KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
17- Müslümanın Kişilik Ve Şahsiyet Gelişimi

MÜSLÜMANIN KİŞİLİK VE ŞAHSİYET GELİŞİMİ

 

Fatiha 5- Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

 

Bakara 42- Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

 

Bakara 153- Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.

 

Bakara 155- Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! 156- Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman: "Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz." derler.

 

Bakara 177- Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.

 

Bakara 187- …Onlar, sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız…

 

Bakara 195- Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.

 

Bakara 208- Ey müminler, hepiniz iç ve dışınızla sebat üzere İslam’a girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin açık bir düşmanınızdır.

 

Bakara 221- Müşrik kadınları, iman etmedikçe nikâhlamayın…

 

Bakara 262- Mallarını, cihad ve hayır işlerinde Allah için harcayanlar ve sonra harcadıklarının arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyenler (var ya!) İşte onların Rableri katında mükâfatları vardır…

 

Bakara 273- …Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar…

 

Bakara 285- …duyduk ve itaat ettik…

 

Bakara 286- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez…

 

Al-i İmran 103- Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın.

 

Nisa 19- …Onlarla (eşinizle) iyi geçinin…

 

Nisa 34- …İyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır…

 

Nisa 102- …Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın…

 

Nisa 128- …Sulh hep hayırlıdır…

 

Nisa 140- Allah size Kitab (Kur'an)da: "Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, o kâfirlerle oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirdi…

 

Maide 44- …İnsanlardan korkmayın, benden korkun…

 

Maide 105- Ey iman edenler! Nefislerinizi düzeltmek üzerinize borçtur…

 

Haşr 9- Ve onlardan önce o yurda yerleşen imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç (sıkıntı) duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.

 

Enam 127- Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır…

                  

Araf 31- Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 

Tevbe 44- Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden (zaten geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah o muttakilerin kimler olduğunu bilir.

Tevbe 55- Onların malları da, evlatları da sakın seni imrendirmesin…

 

Tevbe 71- Erkek ve dişi bütün müminler, birbirlerinin yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, fenalıktan alıkoyarlar, namazı gereği üzere kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları, muhakkak surette Allah rahmetiyle bağışlayacaktır.

 

Hud 112- İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki tövbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır. 113- Ve zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah’tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.

 

Yusuf 86- O (Yakup a.s.) dedi ki: Ben, büyük kederimi ve hüznümü ancak Allah’a şikâyet ediyorum…

 

Müminun 3- Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, 4- Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler, 5- Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,

 

Müminun 8- Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,

 

Nur 26- Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. İşte bu temiz olan, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.

 

Nur 37- Birtakım insanlar (Allahı tesbih ederler) ki, ne ticaret ne de alış veriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

 

Ahzab 6- Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir.

 

Ahzab 22- Müminler, ahzabı (düşman birliklerini) gördükleri zaman: "İşte bu, Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi." dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı. 23- Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahidlerini hiç değiştirmediler.

 

Fatır 8- Hiç kötü ameli kendisine süslenip de onu güzel gören kimse (hakkı hak ve bâtılı bâtıl gören gibi olur mu?) Doğrusu Allah dilediğini şaşırtır, dilediğine de hidayet verir. O halde (Ey Resulüm, insanlar inkârlarından dolayı helâk olacaklar diye) onlara üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını tamamıyla bilir.

 

Yasin 21- "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir." 22- "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz." 23- "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

 

Zümer 18- O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır.

 

Saf 2- Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? 3- Yapmayacağınızı söylemeniz, Allah yanında şiddetli bir buğza sebep olur.

 

Maide 54- …müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler…

 

Mülk 2- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

 

Müddesir 3- Rabbini yücelt (O’nu tenzih et). 4- Elbiseni de (daima) temiz tut. 5- Azaba vesile olan şeyleri terk et sebat et. 6- Az bir şey verip karşılığında çok şey isteme. 7- Rabbinin rızası için sabret.

 

Hucurat 12- Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin (gıybetini yapmasın)…

 

İnsan 8- Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. 9- "Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."

 

Rad 20- Onlar ki Allah’ın tevhit ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar. 21- Onlar ki Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar)? Rablerine saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar. 22- Onlar ki Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler, namazı gereği üzere kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikâr harcarlar, kötülüğü de iyilikle savarlar, işte bunlar (adı geçenler var ya) ahiret saadeti onlar içindir.

 

MÜSLÜMANIN KİŞİLİK VE ŞAHSİYET GELİŞİMİ NASIL OLMALIDIR? SORUSUNA

AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1.     Yalnız Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak Allah’a kulluk yapar. İsteyeceklerini de Allah’tan ister; fanilerden isteyerek küçülmez.

2.     Hakkı batıla karıştırmaz. İlahi emirleri gizlemez.

3.     Sabırlılıkla ve namazla Allah’tan yardım ister.

4.     Korku açlık mal can ve mahsullerden eksiltme ile imtihan edildiğinin farkında olup acıları musibetleri sabırla karşılar.

5.     İslam’ın akidelerine inanır, imanla gelen sorumluluklarını ve ibadetlerini seve seve yapar. Antlaşmalara kararlılıkla uyar.

6.     Aile sırrını kesinlikle dışarıya sızdırmaz.

7.     İleri bir görüşlülükle maddi ve manevi tehlike oluşturabilecek işlerden kaçınır.

8.     İçi ve dışı ile İslam’ın barış ruhuna yönelir.

9.     Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmez.

10.  Yaptığı hayrı başa kalkmaz.

11.  Hayâ ve cihatla yoğrulan Müslüman bir fakir bile züht ve takva yaşamıyla bilmeyenler tarafından zengin sanılır.

12.  Kuran’ı Kerimi dinler ve içtenlikle itaat eder.

13.  Kimseye yük olmaz ve kimseye gücünün üzerinde teklifte bulunmaz.

14.  Kuran’ı Kerimle şekillenerek Müslümanlarla bütünleşir.

15.  Eşi ile iyi geçinmeye çalışır.

16.  Kadınların en iyisi de Allah’a itaatkâr olarak kişilik kazanır

17.  Düşmana karşı daima tedbirlidir.

18.  Ailesinde ve çevresinde barış ortamını sürdürmeye çalışır.

19.  İslam’ın aleyhinde konuşulan şartlanmış bir ortamı terk eder.

20.  İnsanlardan değil yalnız Allah’tan korkar.

21.  Nefsini kötülüklerden arındırarak olgunlaştırmaya çalışır.

22.  İslam için muhacir olanlara veya fedakârlık yapanlara yapılan yardımdan sıkıntı duymadığı gibi kendisi de onların ihtiyacını karşılamaya öncelik verir.

23.  Daima düşünerek gerçekleri kabul eder.

24.  Güzel giyinir, yer, içer ama israf etmez.

25.  İslam’ı hizmette kesinlikle kaytarmaz.

26.  Kâfirlerin malına ve evladına imrenmez.

27.  Kadın erkek ayırmadan gereken yardıma koşar.

28.  Kuran’ı Kerim ne emrediyorsa ona uymaya çalışır. Zulme ise yardımcı olmaz.

29.  Üzüntüsünü kullara değil yalnız Allah’a şikâyet ederek.

30.  Faydasız işlerle ilgilenmez. Zekâtını verir ve namusunu korur.

31.  Emaneti korur ve verdiği sözü tutar.

32.  Güzel söz kullanır ve iyi insanlarla konuşur.

33.  Hiçbir ticaret veya iş onu ibadetini yapmasına ve zekâtını vermesine mani olamaz.

34.  Canından çok Hz. Peygamberimizi sever.

35.  Düşmanla karşılaşmak onun sadece imanını artırır.

36.  Allah için verdiği sözlerden geri adım atmaz.

37.  Hak ve batılın farkında olup inkâr edenlerin akıbeti için kendini tüketmez.

38.  İslam’i hizmette kesinlikle menfaat beklemez.

39.  Yaratana mutlaka kulluk yapmalıyım der. Çünkü onun azabından beni kimse kurtaramaz diye düşünür.

40.  Kuran’ı Kerimi dinler, araştırır ve en güzel şekilde tatbik eder.

41.  Yapmayacağı şeyi söylemez. Özü ve sözü ile bir olmaya çalışır.

42.  Mümine çok yumuşak ve kâfire karşı onurlu bir davranış sergiler.

43.  Her işte en iyisi olmaya çalışır.

44.  Fizikken ve ahlaken temiz olmaya çalışır. Günahlardan kaçınır az bir şey verip karşılığında da çok şey beklemez.

45.  Kötü zanda bulunarak, kusur araştırarak, gıybet yaparak kendi değerini düşürmez.

46.  Rabbinin rızasını kazanmak için ümit ve sabırla hareket eder.

47.  Yaptığı hayırlara teşekkür bile beklemez.

48.  Ailesine ve akrabasına gerekli yardımı yapar. İlahi hesaptan korkar, kötülüğe iyilikle karşılık verir, infakı sürdürerek rabbine tertemiz bir kul olarak ulaşmaya çalışır.