KONUYU OKU
41. ÇOCUK EĞİTİMİ
Çocukların Eğitim Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Noktalar
Psikopatlık

KORKAK VE SAHİPSİZ ÇOCUĞU BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE İSE PSİKOPATLIKTIR

 

Gelişi güzel büyümeye terk edilen, bazen varlıklı ancak mutsuz kesimde ama genellikle yokluk ve cehaletin felç ettiği varoş bölgelerindeki çocuklarda görülmektedir.

Genellikle psikopatlığın temelleri 5-6 yaşlarında atılmaya başlar.

Bu dönemden itibaren;

a) Bu çocuklar bozuldukça iyilerin ilgilenmesi gerekirken uzaklaşması, çocuklar yaklaşsa da çevresinden aradığı ilgiyi bulamaması, aksine çevrenin ilgisizliği, iticiliği, aşırı geçimsiz ve mutsuz aile çocuklarını bu girdaba çekmektedir,

b) Oltaya düşen bu çocuklar kötü de olsa kendine ilgi gösteren ve kendini anladığını zanneden insanları dost görmesi, bir çeteye girmesi,

c) Sevdiği insanlar tarafından ilgi görmeyişi hatta rencide edilmesi ve bir türlü anlaşılamayışı, anlaşılsa da yanlış anlaşılması,

d) Sürekli sevilmediğini zannederek yalnızlaşması,

e) Kötü bir çevrede kumar, içki, sigara, tiner vs. alışması, 

f) Bağımlılık veren maddelerin her geçen gün tüketimini arttırması,

g) 5 - 7 yaşlarında iken “ ne yaparsan yap eve para getireceksin “ , “ para getirmezsen eve gelme “ denmesiyle çocuk ya simit satmaya, ya ayakkabı boyamaya, ya sakız satmaya, ya çöp toplamaya itilmiş, para getirmediği zaman dövülmüş ve o da eve katkıda bulunmak için antisosyal her işe girmesi,

g) Kendisine ve ailesine lazım olan parayı bazen çalışarak, bazen gaspla, bazen de hırsızlıkla elde etmesi, eğitilmesi gerekirken zaman zaman tutuklanıp haklı veya haksız olarak dayak ve hakaretle yargısız infaz yapılması ile duyarsızlaştırılması,

ı) Karşılıksız bir aşka düşmesi, istenilen kızın verilmeyişi, verilse de dönülmesi ve ardından bunalımlarla fuhuş bataklığına yuvarlanması, geçici de olsa aklın dumura uğraması ile üzüntü ve uyuşturucunun iyice devreye girmesi,

i) Yokluk, işsizlik ve cehaletle sokak çocukluğuna itilmesi ve kaos hep sıkıntıya, yeni sıkıntı da yeni heyecan aramaya, o da kedi, köpek ne bulursa sopa ile parçalayıncaya kadar vurmaya, bazen insanlara zarar vermeye götürmektedir. Niçin böyle yapıyorsun? diye sorulduğunda da “ çok zevkli oluyor “ diye cevap verdikleri görülmüştür.

 

Yinelersek psikopatlar dağılmış veya başıboş bırakılan ümitsiz, mutsuz, eğitimi yarıda kalmış, aile dramı yaşayan, bazen de varlıklı ama mutsuz aile çocuklarından da oluşmaktadır. Çünkü fakir stresten zengin ise eğlenmek için uyuşturucu almaktadır. Bu çocuklar zamanla suç makinesi haline dönüşmektedir. Tedbir alınmazsa psikopatların sayısı her geçen gün artacak, milyonlara ulaşacak ve toplumun güvenliğini ve ekonomisini tehdit edecektir.

 

Maneviyatsız bir Batı uygarlığının hastalıklarından biri olan psikopatlık hem Batı toplumlarını, hem Amerika’ yı, hem de ülkemizi sarsacağı anlaşılmaktadır. Aileler fakirleştikçe ve cahilleştikçe, bazıları da dağıldıkça aç ve açıkta kalan çocukların ilgi beklerken daha çok yalnızlığa ve istismar yapılmaya doğru itilerek sokak çocukları yapılmakta ve artık kontrolden çıkan hastalıklı gençlik geleceğin kâbuslaşan dünyasının sinyallerini vermektedir.

 

Bu çocuklar şefkat ve sevgi ile yüreklendirileceği yerde hep olumsuzluklarla suçlanmış, baskı altında tutulmuş, yalancılığa ve ikiyüzlülüğe itilmiş, suçları ortaya çıktıkça arsızlaşmış, gün gelmiş gözü kara, saldırgan ve sınır tanımaz parazit bir tip olmuştur.

 

Konuşması pek anlaşılamayan, eğitim ve öğretimde başarısız, tek bir iyi arkadaşının bile olmayışı, din, ırk ve mezhep ayırımı ile öfkeli, yokluk ve cehaletle yoğrulmuş, hem evinde hem arkadaşları arasında dışlanmış, her fırsatta dayakla arsızlaşmış zavallı insanların düştüğü bir yoldur.

 

Cehalet ve başıboşluğun yanında psikopatlığın nedenleri;

a) Bazen üvey anne, bazen üvey baba dayağına maruz kalma,

b) Bazen hemşerilik,

c) Bazen kompleks,

d) Bazen mafya,

e) Bazen uyuşturucu

f) Çevresi tarafından affedilmeme,

g) Kötü bir olaya girme,

h) Araç çarpması,

ı) Cinsel taciz,

i) Sigara, kumar, alkol tiryakiliği,

j) Okulu bırakma,

k) Gelirini çarçur etme,

l) İç göç ve kolay yoldan zengin olma hırsı,

m) Dini bir okulda okusa bile imanın öze girmemesi, herhangi bir cemaat terbiyesi almaması ve bağımlılık yapan maddelerle baş başa kalması vs.

 

21. yy. itibari ile Batı’ da ve takipçilerinde ilim ve teknoloji ile bir bölümünde;

a) Refah artmış,

b) İnsanlar şımarmış,

c) Namus kavramı ve bakirelik gülünç görülmüş,

d) Homoseksüellik yasallaşmış,

e) AİDS, intihar artmıştır.

f) Böylelikle psikopatlığa daha çok zemin hazırlanmıştır.

 

Unutmayalım ki büyükler camilere koşarken gençlik hep eğlence ve isyana doğru koşuyorsa bir çürüme var demektir. Her psikopat toplum için bir insan gücü kaybıdır. İnsanın kurban edilerek israfı demektir. Çünkü psikopatlar hem üretmeyecek, hem üretileni tüketecek, hem de tedavi giderleri ile topluma yük olacak ve büyük bir savaş giderinden daha fazla masraf getirecektir.

 

Psikopatların özellikleri;

1) Çarpık görünümlü ve katı tutumlu,

2) Sabırsız ve acilen bir zevk ve doyum arar,

3) Sorumsuz, saygısız, kural tanımaz ve öfke küpü,

4) Uyarıdan etkilenmeyen bir çete üyesi olma,

5) Sürekli kavga arayan bir bela müptelasıdır,

6) Hiçbir ceza ve tecrübeden ders çıkarmaz,

7) Diken ağacı gibi etrafını rahatsız ederek yaşar,

8) Her fırsatta küfür, hakaret ve tahrik edicidir,

9) En küçük olayda dahi heyecanlanır ve sürekli heyecan arar ve başını belaya sokar,

10) Dikkat çekici davranır ve dikkatle bakılınca da kızar,

11) Uyumsuz davranır ve her an kendisini kaybedebilir,

12) Bazen çok çabuk dost olur ve çıkarına kullanmaya çalışır,

13) Söze çabuk inanır ve her an bir kiralık katil olabilir,

14) Temelsiz suçlama yapabilir ve şerrinden kaçınılan biri olabilir, bazen koruyucu kesilir,

15) Kişiliği her geçen gün zayıflar, iradesini kullanamaz,

16) Daima destek arar ve destek verene hemen bağlanır ve oldukça yapışkandır,

17) Kendi başına ihtiyaçlarını tam karşılayamaz,

18) Problemlerine yapıcı bir çözüm bulamaz, zira olayları hep abartır,

19) Zamanla pejmürde bir görünüm arz eder ve yıkıntılar içinde yaşamaya başlar,

20) Aklına geldiği gibi hareket eder, yaptıklarına pişmanlık duymaz, çabuk sıkılır,

21) Zamanla sürekli uyuşturucuya ihtiyaç duyar, çabuk çürür ve çok yaşamazlar,

22) Kötülük yapmaktan, zarar vermekten zevk duyar ve bunu da bir başarı sayar,

23) Zamanla ırz ve namus tanımaz olur, tecavüz ve teşhiri de kahramanlık sayar vs.

  

Bunu önlemenin yolu çocukları fıtratı kirlenmeden;

a) Değer vererek, misafire önem verir gibi önem vererek eğitmeli,

b) Daima sorumluk yükleyerek mücadeleci bir ruh yapısı kazandırmalı,

c) İmana dayalı kültürel, ekonomik ve sosyal seviyeyi yükseltilmeli,

d) Sevgi ile yoğrulmuş biz duygusu ile meslek edindirmeli ve istihdam etmeli,

e) Yokluk, cehalet, iletişimsizlik ve başıboşluğa fırsat verilmemelidir.

 

Bütün bu özellikler iyi bilinip tedbir alındığında çocukların;

a) %80’inde pek sorun olmadığı,

b) %15’inde ise basit ve günlük sorunlar olduğu,

c) %5’inde ise ciddi sorunlar olduğu ve psikopatlığa zemin olabileceği bilinmelidir

            d)  Bu oranları daha verimli hale getirmek için sevgi ile donanmış iyi bir öğretmenliğin ve çocuk yetiştirmenin ilkelerini bilmek gerekmektedir.