KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
15- Yapılması Tavsiye Edilen Dualar

 YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

 

Allah’ım! Senden dinim, dünyam, ailem ve malım da sağlık ve afiyet içerisinde yaşamayı dilerim.

 

Allah’ım! Ayıplarımı örterek beni korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru, altımdan da gelebilecek tüm kötülüklerden sana sığınırım.

 

Allah’ım! Bedenime, kulağıma ve gözüme sıhhat ver. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.

 

Allah’ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.

 

Allah’ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim kulluk sözü üzereyim. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı olan günah ve kusurlarımı itiraf edip senden beni bağışlamanı dilerim. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak hiç kimse yoktur.

 

Allah’ım! Keder ve üzüntüden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve düşmanların bana galip gelmesinden sana sığınırım.

 

Allah’ım! Bu günün başlangıcını salah, ortasını felah, sonunu da başarı kıl. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Senden dünya ve ahirette bana iyilikler vermeni dilerim.

 

Allah’ım! Senden kazaya rıza göstermeyi, ölümden sonra rahat hayatla kerim veçhine bakma lezzetini dilerim. Kötülerin ve insanı yoldan çıkaran azgınların, beni senin nimetlerinden yoksun bırakmalarından önce sana kavuşmayı dilerim. Zulmetmekten veya zulme uğramaktan, haksızlık yapmaktan veya haksızlığa uğramaktan, herhangi bir günah işlemekten veya affetmeyeceğin bir günahı işlemekten sana sığınırım.

 

Allah’ım! Ömrün en kötüsüne maruz kalmaktan sana sığınırım.

 

Allah’ım! Beni en güzel amel ve ahlaka ilet. Çünkü senden başka güzel amel ve ahlaka iletecek hiç kimse yoktur. Beni kötü amel ve ahlaktan uzak tut. Çünkü senden başka kötü ahlaktan uzaklaştıracak hiç kimse yoktur.

 

Allah’ım! Dinimi ıslah eyle. Evimi genişletip rızkımı bereketlendir.

 

Allah’ım! Katı kalplilikten, gafletten, zillet ve yoksulluktan sana sığınırım. Küfürden, her türlü günahtan, ayrılığa düşmekten ve gösterişten de sana sığırım.

 

Allah’ım! Sağır ve dilsiz kalmaktan ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım.

 

Allah’ım! Nefsime senin korkunu ver. Onu ( her türlü maddi ve manevi pisliklerden ) temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.

 

Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

 

Allah’ım! İşlediğim ve işlemediğim, bildiğim ve bilmediğim şeylerin kötülüklerinden sana sığınırım.

 

Allah’ım! Üzerimdeki nimetinin gitmesinden, sıhhatimin bozulmasından, ansızın gelebilecek belandan ve her türlü gazabından sana sığınırım.

 

Allah’ım! Yıkıntı altından kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yangında yanmaktan ve yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokularak ölmekten, kalbin mühürlenmesine sebep olabilecek açgözlülükten sana sığınırım.

 

Allah’ım! Kötü ahlak ve amellerden, heves ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında ezilmekten, başıma gelen bela yüzünden düşmanların bana gülmelerinden sana sığınırım.

 

Allah’ım! Her işimin koruyucu olan dinimi ıslah eyle. Geçim yerim olan dünyamla ölümden sonra varacağım yer olan ahiretimi ıslah eyle. Hayatı, her hayırlı işte bana vesile kıl. Ölümü de benim için her türlü kötülükten rahata kavuşturacak vesile kıl.

 

Rabbim! Bana yardım et. Beni ezme, ezdirme, bana yardım et, beni yenilgiye uğratma, bana doğru yolu göster ve doğru yolda yürümemi kolaylaştır.

 

Allah’ım! Beni, seni sürekli anan, sana çokça şükreden, sana itaat edip boyun eğen, sana yalvaran bir kul eyle.

 

Rabbim! Tevbemi kabul eyle, beni günahlardan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam kıl, kalbimi sana yönelt, gönlümü aydınlat.

 

Allah’ım! Senden işimde sebat, doğru yolda kararlılık, nimetime şükretmeyi, sana güzel ibadet etmeyi, selim kalp, doğru konuşan dil dilerim. Senden, bildiğin bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Bildiğin bütün günahlardan beni bağışlamanı dilerim. Sen gizlileri çok iyi bilensin.

Allah’ım! Bana düşünce olgunluğu ver. Beni nefsimin şerrinden koru.

 

Allah’ım! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri bırakmayı, yoksulları sevmeyi dilerim. Beni bağışlayıp bana acımanı dilerim. Kullarını imtihan etmek istediğinde, canımı senin yolundan şaşırmamış olarak al.

 

Allah’ım! Senden seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi dilerim.

 

Allah’ım! Senden hayırlı istek ve duada bulunmayı ve güzel bir mükâfat dilerim.

 

Allah’ım! Ayaklarımı doğru yolda sabit kıl, sevaplarımı mizan da ağırlaştır, imanımı gerçekleştir, cennetteki makamımı yükselt, namaz ve ibadetlerimi kabul eyle, günahlarımı bağışla, senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim.

 

Allah’ım! Senden adımı yüceltmeni, günahlarımı bağışlamanı, kalbimi (kötülüklerden) temizlemeni, ırzımı korumanı ve günahlarımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim.

 

Allah’ım! Senden gözüme, yaradılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma ve işime bereketler vermeni, sevaplarımı kabul etmeni dilerim.

 

Allah’ım! Belanın sıkıştırmasından, bedbahtlık ve kötü kazadan, düşmanların benimle alay etmelerinden sana sığınırım.

 

Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalplerimizi sana itaate dönder.

 

Allah’ım! Sevabımızı artır, eksiltme, bize ikram eyle, bizi alçaltma, bize ihsan eyle, bizi yoksun bırakma, bizi üstün kıl, bizi ezdirme ve yenik düşürme.

 

Allah’ım! Her bakımdan sonumuzu güzel eyle. Bizi dünya ve ahirette perişan olmaktan koru.

 

Allah’ım! Bize senden korkmayı nasip eyle ki günah işlememize engel olsun. Bize cennetine iletecek hayırlı işler yapmamızı ihsan eyle. Bize dünya kederlerini unutturacak yakın derecesine ermeyi ihsan eyle. Bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizden, güçlerimizden yararlanmayı ihsan eyle. Bizi daima sağlık içinde bulundur. Bize zulmeden kimseden öcümüzü al, bize düşmanlık edene karşı bizi muzaffer kıl. Dünyayı en çok düşündüğümüz bir varlık ve ilmimizin tek gayesi haline getirme. Dinimiz hususunda eksikliklerimiz sebebiyle bizi belalara karşı karşıya bırakma. İşlediğimiz günahlar sebebiyle senden korkmayan ve bize acımayan kimseleri başımıza hükümran kılma.

 

Allah’ım! Senden rahmetini gerektiren şeylerle bağışlanmayı gerektiren kararlarını, her türlü iyiliklerden istifade etmeyi ve günahlardan da uzaklaşmayı, cenneti kazanmayı ve cehennemden kurtulmayı dilerim.

 

Allah’ım! Bizim için bağışlamadığın bir günah, örtmediğin bir ayıp, sevince çevirmediğin bir keder, ödemediğin bir borç, senin hoşnut olduğun, bizim de yararımıza olan, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan vermediğin bir şey bırakma ey merhametlilerin en merhametlisi.

 

Allah’ım! Senden kalbimi doğru yola iletecek, işlerimi derleyip toparlayacak, perişanlığımı düzeltecek, ahiretimi koruyacak, dünyamı yükseltecek, kıyamet günü yüzümü ağartacak, bana olgunluğumu bağışlayacak, benden belaları uzaklaştıracak ve beni her türlü kötülükten koruyacak olan rahmetini dilerim.

 

Allah’ım! Senden kıyamet günü cennetini kazanmayı, mutluların yaşamına, şehitlerin makamını ermeyi, peygamberlere arkadaş olmayı ve düşmanlara galip gelmeyi dilerim.

 

Allah’ım! Senden doğru iman, güzel ahlak, sonu kurtuluşla bitecek olan başarı ve katından rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza dilerim.

 

Allah’ım! Senden sıhhat, iffet, güzel ahlak ve kadere rıza dilerim.

 

Allah’ım! Nefsimi kötülüklerinden, perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz ki Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.

 

Allah’ım! Sen sözümü duyan, yerimi gören, gizlimi ve açığımı bilensin. Hiçbir işim sana saklı kalmaz. Ben ise affına muhtaç, senden yardım ve imdat dileyen, huzurunda titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir kulum. Zavallı ve günahlarını itiraf eden, boynu bükük bir kulun olarak yalvarıp sana dua ediyorum.