KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
85- İLETİŞİM BİLİNCİ

İLETİŞİM BİLİNCİ

 

 

İletişim sosyal bir ihtiyaç olup bir insanın duygu, düşünce ve bilgilerini kendi nefsine ve başkalarına aktarma sürecidir.

Sağlıklı bir iletişim için mesajı göndereni, mesajın içeriğini ve mesajın hedefini iyi bilmelidir.

 

İletişim çeşitleri:

 

1- İnsanın kendisiyle iletişimi: İnsan öncelikle kendi fıtratının ihtiyaçlarını ve içten gelen duygularını anlaması, kendini sorgulaması ve kendi iç sorunlarına çözüm aramasıdır.

Sağlıklı bir iletişim için insanın önce kendisiyle barışık olması gerekir. Kendisiyle barışık olmayan, ırk, renk, boy, mezhep veya cinsiyetinden dolayı kompleks duyan bir kimsenin kendisiyle iletişimi bozuk olmasından ötürü başkasıyla iletişim kurması oldukça zordur. Kendini çok yönlü geliştirerek önce kendisiyle bozuk olan iletişimini aşması gerekir.Kendi koyduğu engelleri aşabilenler hem özgürleşir hem de iletişimi başarabilirler.

 

2- Bir insanın;

a- Rabbiyle iletişimi: İman, ibadet ve dua ederek Kur’an okuyarak, hamd ederek Rabbiyle bağ kurmasıdır.  Ayrıca Rabbimizin;- El Vahhab; istemeden karşılıksız veren, - El Fettah; Her kapıyı açan ve sıkıntıları gideren,- El Basir; Her şeyi gören, -El Adl; Adalet sahibi, -El Latif; Kullarının en ince noktasına kadar ihtiyaçlarını bilen ve lütfeden, -El Halim,Çok yumuşak ve mühlet tanıyan - El Kerim; Çömert ve kerem sahibi, - El Vedüd; Aşkı ile yanan ve kullarını seven, - El Veliyy; Dostlarına yardım eden, - El Berr; Bütün iyilik ve güzellik sahibi, -El Afüvv; Affeden - El Rauf;Çok şefkatli olan yücelten ve şeref veren, - El cami ;toplayan, - Es Sabur;Çok sabreden  ve benzeri güzel isimlerinden  dersler çıkarıp  Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanıp  aynı veya benzeri iyiliklerle tebliğ  yapabilmek için  insanlarla iletişimimizi artırmalıyız.

b- Allah’ın elçisiyle iletişim: Peygamberimizin peygamberliğini kabul ederek, salavat getirerek ve sünnetini yaşatarak peygamberimizle iletişim kurulabilir.

c- Kur’an’la iletişim: Kur’an’ı okuyarak, anlayarak, amel ederek ve gelecek nesillere taşıyarak Kur’an’la iletişim sürdürülebilir.

d- Tabiatla iletişim: Evrenin ilahi sanatı yansıttığını görerek, su, hava ve toprağı kirletmekten veya tahrip etmekten kaçınarak, kainattaki tüm varlıkların kendi dilleriyle Allah’ı zikretme korosuna katılarak tabiatla iletişim kurulabilir.

e- Ahiretle iletişim: Ölümü çok hatırlayarak, her iyi işte cennet sahnelerini ve her kötü işte de cehennem sahnelerini düşünerek ve ona göre hazırlık yaparak ahiretle iletişim canlı tutulabilir.

 

3- Çevresindeki insanlarla ve daha sonra toplumlarla iletişim:

a- Sanal ortamda; Ferdi olarak, göz ve kulağa hitap ederek, sözlü veya sözsüz bağ kurarak yapılır.

b- Ekip yoluyla; İletilecek bir mesajı, fuar veya etkinliklerle daha yüksek sesle ve daha güçlü olarak aktarma yapılabilir.

c- Sanat yoluyla; Aktarılmak istenen mesajı şiir, müzik veya resimlerle ifade etmedir.

d- Basın ve yayın yoluyla; Verilecek mesajın daha kapsamlı ve daha devamlı olması için kitap, dergi, radyo, televizyon ve filmlerle yapılmasıdır.

 

 

İLETİŞİM BİLİNCİNİN ARKA PLANI

 

 

1. Bilinçli bir iletişim için planlı, duyarlı ve empatik hareket etmek gerekir. Zira dostla tartışmak dostu inciteceği ve düşmanla tartışmak da düşmanın azgınlığını artıracağı için kesinlikle konuşmalar tartışmaya, saldırmaya, sataşmaya ve kendini savunmaya dönüşmemelidir.

İletişim esnasında tatlı dil ve güler yüz mümkün olmuyorsa susmayı tercih etmelidir.

Bu nedenle kusur aramayı, gıybeti ve ortamı geren sözleri konuşmamızdan, kaba ve katı davranışları da hayatımızdan çıkarmalıyız.

Bu bağlamda tartışmayı kazanmanın yolunun da tartışmamak olduğunu asla unutmamalıyız.

2. İletişim, geleceğe dönük olmalı, günü gelince başarı sağlamalı, geçmişteki başarıları da takviye edici olmalıdır.

Bu bağlamda özellikle eski dostları yanımıza alarak ve çevresiyle tanışarak yeni dostları artırmaya çalışmalıdır.

3. İletişim için küçüklere şefkat, büyüklere saygı, sıkıntılara da sabır gerektiği gibi dost ve hastaları ziyaret etmeye, gerekenlere ziyafet vermeye ve herkese karşı zarafete ve kibarlığa özen göstermelidir.

4. Bir suyun, kirlenmemesi için,ne kadar akması gerekiyorsa iletişimin sürmesi için de koşulsuz sevgi ve kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve başaranı da mutlaka kutlamak gerekmektedir.

5. Küçük meselelerde parlayanların büyük projeleri gerçekleştiremedikleri gibi, küçük kusurlar veya eleştiriler de büyük dostluklara ve başarılara köstek olmamalıdır.

6. Dostları, iyi yönleriyle ve güzel hatıralarla anmak, onları Allah için sevdiğimizi söylemek ve hediyeleşmek, acılarını ve mutluluklarını paylaşmak da iletişime bir takviyedir.

7. Hayırlı işlerde cömert olmalı, kolay kolay kimseye yük olmamalı ve kimseden de borç istememelidir. Çünkü borç istemek bazen iletişimi kesebilir.

8. Haklı veya haksız, her özür dileyeni affetmeli fakat eleştiri getiren ve öfke biriktiren bir davranışı da sürdürmemelidir.

9. Olaylara hep soğukkanlı ve olumlu yaklaşmalı, ileride özür dilemeye itecek hareketlerden ve yüz kızartacak iftira, haset ve zandan da kaçınmalıdır.

10. Genellikle dışa dönük bir kişilik geliştirmeli ve gereken yerde hikmetli bir espri de yapabilmelidir.

11. İnsan çevresiyle iletişim kurduğu kadar var olur. Çünkü denize düşen bir damla önem kazanırken, çöle düşen damla buharlaşır. Artık varlığı da yokluğu da belli olmaz olur. Bunun için tutmadığın el ve gitmediğin yer sana yabancılaşır.

Ayrıca kullanılmayan yollarda dikenler bittiği gibi, gidilmeyen akraba ve dostlarda da kin ve nefret tohumları oluşabilir. Bunları göz önüne alarak geleceğe doğru yol almalıdır.

12. İyi bir iletişim için her ortamda bizi bekleyen görevleri hızla kavrayarak, uyarılmadan yerine getirmeliyiz. Çünkü fırsatlar buluta benzer, marifet onu yakalamaktır. Unutulmamalıdır ki fırsatlar bir daha kapıyı çalmayabilir.

                13. Bazen karşılaştığımız bir tanıdığımızın saçı beyazlamış veya dökülmüş olabilir, gözlük takmaya ve baston kullanmaya da başlamış olabilirler.

                Bunlarla daha söze başlamadan  “vay be, sen gitmişin, çökmüşün ya, vallahi hiç beklemezdim böyle hurdaya çıkacağını…” gibi sözler, paslı çivi gibi acıtır ve çok kötü bir hatıra olarak kalır ve iletişimi de olumsuz yönde etkiler.

14. Isınan bir demirin eğilip bükülmesi gibi, sevildiğini bilen insanla iletişim kurmak, onu eğitmek ve ondan verim almak kolaylaşırken bezginlik göstermek ve iğneli konuşmak ise zorlaştırır.

15. Yaşlandıkça geliri ve can dostlarını da artırmalıdır. Yoksa cimrileşmek ve önüne geleni kırmak kalabalıklaşan dünyada yalnız yaşamaya ve yalnız ölmeye sebep olabilir.

Bilgisiz zenginliğin de bir başka fakirlik olduğunu, gerçek zenginliğin ise bilgi çokluğu, gönül zenginliği ve sadık dostların çokluğu ile mümkün olduğunu da unutmamalıdır.

16. Dürüstlük ve biz ruhuyla yardımlaşma iletişimde daima anahtar rolü oynarken ben-sen ayırımı, horlama ve ötekileştirme ise iletişimin önüne engeller örer.

17. Başarılı bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul etmelidir. Çünkü kimsenin annesini, babasını, ırkını, rengini ve cinsiyetini seçme imkânı yoktur. Fakat kendini çok yönlü geliştirme imkânı olabilir.

18. Bir yaraya hançer değil de merhem sürülmesi gibi konuşmalar da yanan yüreklere adeta su serpmeli ve rüzgâr estirmelidir.

19. Bir ormanın yağmuru, bir mıknatısın da demiri çekmesi gibi, konuşma ve iletişim tarzımız da çekim merkezi olmalıdır. Eğer insanlar bizden uzaklaşıyorsa iletişimde zayıf olduğumuzu artık bilmemiz gerekmektedir.

20. Çocukların birlikte oynamayı arzulamaları gibi büyüklerde beraber oturmayı ve sorunları paylaşmayı arzulamalıdırlar.

21. Saldırgan bir köpeğe bile kendine kuyruk sallatabilen ve riyaya düşmeden hiç dilini bile bilmediği insanlara yaptığı iyiliklerle onların gönüllerine taht kurarak,”çok yaşayasın” dercesine kendilerine sevgi gösterisi yaptırabilenler iletişim bilincinin önde giden kahramanlarıdır.

22. Bir arabayı çalıştıran veya bir kapıyı açan anahtar gibi söz ve davranışlarımız da kolay kolay eskimeyecek dostlukları başlatabilmelidir.

23. İnsanlara faydalı olmaya kendini adayanlar, onların günahlarına ağlayan ve dua edenler, insanların dünya ve ahiret saadeti için koşuşturanlar hak dava için iletişimi gerçekten başarmış kimselerdir.

24. Her konuda olduğu gibi iletişimde de örnek almamız gerek en büyük örneğimiz peygamberimizdir.

 

Tevbe 128- Andolsun, size, içinizden öyle bir Peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür; müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.

 

25. İletişimle ilgili hadislere de bakarsak;

 

a. Bera İbni Azip (ra) şöyle rivayet eder: Resulullah (sav) bize, hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, hapşırana “yerhamükellah” demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmeye yardımcı olmayı, mazluma yardım etmeyi, davet edenin davetine katılmayı ve selamı yaymayı emir buyurdu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, Ahmed, Ebu Ya’la, Beyhaki.

 

Dikkat edersek peygamberimiz bu hadisiyle müslümanların sosyalleşmesini istemektedir.

 

b. İbni Mes’ud’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Cehennemin kimi yakmayacağını veya kime cehennemin haram olduğunu size söyleyeyim mi? Cana yakın, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olan ve insanlara kolaylık gösteren kimselere cehennem haramdır!       Tirmizi

 

Bu hadise de dikkat edersek cehennemin haram olduğu müminlerin ne kadar sosyal olmaları gerektiğini görmekteyiz.