   16- Yavrucuğum! Haberin olsun ki yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır. 17- Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar, azmi gerektiren işlerdendir. 18- Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (kibirlenme) ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. 19- Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir.

 

Lokman 33- Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.

 

Rad 19- Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler. 20- Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. 21- Ve onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar.         22- Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akıbeti kendilerinin olacak olanlardır. 23- Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler 24- "Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!"

 

BABA GÖREVİNİ İHMAL EDERSE

 

Enam 116- Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar.

 

Nisa 118, 119- Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. 120- Şeytan onlara vaat eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi, aldatmadan başka bir şey değildir.

 

Bakara 204- İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır. 205- İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.

 

Meryem 58- İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahman (olan Allah)ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. 59- Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. (Cehennemdeki "Gayya" vadisini boylayacaklardır.)

 

Müzemmil 17- Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?

 

Şura 45- Sen, onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de "Gerçekten zarara uğrayanlar hem kendilerine hem de ailelerine kıyamet günü yazık etmiş olan kimselerdir" diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

 

Ahzab 66- O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler. 67- Yine derler ki "Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. 68- Ey Rabbimiz! Onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lânet ile lânetle."

 

Mearic 10- Dost dostun halini soramaz. 11- Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını, 12- Eşini ve kardeşini, 13- Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini, 14- Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki tek kendini kurtarabilsin. 15- Hayır, o alevlenen bir ateştir. 16- Derileri kavurur, soyar. 17- Çağırır, sırtını dönüp gideni, 18- Mal toplayıp kasada yığanı.

 

BABANIN EN ÖNEMLİ GÖREVLERİ NELERDİR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Eş ve çocuklarının hayati ihtiyaçlarını karşılamak

2.     Cehennem ateşinden koruyacak bilgi ve amelleri kazandırmak

3.     Lokman (as) gibi namaz kılmayı, tebliğ yapmayı kötülüğü engellemeyi, kibirlenmemeyi, mütevazılıği öğretmek,

4.     Babanın oğluna oğlun babaya fayda etmediği bir günü düşündürmek ve salih amellere yönlendirmek

5.     Cennette hep birlikte olacak şekilde yaşamak için gerekli hazırlığı yapmak

6.     Yoksa cahil çoğunluk boş işlere çağırıyor,

7.     Şeytan fıtratı bozdurmaya çalışıyor,

8.     Yaman düşmanlar tarımı, ekonomiyi ve nesli bozmaya çalışıyor,

9.     Hayırlı nesillerin ardından namazsız ve şehvetperest bir nesil gelebiliyor

10.  Kıyametin dehşeti çocukları bile ak saçlı hale getireceğinden

11.  Ailesine ve çocuklarına İslami öğretmeyenler hem kendilerini hem neslini ziyana uğratacağından

12.  Cehenneme gidecek olanlar o gün kendilerini saptıranlardan davacı olacağından

13.  Cehennemden kurtulmak isteyen büyükler çocuklarını akrabalarını hatta tüm insanları feda etmek isteyeceğinden

14.  Bu duruma düşmemek dünya ve ahirette itibarlı olmak için şimdiden düşünüp tedbir almak gerekmektedir. Bunun da yolu kendimizi ve çocuklarımızı Allah’ın yoluna çekmeye çalışmaktır.