KONUYU OKU
33. FİRAVUN, KARUN, BELAM VE KIYAMETE KADAR TAKİPÇİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Firavun
Firavunun Arka Planı

FİRAVUNUN ARKA PLANI

 

1) Firavun;

a) Bazen bir fert,

b) Bazen bir kurum,

c) Bazen bir toplum veya uygarlık adına diktatörler olarak görülebilir.

 

2) Firavun;

a) Kendi halkından hem güç alır, hem endişe duyar ve korktukça yasaklar koyar,

b) Maddi bolluk ve refahla azmış taraftarlarının gücü ile gücüne güç katar,

c) Şeytan adına peygamber ve ona inananlarla savaşır,

d) Bu savaşta önce her türlü tedbiri alır, başaramazsa;

a) Ya işkence yapar,

b) Ya yurtlarından çıkarır,

c) Ya kendi batıl inancına döndürmeye çalışır,

d) Ya da insanlarını bir nevi köleleştirir veya öldürür.

 

3) Şu anda dünyada İslam’ ı ve müslümanları yok etmek için uğraşan, ezen, zulmeden süper veya süper olmayan güçler bir nevi Firavun’ un takipçileridir.

 

4) Firavun;

a) Hz. Musa, Hz. İbrahim ve diğer peygamberler zamanında hakla savaşan yöneticiler,

b) Hz. Peygamberimiz zamanında Ebu Cehil’ in önderliğindeki Kureyş,

c) Günümüzde de iyiliği, ibadeti, Kur’an eğitim ve öğretimini yasaklayan, kötülüğü emreden, üstelik müslümanların haklarını gasp ederek işkence yapan güçlerdir. 

 

5) Firavun;

a) Sırtını kendi zulmüne ve kendi zalimlerine dayamıştı,

b) Musa’ ya inananlar arttıkça Firavun yalnızlaştı, yalnızlaştıkça çılgınlaştı ve Allah’ ın gazabı ile bitti.

c) Takipçileri de onun gibi geleceklerini kötülere ve kötülüğe dayandırmaktadır

d) Hâlbuki iyiler çoğaldıkça, çalıştıkça, dürüstlüğe ve disipline özen gösterdikçe iyiler kazanacak ve Firavunun takipçileri ise Firavun gibi mağlup olacaklardır.

 

Sonuç olarak Musa;

a) Diktatör olan Firavun,

b) Dalkavuk olan vezir Haman,

c) Servet sahibi Karun üçlüsü ile savaşmak zorunda kalmıştır.

d) Musa’ nın takipçileri de kıyamete kadar bu tiplemeleri takip edenlerle savaşmak zorunda kalacaklardır.

 

Firavun ve firavunlaşanların karakterleri

a) İlahlık taslama,

b) Bölme, zulmetme, soykırım,

c) Kibirlenme, alay etme, yukarıdan bakma,

d) Hakkı dinlemeden inkâr etme ve engelleme,

e) Şerefli insanları zelil etme, zelil insanları da yüceltme,

f) İnsanları mal ve parasına göre değerlendirme,

g) Kendini yanılmaz ve hastayı ise çekilmez görür,

h) Aile kutsiyetini çiğneyerek istediği her kadınla beraber olma zorbalığı vs.