KONUYU OKU
42. KARDEŞLİK
Dostluğun Devamı İçin Kardeşlikte Konuşma Özelliği
Güzel Düşünmeye Ve Güzel Konuşmaya Temel Olacak Bazı Sözler

B) GÜZEL DÜŞÜNMEYE VE GÜZEL KONUŞMAYA TEMEL OLACAK BAZI SÖZLER

 

1) Büyük toplum nüfusu çok olan değil aydını çok olandır.

2) Yaşamın belli bir döneminde öğrenciliğe katlanamayanlar ömür boyu sefalete katlanmak zorunda kalır.

3) Sinek gibi aceleci olanlar kaynamakta olan kazana düşerler.

4) Başarılı olmak isteyenler;

a) Önce alanında yetkinleşmeli,

b) Olaylara insanca yaklaşmalı,

c) Estetiğe dikkat etmeli,

d) Kaliteyi artırmalı,

e) Okyanuslara açılmalıdır.

4) Ayakta kalmanın yolu zayıf görünmemektir.

5) Tarihte nefsine esir olanlar makamlarını kaybetmişler iradesine hâkim olanlar ise makamlarını yüceltmişlerdir.

6) Zaferleri ordular kazansa da zaferi devam ettiren ekonomi ve kültürdür.

7) Bir insanı çürüten veya güçlendiren faktörler ne ise toplumu da çürüten veya ömrünü uzatan faktörler aynıdır.

8) Ağaçlar köklerinden toplumlar da tarihinden beslenirler.

9) Özünden beslenmeyen toplumlar bir yandan kökü çürüyen diğer yandan kurtlanan ağaca benzerler.

10) Bütçenin %15–20 arasını eğitime ayıran toplumlar yarınlarını sigortalamış sayılırlar.

11) Başkalarını itibarsızlaştıranlar kendileri de onlarla beraber itibarsızlaşırlar.

12) Sağlıklı bir kalkınma; okul, fabrika, ahlak ve kültür temelleri üzerine kurulabilir.

13) Delikanlı adam gereken insanlığı yapar ama arkadan mırıldanmaz.

14) Kendisi ile barışık olmayan hiç kimse ile barışık yaşayamaz.

15) Mücadele ve sabır hayatın bir eleme yasasıdır.

16) Maddeyi ilahlaştıranlar için maneviyat bir masal gibi gelir.

17) Evrenin görevi ilahi sanatı yansıtmak düşünen insanın görevi ise bu sanat karşısında yüce bir ruhu yaşamaktır.

18) Dosta hediyesiz gitmek değirmene buğdaysız gitmeye benzer.

19) Ayakkabım eski diye üzülüyordum baktım ki bazı insanların ayağı bile yok.

20) Özgürlüğün kıymetini bilmeyenler onu çabuk kaybederler.

21) Gerçek demokrasiye ulaşmanın yolu bir fikre katılmasak da o fikrin söylenmesi için gerekeni yapmaktır.

22) Güneş yükseldikçe karanlıklar, kültür yükseldikçe de kusurlar kaybolur.

23) Bir fikri incelemeden kabul etmek de reddetmek de birer dogmatikliktir.

24) Demir ısınırsa eğilir, insan da severse değişir.

25) Cahilleri yönetmek zordur ama aydın insanları yönetmek çok kolaydır.

26) İnsanları susturmak yetmez ikna etmek gerekir.

27) İspat edenler değil genellikle ikna edenler kazandılar.

28) Hayatta başarılı olmanın bir şartı da ne üretirsen üret, ne olursan ol, en iyisini üretmek ve en iyisi olmaya çalışmaktır.

29) Binayı kolonlar, bitkileri sağlam tohumlar, toplumu da sağlıklı düşünenler ayakta tutabilir.

30) Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyenler yaşlandığında gölge bulamayabilirler.

31) Aydın toplumun kalbidir.

32) Aydınlar ve idareciler bozulursa toplumlar da bozulur.

33) Gençliğini hep eğlenmekle geçirenler yaşlanınca başkalarının eğlendiği birer maskara olabilirler.

34) Kişiliğini ve kimliğini bulamayanlar çocukların sahilde çizdiği ama dalgaların yok ettiği çizgilerden farksızdırlar.

35) Empatisini geliştirmeyenler dostlarını çoğaltamazlar aksine hazır dostlarını da kaybederler.

36) Talih kitlelerden farklı olarak donananlara güler.

37) Mal bekçilik ister hâlbuki bilgi sahibine bekçilik yapar.

38) Ebeveynimizi ve cinsiyetimizi seçmek elimizde değildi ama kişilikli ve iradeli bir insan olmak elimizdedir.

39) Bugün geldiğimiz nokta geçmişteki kararlarımızın bir sonucudur, yarınlar da bugünkü kararımıza bağlıdır.

40) En uzağa gidecek olan ok en geri çekilen yaydan çıkar.

41) Tembellerden hiçbir ünlü çıkmamıştır.

42) İstemeyeni merdivenler bile hiçbir hedefe götüremez.

43) Güzel konuşmanın ve güçlü kalmanın sırrı keyfi muhalefet oluşturmamaktır.  

44) Küçük düşünenlerin sadece hevesleri, büyük düşünenlerin ise büyük hedefleri olur.

45) Çocuk zamanla oyuncağı bıraktığı gibi insan da olgunlaştıkça dünyaya meylini bırakır.

46) Aynaya küsenler gözündeki çapağı göremezler.

47) Aydınlar nehre benzerler, nereye giderse oraya canlılık ve güzellik getirirler.

48) İnsan için horlanmak kadar acı bir hatıra yoktur.

49) Yanlış arkadaşlık elim bir trafik kazasıdır.

50) İnandığı gibi yaşamamak kökleri yaralanan bir ağaca benzemektir.

51) Düşünenler gelecekte var olacaklar, düşünmeyenler ise düşünenlerin bir nevi davarları olacaklardır.

52) İlgi göstermeyenler ilgi göremezler.

53) Kavga veya tartışma genellikle kazanılmış hakları kaybettirebilir.

54) Bir toplumda psikopatlar arttıkça o toplum da ihtiyarlıyor ve yükü artıyor demektir.

55) Her bir psikopatın yetişmesi toplumda bir insan kaybıdır.

56) Maneviyatsız bir eğitim öğrencileri üretkenliğe değil mafyalaşmaya götürür.

57) Savaşmasını bilmeyenler zorbaların oyuncakları olurlar.

58) Katille kargada mizaç benzerliği vardır; biri öldürür, diğeri leş yer.

59) Kur’an ayetleri nisan yağmuruna benzer ondan ne kadar yararlanılırsa ömür o kadar verimli geçer.

60) İnsan çevresiyle iletişim kurduğu kadar vardır.

61) Arkadaşın iyisi meyveli ağaca benzer.

62) Yavaş okumak çabuk anlamayı engeller.

63) Aydınlar kenara çekilirse selden en çok onlar zarar görür.

64) Horozlar ve boğalar boğuşa boğuşa ölseler de sadece seyircilere keyif verirler.

65) Dengeli bir kaygı ilaç gibidir panik ise adeta bir bombadır.

66) Özgürlüğün olmadığı yerde özgünlük olmaz.

67) Ekip ruhuyla çalışmayan kendisi yorulurken çevresini tembelleştirir.

68) Zayıf kalanlar daima güçlü olanlara yem olurlar.

69) Pusulanın doğru yönü gösterebilmesi için etrafındaki mıknatısları temizlemelidir.

70) Derste gürültü yapmak bir başka yol kesiciliktir.

71) Yanlış arkadaşlık kendini ucuzlatmaktır.

72) Mukayese yapıp yıpratmaktansa yüreklendirmek daha iyidir.

73) Disiplinli bir koşucu uzun yolda geride kalmış gibi görünse de sonunda öne geçme şansı vardır.

74) Oyun ve eğlence ile geçen günler geri de kalmış gibi görünseler de bir gün onların önüne sarp yokuş olarak çıkarlar.

75) Her geçen gün kaybolmuş fırsatlarla doludur.

76) Çalışmayı hobi haline getirmeli çünkü taş ve odun çekenler yorgunluk duysa da balık tutanlar dinlenmiş olarak eve dönerler.

77) Bir insan

a) Akıllı ve çalışkan ise takdir etmeli,

b) Akıllı ama tembel ise uyarmalı,

c) Akılsız ama çalışkan ise dikkat etmeli,

d) Hem akılsız hem tembel ise bırakıp gitmelidir.

78) Bir insan

a) Beklenenin çok altında iş üretirse az ücretle çalışabilir,

b) Bekleneni yapabilirse bazen ilerler, bazen de ikinci adam olabilir,

c) Ama beklenenin çok üzerinde üretirse zirveye ulaşır.

79) Her insan yaptığı işini bir bahçeye benzetmeli ve ondan en iyi şekilde verim almaya çalışmalıdır.

80) Gariplik; bir yerde insanların birini sevmeyişi değil esas gariplik suçlayan insanın kendini sevdiremeyişidir.

81) Tembeller düşmanın maskarası, dostun da yüz karasıdır.

82) Akşam için ışık hazırlamayanlar karanlığa razı demektir.

83) Bazı insanlar çalışmayı sevmese de çalışmadan hiçbir hedefe ulaşamazlar.

84) Yaşlılıkta dinlenmek isteyenler gençlikte tam kapasite ile çalışmalıdırlar.

85) Durgun su kokar, duran taş da yosun tutar ve çabuk çürür.

86) Çalışan el ellere el açmaz.

87) İnsan başkalarını alçaltırken kendisi de alçalır, yüceltirken yücelir.

88) İşlerini erteleyenler genellikle elenirler.

89) Çok konuşma ana fikri boğar.

90) Dolmayan çuval ayakta kalamaz.

91) Cahilin üçte ikisi bize kim yardım edecek der.

92) Dünkü güneş bugünkü çamaşırı kurutamaz.

93) Çocuklara yalnız itaat etmeyi değil lider olmayı da öğretmelidir.

94) Yaratan fındık ve cevizi yaratmış ama kırmayı insana bırakmıştır.

95) Güneşin kendisine ulaşmasını isteyen gölgeden çıkmalıdır.

96) Gezen tilki yatan aslandan daha toktur.

97) Hayat bisiklet sürmeye benzer, pedalı çevirmeyen düşer.

98) Hatayı saklamak yarayı büyütmektir.

99) İzin vermezseniz aşağı görülmezsiniz.

100) Başarma inancı arttıkça başarı da artar.

101) Büyük sözü dinlemeyen inler.

102) Aslan postunu karıncalara kaptırırsa kükremesi boşunadır.

103) Fazla mutluluk bekleyenler onu bulamazlar.

104) Güzel vücut sahibi olmak yetmez, ruh güzel olmalıdır.

105) Sıkıntı veren şeylere sahip olmaktansa olmamak daha iyidir.

106) Sevinçli iken vaat etmekten, öfkeli iken karar vermekten kaçınmalıdır.

107) İlk düğmeyi yanlış takanlar sonuna kadar yanlış takarlar.

108) Kendine zarar vermenin yolu başkasından nefret etmektir.

109) Okyanusları fethetmenin yolu kıyıdan açılmakla başlar.

110) Çalışmamak erken ihtiyarlamaktır.

111) Para efendi değil araçtır.

112) Paylaşım yoksa mutlulukta yoktur.

113) Rüzgârı değiştiremiyorsak yelkeni ona göre ayarlamalıyız.

114) Suya düşen değil çıkamayan boğulur.

115) Sevmeden çalışmak köleliktir.

116) Tatlı sözün yankısı da tatlı olur.

117) Kuzu gibi büyüyenler koyun gibi güdülmeye mahkûmdurlar.

118) Tembelin tek başarılı yönü çok iyi mazeret bulmasıdır.

119) Yenilmek değil pes etmek mağlubiyettir.

120) Tereddüt duyanlar beklerken korkmayanlar yol alır.

121) Geleceğe hikâye olmaya değil örnek olmaya çalışmalıdır.

122) Ahmak ile arkadaşlık ayı ile yolculuğa benzer.

123) Cimrilerle arıların akıbeti ölümünü bekleyenlere servet toplamaktır.

124) Dünyayı kemiğe benzetenler dalaşmayı iyi bilmelidirler.

125) Herkes bir noktada kendi geleceğinin mimarıdır.

126) Beyaz olmak yetmez yürek beyaz olmalıdır.

127) Bakımlı bir fizik tavsiye mektubudur.

128) Büyükler görevini küçükler çıkarını önce düşünürler.

129) Gerçekler büyük düşünenleri besler, küçük düşünenleri yaralar.

130) İşin acele bitmesini istemek güzel yapılmasını engellemektir.

131) Güzel sözleri mezar taşına değil kalbe yazmalıdır.

132) Üşütmüş mide ile kirlenmiş kalp verileni almaz.

133) İnsan küçüldükçe gururu büyür.

134) Çocuklu yer pazara, çocuksuz yer mezara benzer.

135) İnsanın kendi eksiklerini görmesi gelişmenin ilk işaretidir.

136) Hayatta olmayacak şeyleri isteyenler olacakları da zorlaştırırlar.

137) Rüzgâr estikçe ağaç kuvvetlenir.

138) Ölüm öyle bir ayna ki herkese kendini gösterir.

139) İlmin başı ağaç kökü gibi acı, sonu ise meyve gibi tatlıdır.

140) Selam meyveli ağaca benzer, ağaç meyve verirken selam da iyilikler üretir.

141) Başkalarının deneyiminden ders çıkaranlar çabuk olgunlaşırlar.

142) Maneviyatlı anne çocuğunu büyütür, diğerleri ise uyutur.

143) Her an alıp verilen nefes imanlı kimsede hu demeye, imansız da ise hırıltıya dönüşür.

144) Ete alışan köpek kuru ekmeği yemez.

145) Dünyaya ev sahibi gibi yaklaşanın ölüm ve ayrılığı zor olur.

146) Allah ile olduktan sonra ölmek de yaşamak da hoştur.

147) Zalimlere dua etmek Allah’ a karşı isyancıyı desteklemektir.

148) İnsan süslendikçe gizlenir.

149) Vahşi hayvanla dost olanlar yanında baltayı eksik etmemelidir.

150) Övgü ve menfaat beklentisi için yapılan iyilikler avcının tuzağına benzer.

151) Ona buna uymak için kendini yontanlar çabuk tükenirler.

152) Hiçbir beklentiye girmeyenler hayal kırıklığına düşmezler.

153) Bireyler değişip gelişmezse toplumda değişmez.

154) Keçi nere giderse yavrusu da oraya gider.

155) Eğer insanlar sizi görünce kendilerine çeki düzen veriyorlarsa ağırlığınız var demektir.

156) Küçük suda büyük balık yaşamadığı gibi, kütüphanesiz ve çevresiz âlim yetişemez.

157) Gereksiz yere gülmek düğünde ağlamaya cenazede oynamaya benzer.

158) Suratı ekşi olan yalnız insanları değil mutluluğu da kaçırır.