KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
86- DEİZM (ALLAH CC İNANCINI KABUL, KİTAP VE ELÇİYİ RED EDEN İDEOLOJİ)

DEİZM (ALLAH CC İNANCINI KABUL, KİTAP VE ELÇİYİ RED EDEN İDEOLOJİ)

 

Deizm daha önceleri münferit olarak görülmekle beraber açık bir şekilde İngiltere de 17 yy Piere Viret Amerika da  1718 de John. Tolond savunmuşlardır. Bu akım Kutsal kitapların bildirdiği bir şekilde değil de, tabiattaki işleyiş ve varlıktaki öz üzerinde durarak ve düşünerek aklın idrak edebileceği bir şekilde tanrı inancını kabullenir. Fakat vahyin ve peygamberin aktardıklarını kabul etmezler ve her fırsatta da eleştirirler. Halbuki ben müslümanım diyen kur?anı ve Hz peygamberimizi eleştirmez. Çünkü onlar bilirler ki, Allah cc her şeyi bilmekte Hz Peygamberimiz de vahiyle hareket etmiştir. Bu nedenle yanlış yapması mümkün olmayacağı için saygılı olurlar. Zira:

Ahzab 36- Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkekle mümin bir kadın için kendi işlerinden dolayı Allah?ın ve Peygamberin hükmüne aykırı olanı seçmek hakkı yoktur. Kim Allah?a ve Resulüne isyan ederse muhakkak açık bir sapıklık etmiş olur. Buyrulmuştur.

Deizme göre tabiattaki her faktör kendi görevini yaparken evrensel ve toplumsal işleyiş de sürer gider. Tanrı evreni varlıkları ve olayları bir sebep ve sonuç prensibiyle öyle mükemmel yaratmış, tabiata tutarlı işleyiş yasaları koymuş, insana da akıl vermiş her şeyi özgür bir akıl süzgecinden geçirecek bilmelerini, sağ duyulu doğru ve erdemli olmalarını istemiş ve evreni kendi akışına bırakmıştır. Böylece bir kalp temiz ve içi sevgi doluysa dine gerek kalmamaktadır. Deizm:Dini papazların ürettiklerine, insanları sömürdüklerine ve bu dinlerin ayrılıklara ve savaşlara neden olduklarından dolayı insanları bozduklarını savunarak dinleri zararlı görürler. Bu nedenle Hz Ademin yaratılış kıssasına peygamberlere kitaplara kiliselere ayinlere sevap ve duaya cennet ve cehenneme kadere lüzum kalmamıştır derler. Galile Kepler Harvey ve Newtona göre de :Evren makine ve saat gibi çalışıyor.Bu nedenle yaratanın da tabiata müdahalesine lüzum kalmamıştır. J.J. Russo ve Volter de Deizmi bilime uygun doğal bir din olarak kabul etmişler ve deneyciliği savunarak, laik bir kafa yapısıyla toplumları dinlerin değil de bilim ve ekonomik hayatın tayin etmesini savunarak, önceleri tanrıyı yüceltirken sonunda onu da hayatın dışına itmeye çalışarak ateizm yolunda son durağa gelmiş bulunuyorlar. Ne yazık ki, Deist bir kişilik ülkemizde de tanzimattan beri münevver bir insan özelliği olarak sunulmuştur.

Deizmin  hayali gözlem ve zanna dayanan görüşlerine cevap verirsek. Elbette Allah cc her şeyi bir düzen içinde yaratmış fakat bir köşeye çekilmemiştir. Çünkü bütün işleri Allah cc yönetmektedir: Zira:    

Rad 2- Allah, gökleri, gördüğünüz şekilde, direksiz olarak yükseltendir. Sonra kudretiyle arşı istila etti. Güneşi ve ayı da kullarının menfeatına tabi(bağlı) kıldı. Bunlardan(güneş ile aydan) her biri belirli bir vakte kadar dolaşıyor. Bütün işleri o idare ediyor. Ayetleri açıklıyor ki,  sizler Rabbinize kavuşacağınızı şüphesiz bilesiniz.

Rahman. 29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O(Allah) her gün yeni bir iştedir.

Hadid. 4 - O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Mücadele. 7 - Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.