KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
13- Peygamberimize Yapılan İlahi Uyarılar Ve Teselliler

HZ. PEYGAMBERİMİZE BAHŞEDİLEN İSMET SIFATINA GÖRE YAPILAN

İLAHİ UYARILAR VE TESELLİLER

 

Alak 1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

 

Kıyamet 16- Onu hemen okumak için dilini debretme. 17- Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

 

A’la 6- Bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız da unutmayacaksın. 7- Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. 8- Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

 

Müddesir 1- Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! 2- Kalk artık uyar.

 

Maide 67- Ey şanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O'nun peygamberlik görevini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kâfirler toplumunu doğru yola iletmez.

 

Bakara 6- Muhakkak ki küfre varanları, (yani iman nurunu şirk karalığı ile inat yüzünden örtenleri) azapla korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, onlar iman etmezler.

 

Şuara 3- (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! 4- Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğile kalır.

 

Enam 35- Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içine (inebileceğin) bir delik, ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!

 

Fetih 1- Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. 2- Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. 3- Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.

 

Hud 112- İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

 

Kâfirun 1- De ki: Ey kâfirler 2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.

 

Bakara 144- Doğrusu, biz, yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekle geçerek, aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin! Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rablerinden gelen o emir haktır.       Ve Allah, onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir.

 

Enam 50- De ki: Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. De ki: Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?

 

Al-i İmran 31- De ki: Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.

 

Tevbe 80- Onlar için Allah'tan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için yetmiş kere mağfiret dilesen de yine Allah onları affetmeyecektir. Bu, onların Allah'ı ve Resulünü inkâr etmelerinden dolayı böyledir. Allah, böylesine baştan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez.

 

Tevbe 84- Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabrinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.

 

Tevbe 85- Onların ne malları, ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murat ediyor, başka değil.

Tevbe 108- O mescit içinde (Dırar’da) sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.

 

Abese 1- (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. 2- Kendisine âmâ geldi, diye. 3- Ne bilirsin, belki o temizlenecek? 4- Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. 5- Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince 6- Sen ona yöneliyorsun. 7- Onun temizlenmemesinden sana ne? 8- Ama sana can atarak gelen 9- Allah'tan korkarak gelmişken 10- Sen onunla ilgilenmiyorsun. 11- Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'an bir öğüttür.

 

Kasas 86- Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma!

 

Nisa 105- Biz sana Kitap (Kur'an)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma!

 

Hucurat 6- Ey iman edenler! Eğer fasığın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.

 

Tahrim 1- Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

 

Hadid 27- Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.

 

Taha 2- Ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. 3- Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.)

 

İsra 73- (Ey Muhammed!) Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye, fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. 74- Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin. 75- O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.

 

Rad 37- Ve işte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah’tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

 

Müzemmil 10- Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

 

Muhammed 19- Ey Muhammed! Bil ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendi günahın için, hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

 

Araf 199- Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

 

Al-i İmran 159- Sen (o zaman), sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları sen bağışla, onlar için Allah'tan mağfiret dile. (Yapacağın) işlerde onlara da danış, bir kere de azmettin mi, artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.

 

Duha 1- Andolsun kuşluk vaktine. 2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki 3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. 4- Ahiret, senin için dünyadan iyi olacaktır. 5- Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. 6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı? 7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? 8- Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? 9- Öyleyse sakın yetimi ezme 10- Dilenciyi de azarlama 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.

 

Al-i İmran 79- İnsanlardan hiçbir kimseye, Allah kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdikten sonra, kalkıp insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun, demesi yakışmaz. Fakat onun: Öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun, (demesi uygundur).

 

İnşirah 1- Biz senin (mutluluğun) için göğsünü açmadık mı? 2- Senden yükünü indirmedik mi? 3- O senin sırtını ezen yükü 4- Senin şanını yüceltmedik mi? 5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 6- Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 7- O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. 8- Ancak Rabbine yönel.

 

İsra 79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'an ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.

 

Tur 48- Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tespih et. 49- Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O'nu tespih et.

 

Kâfirlerin tuzaklarına karşı ve başlarına gelecek azap vakti için sabretmesi istenmektedir.

 

A’raf 6- (O gün) Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara da soracağız, gönderilen elçilere de soracağız.

 

HZ. PEYGAMBERİMİZE YAPILAN BAZI UYARILAR NELERDİR? SORUSUNA

AYETLERLE CEVAPLAR

 

1- Vahiy sırasında ve sonrasında dilini yormaması,

2- Allah’ın adıyla ve Allah rızası için okuması,

3- Seni vahiyle okutacağız ve sen unutmayacaksın,

4- Tebliği engelleyen perdeleri aşması ve tebliğ etmesi,

5- Tebliğ tam yapmazsa peygamberlik görevini yapmamış olacağı,

6- Allah’ın kendisine daima zafer vereceğini ve bu süreçte yapmış veya yapabileceği hataları affedeceği,

7- Ne emrediliyorsa ona uyması,

8- Toplum veya mahalle baskısına boyun eğmemesi,

9- Allah bildirmedikçe gaybı bilmediğini söylemesi,

10- Allah’ı sevenin peygambere uymasının gerekliliği,

11- Küfürde aşırı gidenleri uyarsa bile değişmemeleri

12- İnanmayanlar için üzülmemesi,

13- Münafıklar için af dilememesi,

14- Mezarları başında durmaması,

15- Onların mal ve evlatlarına imrenmemesi,

16- Müslümanları bölmek için yapılan mescitte namaz kılmaması,

17- Özürlü veya özürsüz insana önem vermesi,

18- Kâfirlere ve hainlere arka çıkmaması,

19- Gelen haberleri iyi araştırması,

20- Allah’ın helal ettiğini kendine haram etmemesi ve ruhbanlaşmaması,

21- Kur’an’ın sıkıntı çekilmesi için değil tebliğ için indirildiği,

22- Kâfirlerin isteklerine değil de vahye uyması,

23- Bu kadar gelen ilme rağmen hâlâ kâfire uyarsa kimsenin kurtaramayacağı,

24- Kâfirlerin incitici sözlerine rağmen güzellikle ayrılması,

25- Kaba ve katı olursa etrafından insanların dağılacağı,

26- Rabbinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığı, geleceğinin iyi ve başarılarla dolu olacağı bu nedenle çevresine lütfetmeye ve tebliğe devam etmesi,

27- İlahlaşmaya kalkmaması,

28- Yüklerinin azaltılacağı, zorluklardan sonra kolaylık verileceği bildirilmekte ve boş vakit geçirtmemesi istenmekte,

29- Geceleri namaz ve Kur’an’la meşgul olması,

30- Şefaat makamının verileceği,

31- Kâfirlerin tuzaklarına karşı ve başlarına gelecek azap vakti için sabretmesi istendiği,

32- Kıyamet günü tüm peygamberlerin sorguya çekileceği ile uyarılmıştır.

Dikkat edersek

bu uyarılar,

onun

gerçekten peygamber olduğunu

onaylamaktadır.

 

HZ. PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA İNSANLIĞA YAPILAN UYARILAR

 

Hakka 40- Kuşkusuz Kur'an, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür. 41- O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. 42- Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!     43- O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 44- O, bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı 45- Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. 46- Sonra da onun şah damarını keser atardık. 47- O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. 48- O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.

 

Meryem 93- Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

 

BU KONUDA MÜMİNLERE YAPILAN UYARI

 

Bakara 193- Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır.