KONUYU OKU
41. ÇOCUK EĞİTİMİ
Gençlik Ve Sorunları
Gençlik

B) GENÇLİK

 

Teğabün 15 / 556 - Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır…

1) Gençlik;

a) Çocuğun biraz büyümüş şeklidir,

b) İki cihan saadetini kazanma zamanı olduğu için hayatın yol ayırımıdır.

c) Toplumun en önemli yatırım alanı olduğundan toplumlar gençlerini küçülterek değil üretken bir ruhla büyüterek büyüyebilirler.

d) Gençlik günümüzden geleceğe akan çok önemli bir enerji kaynağıdır.

e) Gençliği iyiliğe yönlendirerek korumak aslında geleceği korumaktır.

f) Bahtiyarlığın bir yolu da gençliğe yar ve yardımcı olabilmekten geçer.

g) Gençlerin bugünkü durumu dünkü kararlarının bir sonucudur, yarınları da bugünkü kararlarına bağlıdır.

h) Bir umutla ağaca su verildiği gibi gençlere de bu inançla nasihat verilmelidir.

ı) Gençlikteki eğlence tiryakiliği ve rezalet toplum için yırtıcı hayvanlardan daha zararlıdır.

i) Gençlik bir tarlaya veya bahçeye benzer ki kendi haline bırakılırsa mahsul veya meyve yerine dikenler ve ısırganlar boy atar ve her türlü zararlı haşarat yuva yapar.

 

2) Gençliği;

a) Beyaz gömlek gibi temiz tutmalı ki lekeli veya defolu gömlek gibi değersiz yapmamalı, çünkü yetenekli ve ahlaklı gençlik ülkenin sigortasıdır.

b) Eğitilmeyen veya cahil bırakılan genç heder olmuş bir maden gibidir.

c) Isıtılan bir demirin kolay şekillendiği gibi sevilen genç de kolay şekillenir.

d) Gençleri kalabalıkta azarlamak ve sevgi göstermemek onu isyancı yapar,

e) Gençleri ne kadar aydınlarla yüz yüze getirirsek o kadar çabuk olgunlaşırlar,

f) Gençlikte güzel ahlakla, güzel bir yüz kazananlar, ihtiyarlayınca da o güzel yüz ve güzel ruhu koruyabilirler, bu nedenle günahlarla kendilerini çürütmemelidirler,

g) Gençler unutmamalı ki normal hırsızlar yalnız para ve değerli eşyaları çalarken tembel veya gürültüleri ile engelleyici insanlar hem zamanı çalar, hem de istikbali gasp ederler. 

 

3) Gençliğe;

a) Güç veren onun saldırganlığı değil bilgi ve nezaketidir,

b) Eğer gence çocuk gözü ile bakılırsa asla olgunlaşamaz,

c) Okuma alışkanlığı verilmezse de gizli bir cahil olarak kalmaya mahkûmdur.

d) Gençliği değersiz ve itibarsız kılanların gelecekten bir şey beklemeye hakları yoktur.

e) Gençliği bazen ne olduğu belirsiz, bazen kötülüğü savunan, bazen beyin göçüne itmek, bazen sinsi kulüplerden burs alarak okumaya mecbur etmek düşmandan tarafa olmaktır ki bu da vatana ihanettir. 

 

4) İnsanlar gençliğinde;

a) Sağlığına,

b) Zaman tasarrufuna,

c) Bilgilenmeye,

d) Meslek kazanmaya önem vermeli yoksa sorunlar çoğalır ve ihtiyarlayınca;

a) Yalnızlıktan,

b) Yokluktan,

c) Değersiz duruma düşmekten,

d) Başkaları tarafından gırgır ve eğlenceye alınmaktan ve özellikle acıklı bir şekilde harcanmaktan kurtulamazlar.

 

5) Gence, anne-babaya içtenlikle sevgi saygı ve itaat bilinci yanında haram ve şirke karşı itaat etmeme şuuru kazandırılmalıdır.

a) Ailesinin yanında yapamayacağı kötü işleri yalnızken de yapmamasının gereği,

b) Komplekse düşmemesi için anne ve babasını, cinsiyetini ve ırkını kendisinin seçmediğini ve dilekçe vermediğini ama olgunluğu seçebileceği hatırlatılmalı,

c) Geçliğe dürüstlük ve çalışkanlık verilirse başarıdan başarıya giderken yanlışlıklara düşerse yol üzerinde olgulaşmadan koparılan meyveler gibi çerçöp olacakları anlatılmalıdır.

 

6) Gence buluğ çağından önce;

a) Ahiret bilinci verilirse kötü çevre nedeniyle kimlik bunalımına girse de adayı görüp ulaşan yüzücünün kurtulması gibi bu gençte kurtulabilir,

b) Ahiret bilinci verilmemişse kimlik kargaşasına düşer ki liman bulamayan bir geminin fırtınada sürüklenmesi gibi bu genç de toplumun bunalım dalgaları arasında boğulur gider.

 

7) Gençlik denince hep aşk, eğlence, gezi vs. akla gelmektedir. Hâlbuki gençlik denince okuyan, düşünen ve araştıran biri akla gelmelidir.

 

8) Gençliğin düşmanları iyi bilinmelidir. Bunlar;

a) Zararlı televizyon dizileri,

b) Magazin ve tele vole programları,

c) Bitmez tükenmez telefon konuşmaları,

d) Hayırdan alıkoyan sözde arkadaşlar,

e) Erteleme alışkanlıkları,

f) Gençliğe en büyük ihanet ise ilimsiz, imansız, mesleksiz bırakmaktır.

 

9) Gençlik adeta bir zaman nehrinde akmakta, üstün ilgi ve üstün eğitim beklerken eğitiliyor gibi görünse de aslında öğütülmektedir. Çünkü çeşitli oltalara yem yapılmaktadır. Örneğin daha kişiliği oturmadan, dünyayı tanımadan: Kimi türbanlı, kimi irticacı, kimi solcu, kimi Kürtçü, kimi komünist, kimi uyuşturucu bağımlısı, kimi kapkaççı, kimi katil, kimi cahil, kimi hırsız, kimi ırkçı diye damgalanıyor. Nice milletlerin arayıp bulamadığı bu enerji ne acı ki boşa akıyor, sahip çıkılmadığı için hayatının baharında harcanıyor. Hâlbuki bunlar toplum için bir enerji ve istikbaldir. Bunlara sahip çıkacak önderlere ne kadar da muhtacız. Allah’ın affettiği bir genci toplum affetmiyorsa artık o gençten bir şey beklemeye kimsenin hakları yoktur.

 

10) Gençliğe önem vermek ülkenin geleceğine önem vermektir. Bu bakımdan gençliği bir enerji olarak değerlendirip;

a) İlim, iman, ibadet ve güzel ahlakla donatmalı,

b) Bir bahçe gibi korumalı,

c) Özellikle hayatın, sağlığın, zamanın, maddi imkânın önemini kavratmalıdır.

 

11) Gençliğe örnek alsın diye özellikle;

a) Kehf ehlinin şirkle mücadelesi,

b) Hz. Yusuf’ un nefsi ile mücadelesi,

c) Hz. İbrahim’ in şirke çağıran babasına ve mevcut statükoya karşı onurlu mücadelesini öğretmelidir.

 

12) Gençliğini ve ömrünü boşa geçirmemesi için abdestli ve oruçlu yaşamaya alıştırmalıdır.