KONUYU OKU
39. TEBLİĞ
Tebliğin Arka Planı
İletişimi Kesen Ve İnsanı Bitiren Faktörler

C) İLETİŞİMİ KESEN VE İNSANI BİTİREN FAKTÖRLER

 

1) Önceden oluşan karşılıklı sevgiye rağmen sonradan ısrarla yapılan kusurların artması ve öfke biriktirmesi, kaba ve katı tavırlar,

2) En küçük eleştirilerde dahi tahammül edemeyerek aniden parlamak ve söylenmeyecek sözler sarfetmek, olmayacak emirler yağdırmak ve her fırsatta zorluk çıkarmak, böylece kalitesiz bir kişilik sergilemek,

3) Bazen damdan düşer gibi eleştirmek, aşağılamak ve bunların dozunu arttırmak,

4) Yaptıkları iyilikleri başa kakmak veya nankörlük etmek,

5) İlgiye karşı soğuk davranmak ve iltifatı reddetmek,

6) Sürekli yıkıcı eleştiri ve tartışmalar yapmak,

7) İyilikleri küçültüp kötülükleri abartmak,

8) Dostları gereksiz yere yormak ve usandırmak,

9) Zamansız işler ve isteklerle ve özel hayata müdahalede bulunmak,

10) Kişilerin namusu, onuru, itibarı ve rızkıyla oynamak,

11) Karşıyı sürekli zor duruma düşürmeye çalışmak,

12) Acı gününde yalnız bırakma, mutlu gününde de tebrik etmemek,

13) Yakışmayan işler ve birtakım falsolarla güveni sarsmak,

14) Müslümanları veya cemaatleri suçlaya suçlaya güya İslam’ ı anlatmak,

15) Sık sık borç istemek, almak ve ödemeyi geciktirmek,

16) Araştırmadan iftira ve suçlamalarda bulunmak,

17) Çevresine ihanet etmek ve arkadan vurmak,

18) Haksızlık yapmak veya haksızlığa arka çıkmak,

19) Adaletsizlik veya adaleti geciktirmek ve gerçekleri saptırmak,

20) Kasten veya düşünmeden yorucu emir vermek ve yapmazsa tehdit etmek,

21) Bazı dostlarına bencil davranışlar sergilemek veya görmezden gelerek selam vermemek ve insanca davranmamak,

22) Tüm ısrarlara rağmen bir davete gitmemek,

23) Mahcup edici bir yüzleştirme yapmak,

24) Açıklanması istenmeyen bir olayı yakınlarına şikâyet ederek anlatmak,

25) Acilen bir problemin çözülmesi istenirken öğüt vermek,

26) Geçmiş olumsuzlukları her fırsatta gündeme taşımak,

27) İstenmeyen bir hata esnasında kalbini okuyorum diyerek mahcup etmek,

28) İstenmeyen bir lakabı takmak veya birine çok çirkinsin demek,

29) Soğuk ve incitici şakalar yapmak,

30) Karşıdakine beni değiştirmeye çalışıyorlar, alet ediyorlar intibaını vermek,

31) Beni dinlemiyorlar, sorunlarımla ilgilenmiyorlar, gırgıra alıyorlar intibaı vermek,

32) Anlaşıldı ki, bunlar problem çözemez, iş başaramaz, her şey bitti, yollarımız ayrıldı dedirtmek,

33) Sevgi ve saygı ile bakan birine sen çok tembelsin, kaytarıcısın, artık seni sevmiyorum demek vs. gibi sözlerle karşıdakini hayal kırıklığına itmek,

34) Yersiz azarlama, incitici vurma ve kırıcı tavırları sürdürmek, 

35) Ağır dozda ceza verme ve argo kelimelerle bağırmak,

36) Her şeye itiraz etmek, hiçbir şeyi beğenmemek ve sık sık tartışma çıkarmak,

37) Karşıyı değersiz ve çaresiz duruma düşürmek,

38) Meydan okumak ve çok değer verdiği veya kutsal gördüğü şeylere küfretmek,

39) Sürekli iğneleyici konuşmak ve laf vurarak sinir savaşını sürdürmek,

40) Karşıyı daima yıpratmaya çalışmak ve karşının başarılarını kendine mal etmek,

41) Hemen gidenin aleyhine konuşup, gelene yağcılık yapmak,

42) İzinsiz ve usandırıcı şekilde zamansız gelip gitmeler, para ve zaman israfına sebep olmalar,

43) Birinin çok önem verdiği konuları konuşmasını engellemek veya hiçe almak,

44) İnsanın gücü üstünde sorumluluk yüklemek,

45) İnsana hak ettiğini vermemek ve beklentisini boşa çıkarmak,

46) Artık ortak yönlerin bitmesi veya frekansların tutmaması.

47) Biri ile karşılaşılınca hal hatır sorulması beklenirken sorgulayıcı veya suçlayıcı olarak yaklaşmak ve üzerek ayrılmak,

48) Gelişmede akranlarından geride kalmak,

49) Adi ve yüz kızartıcı işlere karışmak ve iticilik oluşturmak,

50) İflas ile biten ortaklıklar ve aile dramları,

51) İnternet veya televizyon bağımlılığı ile aile içinden ve çevreden kopmak,

52) Kredi kartları ile müstağniliğin (arkadaşına bile tenezzül etmeyen bir kişiliğin) artması,

53) Şirketleşme ve holdingleşme adına iyi niyetlerin ve paralarının sömürülmesi,

54) Lanet okumak,

55) Muhatabın sevmediği konuları ısrarla konuşmak,

56) Diyalog kapısını kapamak,

57) Kötü damga yemek ve uzak durmak,

58) Dırdırcılık ve egoistlik,

59) Manevi değerlere cephe almak,

60) Borcunu geciktirmek veya inkâr etmek,

61) Yalancılık ve kavgacılık veya iftira etmek,

62) Hayatın hep olumsuzluklarını anlatıp dert yanmak,

63) Bir ideoloji ve ırkçılığa saplanmak,

64) Ekonomik seviyede, düşüncede, kültürde ve inançta farklılığı öne geçirmek vs.

 

D) İnsanların barış ve özgürlük içinde olması, hakkını alması onlara güç ve ümit verirken umduklarını alamaması ise bağları koparmaktadır,

 

Ayrıca;

1) İletişim tebliği kolaylaştırırken buna karşı iletişimi bozan şeyleri sürdürmek ise sürekli kırgınlığa ve saldırganlığa neden olur, çünkü soğuk kalpten sıcak söz çıkmaz, yanlış iletişimden doğru sonuç çıkmaz.

2) Alay ve taşkınlıkla kırgınlık oluşturmak da batıl yolda inadı arttırır ve tebliğe engeller çıkarır,

3) Bu kırgınlılık; ya ikiyüzlülüğe ya da düşmanlığa hatta saldırganlığa iter,

4) İnananlara haksız yere baskıyı getirir ve hazır ki hakkını da kaybettirir,

5) Baskı arttıkça da kişiliksiz, kalitesiz adam çoğalır ve beklenen ümitler suya düşer,

6) Bu nedenle barış ve özgürlük içinde yaşamayı ve mücadeleyi sürdürmeyi denemelidir.

 

Çünkü özgürlük ve iletişim hem kendimizin hem de başkalarının gelişmesi ve hakkının korunması için çok gereklidir.