KONUYU OKU
43. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE
Allah Yolunda Mücahede
Niçin Allah Yolunda Mücahede Etmeliyiz?

NİÇİN ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE ETMELİYİZ? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Gelen hak dini insanlara ulaştırmak ve üstün kılmak için,

2) Dini söndürmek isteyenlere karşı savunabilmek ve onlara boyun eğmemek için,

3) Kur’an ile büyük bir cihad yap emrine uymak için,

4) Allah yolunda olmak için,

5) Olgunlaşmak ve her türlü halimizin güzelleşmesi için,

6) İmtihanı verebilmek için,

7) İman ettik demekle bırakılamayacağımız için,

8) Mücadele edenlerle sabredenleri belli edeceği için,

9) Cennete kolay girmek için,

10) Allah’ ın dinine yardım edenlerden olmak için,

11) Yeryüzünün fesat ve küfür karanlığına girmemesi için,

12) Mabetlerin yaşaması için,

13) Doğru yola iletilmek için,

14) Allah’ ın yanındaki izzet ve şerefe ulaşmak için,

15) Gönül ve diğer fetihleri hızlandırmak için,

16) Kurtuluşa ermek için,

17) Hayırlı olana ulaşmak için,

18) Allah’ ın saf bağlayarak savaşanları sevdiği için,

19) Hayatta gevşeyip erimemek için,

20) Allah’ la beraber olma şerefine kavuşmak için,

21) Hizmetten dışlanmamak ve ahirette de azaba düşmemek için,

22) Azabı bekleyenler arasına girmemek için,

23) Ölümden veya öldürülmekten kaçamayacağımız için,

24) Allah yolunda ölürsek veya öldürülürsek, Allah’ ın bağışlamasının ve rahmetinin dünyada toplayacağımız şeylerden daha hayırlı olduğu için,

25) Allah’ ın görevini yaptıktan sonra kendisine güvenenleri ve tevekkül edenleri sevdiği için,

26) Dünyada ve ahirette birçok hayırlara ulaşmak için,

27) Bağışlanmak ve Adn cennetlerindeki güzel ve hoş saraylara ulaşmak için,

28) Ezilenlerin lütuf da bulunulacağı, önderler yapılacağı ve mülke varis olacakları için,

29) Allah’ a, peygambere ve mü’minlere yar ve yardımcı olanların üstün olacağı için,

30) Kaytarmaktan kaçınarak imanımızı ve sadakatimizi ispatlamak için,

31) Az sayıda olmalarına rağmen çok sayıdaki birliği yenenlerden olmak için,

32) Allah’ ın hidayet ve iman nimetinden mahrum olmamak için,

33) Muzaffer kılınanlar arasına girmek için,

34) Allah’ a verdiği sözünü yerine getirerek şehit olan veya şehitliği bekleyen Allah’ ın övdüğü erler veya yiğitler arasına girmek için,

35) Kararlılıkla canı ve malı ile savaşan sadıklardan olmak için,

36) Ayağımızın hak yoldan kaymaması için,

37) İyi davrananları Allah sevdiği için,

38) Allah’ ın yardım ettiği takdirde yenilmeyen kullarından olmak için,

39) “ İnanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz “ hitabına nail olmak için,

40) Allah’ ın dinine yardım edene yardım edileceği için,

41) Ganimetin beşte birini Allah ve Resulünün yolunda harcayanlardan olmak için,

42) Allah’ ın meleklerle veya rüzgârla yardım ettiği kullarından olmak için,

43) Fitne kalmayıncaya kadar savaşanlardan olmak için,

44) Allah’ ın canımızı ve malımızı cennet karşılığında satın aldığı için,

45) Gerektiğinde şehit olup mahzun olmamak ve diri kalmak için,

46) Allah yolunda ayağı tozlananlara ateş dokunmayacağı için gerektiğinde savaşmalı ve her zaman hizmet etmeye devam etmeliyiz.