KONUYU OKU
43. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE
Allah Yolunda Mücahede
Allah Yolunda Mücadehenin Arka Planı

ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDENİN ARKA PLANI

 

Bu konuda Allah’ın El-Fettah isminden faydalanmalıdır.

1) Allah;

a) İmtihan için bu dünyayı yaratmıştır.

b) Burada yalnız kendisine kulluk için insanları ve cinleri yaratmıştır.

c) İnsan ve cinlere kendi yolunu duyurmak için elçiler ve kitaplar göndermiştir.

d) Diğer varlıkları da insanlara hizmet için yaratmıştır.

e) Böylece ilahi ve güzel bir yapı kurmuştur.

f) Cihadı da hem bu güzel yapıyı ve hükmü korumak hem de bu hükmü gasp ederek bozmak isteyenlere karşı inananlara bir görev olarak yüklemiştir.

g) Ayrıca cihadın bir özelliği de mü’min ile münafığı ortaya çıkarmasıdır.

 

2) İnanan insanların bu konudaki görevleri;

a) Halkı hakka yöneltmek,

b) Şirksiz bir kulluk ve ibadet için nefis terbiyesi yapmak,

c) İslam’ ı egemen yapmak için çalışmaktır.

 

3) Bu çalışmalarla iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için;

a) Dil ve hal ile anlatmalı,

b) Malının infakı ile gönülleri fethetmeli,

c) Bedenen de bizzat mücadele etmeli ki ilahi yardım gelebilsin.

 

4) İslam âlemindeki tembellik, çürüme, cehalet, yokluk vs. İslam’ a perde olmaktadır. Bu nedenle de istila, kan ve gözyaşları durmamaktadır. Bu bir imtihan olabileceği gibi Tevbe 39/192'a göre gereği gibi cihad yapılmamasından da kaynaklanmaktadır.

 

5) Dünya çapında İslam aleyhine yükselen sesleri veya saldırıları engellemek için İslam ülkeleri çeşitli alanlarda birlik oluşturarak;

a) Güçlü bir kültüre (basın-yayın, üniversite, eğitim-öğretim vakıfları ve her dalda binlerce âlimlerle),

b) Güçlü bir ekonomiye (yardım toplayarak değil yardım ederek),

c) Güçlü bir caydırıcı güce sahip olmaları gerekmektedir.

 

6) Müslümanlar arasında asırlardır;

a) Hizmet edenler ve cihad ruhlular çoğaldıkça hep aktif ve efendi oldular,

b) Cihad ruhu öldükçe eridiler ve mahkûm oldular.

c) Bu duruma düşmemek için ekip bilici iyi bilinmelidir.

 

7) Hizmet eden samimi olursa Allah ona yardım eder, yardım edince o insanın cesareti artar, morali yükselir, dayanma gücü artar, ölümü küçümser, düşmana korku verir ve onların da tuzakları boşa gider.

 

8) Mü’min cihadı veya hizmeti arzular münafık ise bunlardan nefret eder.

 

9) Unutulmamalıdır ki cihad ve sabır Allah’ ın bir eleme yasasıdır.

 

Sonuç olarak hizmet ehli Hz. Âdem’in, Hz. Nuh’un, Hz. İbrahim’in, Hz. Yusuf’un, Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın mücadelesi yanında Hz. Peygamberimizin;

a) Annesinin,

b) Dedesinin,

c) Amcasının,

d) Çile yoldaşı eşinin,

e) 5 çocuğunun

f) Bir yığın şehidin acısını tatmasına rağmen

g) Mücadelesinde hiç sarsılmamasını tekrar tekrar düşünmeli ve örnek almalıdır.