KONUYU OKU
36. ZULÜM VE ADALET
Zulüm
Zalimlerin Kalıntılarına İbret İçin Ziyaret Tavsiyesi

ZALİMLERİN KALINTILARINA İBRET İÇİN ZİYARET TAVSİYESİ

 

Bu konuda Allah’ın El-Kahhar, El-Müntakim isimlerinden faydalanılmalıdır.

 

Neml 69 / 382’ da De ki: “Yeryüzünde gezin de bakın bakalım, o günahkârların sonu nasıl olmuş? “ ayeti ile yola çıkarsak hayırlı bir gezi yapmış oluruz. Çünkü müslümanlar;

 

a) Hac farizası ve umre gibi ziyaretlere imanlarını arttırmak ve emredilen görevleri yapmak için gitmeli,

b) Dünyaya aşırı bağlanmamak için ibret gezilerini arttırmalıdırlar. Bu gezilerinde;

                  a) Kimisinin yerinde yeller estiğini,

                  b) Kimisinin hâlâ harabelerinin kaldığını,

                  c) Kimisinin de eşya ve altınlarının müzelerde olduğunu görmelidirler.

                  d) Ayrıca gezdikleri yerde güneşin, dağların, ormanların, canlıların üzerinde ilahi sanata bir kez daha şahit olmanın onurunu taşımalıdırlar.

 

Eski eserler ve harabelerin eskidikçe kutsallaştırılması ve bunlardan medet umulması batıl dinlere ve özellikle Konfüçyüs’ e aitken bu ayetle onların kutsallığı değil yalnız gezilip onlardan ibret alınması ve baki olan Allah’ a dönülmesi istenmektedir.

 

Kültürel değerler yalnız eski eserler değil genellikle ilmi ve tarihi birikimler ve külliyelerdir.

 

Hâlbuki bazı şehirlerin tarihi mahalleleri;

      a) Hem turistik cazibesi olmaması,

      b) Hem de sit alanı ilan edilmesinden;

                  a) Şehir görüntüsünü bozmasına rağmen modern bir alana çevrilememesine,

                  b) Bölgenin daha çok ölümüne ve çevre kirliliği nedeniyle terk edilmesine,

                  c) Tinerci ve diğer uyuşturucu bağımlısı sokak çocuklarının yuvalanmasına sebep olunarak oradaki insanların güvenliği tehdit edilmektedir.

      c)  Arkeologlar yalnız kalıntıları araştırıp tarihini ve değerini belirlerken keşke niçin yok olduklarını da araştırıp ibret noktasını belirleselerdi daha iyi olurdu.

      d) Gazap olaylarını düşünürsek azgınlık tufanı üzerlerine çekmiş, tufan; azgınlara felaket Hz. Nuh’ a nimet, denizin açılması Firavun’ a felaket Hz. Musa’ ya ise nimet olmuştur.

e)  Zalimler saygı görmez, görse de saygının içi nefretle doludur.

 

Sonuç olarak imkanı olanlar nerde bir harebe varsa oraları ibretle gezmeli, hiçbir yeri gezemiyorsa mezarlıkları gezmeli, fani olduğunu düşünmeli ve ahiret azığını tedarik etmelidir.