KONUYU OKU
36. ZULÜM VE ADALET
Zulüm
Zulüm Çeşitleri

ZULÜM ÇEŞİTLERİ

 

A) ALLAH VE PEYGAMBERE KARŞI ZULÜM

 

1) Hakla hükmetmemek, hakkı gizlemek veya hakkın ortaya çıkmasını engellemek,

2) Allah’ a karşı ideolojiler, ilahlar oluşturmak ve onların uğrunda hakla savaşmak,

3) İnsanları kulluk amacından saptırarak Allah’ a karşı ibadet ve kulluk sorumluluklarını yerine getirmemek,

4) İnananların ahiret hayatını kaybetmesine sebep olmak,

5) Şükretmesi gereken yerde nankörlükte bulunmak,

6) İyiliğin yayılmasına ve kötülüğün önlenmesine çalışmamak,

7) Din düşmanları ile candan dost olmak,

8) Tevbe etmemek, bana ne ve kime ne tavrı takınmak,

9) Allah için iyiyi sevmemek ve kötüye buğz etmemek,

10) Hz. Peygamberimizin sünneti ışığında hareket etmemek,

11) Peygamberin mücadelesini sürdürmemek,

12) Peygambere layık ümmet olamamak,

13) Allah’ a dua etmemek,

14) Başka önderler edinmek,

15) Kur’an’ı menfaat aracı yapmak vs.

 

B) SOSYAL HAYATLA İLGİLİ ZULÜM

 

İşkence amaçlı olarak insanın organlarını ve düşünme yetisini bilinçli olarak özürlü hale getirmek. Bunun için;

      a) Eskiden göze mil çekmek, tırnakları sökmek gibi ve daha başka çığlık attıran şeyler yapılırdı,

      b) Günümüzde bazen aynen bazen de psikolojik olarak işkencenin devam ettiği görülmektedir.

 

Sosyal hayattaki bazı zulüm örnekleri;

      1) Zulmü zulüm olarak görmemek,

      2) Karaborsacılıkla bir şeye değerinden fazla ücret istemek, örneğin; bir tamircinin, bir ev sahibinin, bir nakliyecinin karşıyı darda bırakarak haksız kazanç elde etmesi gibi.

      3) Küçüklere şefkat, büyüklere saygı ve yaşlılara karşı merhamet eksikliğinin olması,

      4) Kara para getiren işleri birinci plana almak,

      5) En acil ihtiyaçları (eğitim, beslenme, sağlık) ikinci plana itmek,

      6) Toplumu fakirleştiren ücret uygulamaları,

      7) Rüşvetin ve hortumculuğun yayılması,

       8) Açık yerlerde fakirlerin imrenen bakışları karşısında duman ve et kokuları arasında onların yiyemediği yemekleri yemek,

      9) Amir ve müdürlerin bir imza için keyfi bekletmeleri,

      10) Görevi ehline değil de yandaşına vermek,

      11) Bir şehirde insanları strese sokacak şekilde evleri dar ve yolları uzatarak yapmak,

      12) Yalnız kötülük yapmamak yetmez, yapılması gerekeni de yapmamak,

      13) Mazlumları ve hastaları kurtarmak için çalışmamak,

      14) Yöneticilerin, avukatların, mimarların, mühendislerin, doktorların vb. yüksek gelir sahiplerinin hizmetlerine karşılık toplumun gücünün üzerinde ücret talep etmesi,

      15) Zalime arka çıkmak ya da sessiz kalmak, üstelik yetmiyormuş gibi bir de yalakalık yapmak,

      16) Muhtaçlara hep uzaktan bakmak ve iyilik yapsa da başına kakmak,

      17) Gayri meşru ilişkiler için mafyalar oluşturmak,

      18) Saygı uyandırmayan aksine tahrik eden kıyafet giymek,

      19) İnsanlığı ihtiyacını karşılamayan asgari ücretle çalıştırarak Sigorta, Bağ-kur veya Emekli Sandığı gibi hayati sorunları bile görmezden gelerek açlığa, cehalete, öldürücü hastalıklara terk ederken diğer yandan silahlanma yarışını sürdürmek,

      20) Tarih gösterdi ki kâfir: Fakat adaletli bir yönetim, ayakta dururken; zalim bir yönetim inançlı da olsa ayakta duramamaktadır, çünkü zulümle kendi kurdunu kendinden çıkararak zamanla kendi sonunu hazırlamaktadır,

      21) Aile reislerinin nikâhı zorlaştırması, ayrıca bir ailede kadın ölürse erkek hemen evlendirilirken kocası ölen kadın bu konuda görmezden gelinmekte, tabii ihtiyaçları dikkate alınmamakta ve bazen münasip birinin bulunması gerekirken hiç düşünülmemesi, düşünülse de alay edilmesi veya ayıplanması ve sonra da bazen istenmeyen mahcup edici sonuçlarla yalnızlığa mahkûm edilmesi bir zulümdür,

      22) Savaş sonrası veya çeşitli olağanüstü olaylarla açlık ve ahlaksızlık tehlikesine karşı yetimlerden iki tane eş seçip birine sevgiyle yaklaşıp, diğerine asık surat göstererek adaletsizlik yapmak,

      23) Tesettürlü bayanların eğitim ve öğretimine engel olunması, hak arayınca da coplanması,

      24) Kendi halkına namaz kıldıracak imam kadrolara dahi şüphe ile bakılması ve inançlı bürokratların dışlanması, 

      25) Bir apartman dairesinde kiliseye izin verilirken mescit açılmasına müsaade edilmemesi,

      26) Mezuniyet törenlerinde inanan bayanların peruğa mecbur edilmesi veya tamamen dışlanması veya görev verilmemesi,

      27) Tesettürlü bakan eşlerinin dahi günün polemik meselesi yapılması vs. gibi hareketlerle şerefli insanların onuru çiğnenirken basit insanların makamlarının ve gölgelerinin büyütülmesi,

      28) Şehirlerarası yolculuklarda işletmeler tarafından namaz vakitlerinin dikkate alınmaması,

      29) Rio karnavalları ve İspanya’ daki boğa katliam geleneği,

      30) Çocuklara dini bilgilerin yaz tatilinin bir kenarına sıkıştırılması,

      31) Görevi ihmal etmek, çeşitli israflara neden olmak,

      32) Gürültü ve çevreye pislik atarak komşuya kötü davranmak,

      33) Haklıya hakkını vermemek, yalan şahitliği yapmak,

      34) Mazlumu suçlu, suçluyu suçsuz çıkarmak,

      35) Bir anne veya babanın evini ihmal etmesi de birer zulümdür.

 

C) DİĞER CANLI VE CANSIZ VARLIKLARLA İLGİLİ ZULÜM

 

1) Tabiatı tahrip etmek, örneğin; suyu kirletmek, ormanları yakmak, havayı ve çevreyi kirletmek gibi ekolojik dengeye zarar vermek.

2) Tüm canlı ve cansızlara zarar veren nükleer denemeler yapmak,

3) Ozon tabakasını delici, küresel ısınmayı artırıcı uygulamalar yapmak vs.

 

ZULÜM SİLAHLARI

 

1) Fıtratı bozan eğitim ve namus tacirliği,

2) Sınıf farkı oluşturan faizcilik,

3) Varlığı bir anda kaybettiren kumar,

4) Kadehte boğan içki ve uyuşturucular,

5) Batıl ideolojiler ve ölüm kusan silahları,

6) Sosyal baskı ve korku veren işkenceler.

 

Tarihe bakarsak

1) Allah zalime hidayet vermediği halde kim bir zalime iyilik yaptı ise Allah da o zalimi onlara musallat ederek hayatı onlara dar etmiştir. Örneğin hiçbir ülke tarafından kabul edilmeyen ve lanetlenen Yahudilerin Osmanlılarca kabul edilmesi ve zamanla içten içe Osmanlının çöküşünde rol oynaması gibi.

2) Şu da bir gerçek ki insanlar zulüm görmeden, acı çekmeden uyanmamaktadırlar.

 

Sonuç olarak iyi bilinmeli ki Allah insanlara;

a) Büyük şirki ve hayâsız yaşamayı, nesle kasten İslam’ ı öğretmemeyi tevbe etmedikçe affetmez ve mutlaka sorar,

b) İnsanın bilerek veya bilmeyerek kendisine yaptığı zulmü ve küçük şirki ise dilerse affedebilir.