KONUYU OKU
33. FİRAVUN, KARUN, BELAM VE KIYAMETE KADAR TAKİPÇİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Firavun
Firavun Mantığının Batı’nın Kültür Ve Siyasetine Yansımaları

FİRAVUN MANTIĞININ BATI’ NIN KÜLTÜR VE SİYASETİNE YANSIMALARI

 

            A) FİRAVUNUN İDDİA VEYA MARİFETLERİ

            1) Ben en büyük Rabbinizim dedi,

2) Bu mülk, bu ırmaklar benim dedi,

3) Halkını zayıflatarak gruplara ayırdı, adamlarını ise güçlendirdi.

4) Eşini şehit ettirdi, İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürttü, kız çocuklarını kendi ve taraftarlarının zevk ve eğlencesi için bıraktırdı,

5) Mustazafların haklarını haksızlıkla yedi,

6) Kendi sistemini din kabul etti,

7) Hz. Musa’ yı fitne veya terörist olarak gördü ve öldürmek istedi,

8) Hz. Musa ile savaşarak yalnızlaştı ve kendi sonunu hazırladı,

9) Sahip olduğu tüm sarayları, bahçeleri mustazaflara miras olarak kaldı, arkasından ağlayanı da olmadı. Bunlardan hareketle Batı zihniyeti ile kıyaslarsak

 

B) BATI ZİHNİYETİ İLE FİRAVUN’ UN KIYASLANMASI

 

1) Firavun “ ben en büyük Rabbinizim “ derken, Batı da;

a) Kendilerini üstün ırk, efendi ve uygar, başkalarını ise vahşi adam ya da sömürülecek köleler olarak görmektedir,

b) İnsanlığın merkezinde kendilerini görerek toplumlara çeki-düzeni ancak kendilerinin verebileceğine inandılar,

c) Afrikalı’ yı yamyam, Türk’ leri veya benzerlerini barbar olarak görerek ancak bunları da kendilerinin medenileştirebileceğini iddia etmişlerdir.

 

2) Firavun: “Bu mülk, bu ırmaklar benim değil mi? “ derken, Batı ve ABD de;

Güçlü olduğuma göre haklıyım diyerek hak, hukuk tanımadan dünyadaki birçok ülke ve adalara saldırarak veya sömürge yaparak yeraltı ve yerüstü kaynaklarında hak iddia etmekte ve dünya jandarmalığına soyunmaktadırlar.

 

3) Firavun halkını gruplara ayırdı, Batı da hep yukardan bakarak;

İnsanları ırk, renk, din ve mezhep ayırımına ve kavgasına itmekten çıkar sağlamaktadır.

 

4) Firavun erkek çocukları öldürttü. Batı zihniyeti veya takipçileri de kendi çıkar ve hâkimiyetlerine karşı gelenleri;

a) Düşman olarak görmekte,

b) Onlara kuşku ile bakmakta ve istikballeri ile oynamakta,

c) İşgal ettikleri ülkelerde âlimleri, önderleri, eli silah tutanları veya tutabilecekleri ya öldürmekte ya da esir kamplarına götürmektedir.

d) Geçmişe bakarsak Amerikalılar Kızılderilileri yok ederken İspanyol’ lar da Endülüs halkını yok etmiştir. Fransızlarda Cezayir’ de 1,5 milyon müslümanı katletmişlerdir. Sırplar 1993’ lerde binlerce Bosnalı müslümanları kurşuna dizip toplu mezarlara koyarken batılılar seyretmiştir.

 

5) Firavun mustazafların haklarını haksızlıkla yedi, Batıda sömürge bakanlıkları kuruldu;

a) Dostluk kurduğu her ülkenin ya beyin insanlarını ya da işlerine yarayan madenleri Batı’ ya taşıdılar,

b) Zencileri köle yaparak ülkelerine götürdüler ve onların kan ve emeklerini sömürdüler,

c) İnsancıl görünüp hümanizmi yayarken köpeklerine verdiği değeri 3. dünya ülke halklarına vermediler.

 

6) Firavun kendi sistemini din kabul etti, Batı da;

İdeolojilerini din haline getirdi.

 

7) Firavun Musa’ yı fitne veya terörist olarak gördü ve öldürmek istedi, Batı zihniyeti de kendi işgal ve katliamlarını meşru görürken;

a) İslam’ ın cihat anlayışına ve müslümanların kurtuluş savaşlarına dahi İslam’ i terör olarak bakmakta ve vatanlarını kurtarmak için çalışan öncülerin ölüm listelerini yayınlamaktadırlar.

b) Kendilerine karşı olan ekonomik veya dinen gelişen ülkeleri bir tehdit unsuru olarak değerlendirmektedirler. Kendileri her türlü nükleer silah yaparken, enerji üretirken kendilerine karşı gördükleri ülkelere ne silahı ne de enerjiyi reva görmemektedirler.

 

8) Firavun Musa’ yı takip ederek ve savaşarak tükendi ve kendi sonunu hazırladı, Haçlılar da;

a) Yenemeyeceği İslam’ la savaşa savaşa maddeten ve manen sünnetullah gereği bir gün tükenecektir.

b) Yeni oryantalist ve Siyonist lobilerin teşviki ile en güçlü devlet olan Amerika ve İngiltere “ Teröristleri temizleyip demokrasi getireceğiz. “ bahanesi ile yandaşlarını 21. yy. başında da kendilerinden çok çok daha zayıf olan hem Afganistan’ ın hem de Irak’ ın hem yeraltı, hem de yerüstü kaynaklarını yağmalamak için kullandılar. Ayrıca bununla yetinmediler karşılıklı ölüm mangallar oluşturarak Müslümanları birbirine kırdırdılar.

c) İşgal esnasında esir aldıkları insanların yüzlerine, kutsal kitaplarına ve yiyeceklerinin üzerine idrar yaptılar, hem rızıkları ile hem de namusları ile oynadılar, elektrikle, köpekle, tazyikli su ile işkence yaptılar, yular takarak hayvana biner gibi bindiler, Allah’ ı inkar et serbest bırakalım dediler vs. Böylece bu zihniyet; Firavun’ dan bugüne insanlık bakımından hiç gelişmediklerini gösterdikleri gibi vahşi hayvanların bile yapmadıklarını yaparak, bu halleri ile Araf 179 / 173’ e göre “ … Onlar hayvanlar gibidir hatta daha da sapıktırlar… “ ayetinde belirtilen seviyeye düştüler.

d) Bu seviyeleri ile medet beklediği toplumlardan daha çok nefret kazanmakta ve aldıkları yine nefret ve kinle kendi sonlarını hazırlamaktadırlar.

e) Geçmişte köleler olduğu gibi günümüzde de ezilenler uyandıkça ve bilgi ve kaynaklarını kendileri kullandıkça yükselecekler ve Batı’ nın sömürü kaynakları bittikçe Batının bu zihniyeti de inşallah bitecektir.

 

9) Firavunun sahip olduğu tüm sarayları, bahçeleri mustazaflara miras olarak kalmış, arkasından ağlayanı da olmamıştır,

Firavunu takip ettikçe, ahlaksızlık derinleştikçe Haçlı zihniyeti ile Batı ve ABD de, böyle giderse Sovyet’ ler gibi belki de daha acı bir sona gidecektir.

 

Bu karşılaştırmalar ışığında Afganistan ve Irak işgali ile yeni oryantalist karargâhı ABD ve Batı’ yı değerlendirirsek;

a) Uluslararası hukuka uymadıkları,

b) Birleşmiş Milletleri hiçe almaları,

c) Özgürleştirme yerine kısıtlamaların artması,

d) Özgürlük götürmek için gittiği ülkeleri sömürge yapmaları ve petrol yağmalamaları,

e) Medenileştirme iddialarının çürüğe çıkması,

f) Özellikle bu ülkelere saldırdıklarında kendilerine yardım etmeyenleri tehdit etmeleri,

g) Ev basma, el bağlama, namusla oynama, kafaya çuval geçirme ve Kur’an’ la top oynama ile savundukları demokratikleşmeye kendilerinin de uymayışları ile özgürlükler ve özlem duyulan ülke olmayı kaybettikleri için 3. sınıf ülkelerin batılılaşma hayalini fiyasko ile sonuçlandırmışlardır.

Yeni oryantalist karargâhı ABD ve Batı bilimde ve teknikte her ne kadar ilerlese de binlerce yıl önce yaşayan Firavun’ un hatasına düşmekten kendilerini kurtaramamışlardır. Bu nedenle insanlığa iyi bir örnek olamamaktadırlar.

Müslümanlar da hayatın çok kısa, ahiretin de ebedi olduğunu düşünmeli, Firavun takipçilerine yardakçı bir kuyruk olmaktansa fakir de olsa onurlu bir şekilde abi ve kardeşçe yaşamayı ve ölmeyi tercih etmelidirler.