KONUYU OKU
41. ÇOCUK EĞİTİMİ
Gençlik Ve Sorunları
Gençliğin Sorunları

G) GENÇLİK VE SORUNLARI

 

A) GENÇLİĞİN SORUNLARI

 

1) Gençliğin sorunları;

a) Benlik, değer ve örnek arama ve kendini gerçekleştirme zorluğu,

b) Bedensel gelişmedeki değişiklikler ve kabiliyetlerini keşfedememesi,

c) Zihinsel ve bedensel gelişmesine rağmen düşünce ve inançta fakirlik,

d) Fantezileri, örneğin hayal ve rüyaları,

e) Heyecanları, örneğin sevgi, öfke, kin, korku ve tasalarını yönlendirememesi vs.,

f) Aile, akraba ve diğer insanlarla iletişim problemleri,

g) İstikbal endişesi ve meslek edinme problemleri,

h) Dini sorunları çözememe,

ı) Kişilik ve kimlik kazanmada gecikmede,

i) Empati kuramama,

j) Hedef edinememe,

k) Mahcup edilme ve kompleksleri,

l) Dağılmış aile çocuklarının problemleri,

m) Erken gelişme, idealsizlik ve tüketiciliğe itilmesi,

n) Gurbette barınma ve yolculukta karşılaşılan sorunlar, örneğin şehir içi yolculukta ayakta gitmeye itilmesi, kiralık ev aradığında da bekâra vermiyoruz sözleri ile karşılaşması,

o) Mağduriyet durumları, örneğin;

a) Eğitim ve öğretimdeki olumsuzluklar,

b) Ekonomik ve cinsel sorunları ve karşı cinsle kurulan yanlış arkadaşlık,

c) Bağımlılık yapan maddeleri kullananlarla arkadaşlık veya çetelere katılma,

d) Üniversiteyi kazanamzsa hayatın ona zehir edilmesi.

ö) Stresleri

p) Çok zeki olmasına rağmen fakirliğinden dolayı idealine ulaşamama, buna karşı zeki olmadığı halde zengin olmasından dolayı az puanla özel üniversitelerde okuyarak ehil olmadığı makama gelerek toplumsal dengenin bozulması,

r) Güçlü ise haklı, zayıfsa haksız mantığı,

s) Meslek liselilerin istediği dalda eğitim yapamayışı ile bunalıma itilmeleri,

ş) Dayatmacı ve tek yönlü eğitimle, tek yönlü tarihle hem dogmatik, hem saldırgan bir kişiliğe itilmesi vs.

 

2) Özellikle öksüz gençlerde ebeveyn boşluğunun burukluğu gibi Rabbini tam tanıyamayanlarda iman boşluğundan dolayı hırçınlık, doyumsuzluk, mutsuzluk, saldırganlık ve hayattan zevk almama gibi şikâyetler görülmektedir.

 

3) Karma eğitim sürecinde fıtratta çabuk kirlenme sorunu yaşayanlarda görülenler;

a) Önce karşı cins var diye daha saygılı, daha dikkatli olma,

b) Yaşıt arkadaşlarının istek ve eğlence baskısı ile hayâda eksilme,

c) Kız erkek arkadaşlığı ile arsızlaşma,

d) Bazıları için gayri meşru ilişkiler,

e) Kötü hatıralar ve aile dramı ile biten olaylar,

f) Zamanla ayıp görülen şeylerin normal görülmeye başlamasıyla toplumsal sansürde bozulma.

 

4) Bütün bu sorunlar;

a) Hz. Peygamberimizi örnek alarak, iman boşluğu giderilip ve hakkı hak, batılı batıl bilecek şekilde eğitilerek,

b) Konunun uzmanları tarafından gençliğin biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal sorunlarını analiz edilerek,

c) Biz duygusuyla iltifat ederek, kimlik ve kişilik kazandırılarak çözülebilir.