KONUYU OKU
39. TEBLİĞ
Tebliğin Arka Planı
İletişimi Ve Dostluğu Devam Ettiren Faktörler

B) İLETİŞİMİ VE DOSTLUĞU DEVAM ETTİREN FAKTÖRLER

 

1) İnsanlar önce birbirlerine Allah rızası için koşulsuz bir sevgi ile dünya ve ahiretini kazandırmak için fedakârlık yaptığını yansıtmalı, bunun için Allah’ ın El-Fettah isminden faydalanmalı,

2) Dostlarına Allah için sevdiğini söylemek veya yansıtmak,

3) Ziyaret ve hediyelerle dostluğunu pekiştirmek,

4) Dostlarını iyilikleri ile anmak, kusurlarını gizleyip affı için dua etmek,

5) Dostlarının acılarını veya mutluluklarını paylaşmak,

6) Dostlarının onurunu korumak ve itibarını arttırmak,

7) Hiçbir kimsenin namus ve şerefi ile oynamamak,

8) Doğallıkla tatlı dil ve güler yüzlü olup kimseyi rencide ederek dışlamamak,

9) Kimsenin gıybetini yapmamak ve kıskanmamak,

10) Kendini konumunu bilip kimseyi usandırıp bıktırmamak,

11) Kimseyle alay ederek onu aşağılık duygusuna itmemek,

12) Kötülüklere iyilikle cevap vermek ve karşılık beklememek,

13) Biri sataşsa bile daha da öfkelendirici bir cevap vermemek,

14) Taşkınlıklara karşı sabırla katlanmayı sürdürmek,

15) Herkesi olduğu gibi kabullenip sonuçsuz tartışmalara girmemek,

16) Özür dileyeni mahcup etmemek ve yıllar geçse de gündeme getirmemek,

17) Eleştirildiği noktayı inadına sürdürmemek,

18) Muhtaçlara yardımcı olmak ve onlara itibar kazandırmak,

19) Çevresinin kendisine olan güven ve sadakatini sarsmamak,

20) Hiçbir zaman menfaatçilik yapmamak ve iğneli konuşmamak,

21) Alışverişte veya yolculukta arkadaşlarının isteklerine öncelik tanımak,

22) Olur olmaz kimseye derdini dökmemek,

23) Kolay kolay borç istememek, alsa da geciktirmemek,

24) Kimsenin kazancını ve başarısını gölgelememek aksine kutlamak,

25) Küçük hataları tekrarlayarak öfke biriktirmemek,

26) Olaylara onarıcı ve onurlandırıcı olarak yaklaşmak,

27) Adalet, iyilik, sevgi ve ikramdan geri durmamak,

28) Kimseye şüphe, zan ve ön yargı ile yaklaşmamak,

29) Hak sahiplerinin hakkını savunmak, mazlumdan yana olmak,

30) Daima çevresi ile iyi geçinmek ve polemik konularını açmamak,

31) Her ihtiyacı olana ve işi düşene yardımcı olmaya çalışmak,

32) Hak, adalet ve özgürlük öncülük mücadelesinde yer almak,

33) Şüphe ve iticilik oluşturacak tavırlardan kaçınmak,

34) Olgunlaşmaya ve çevresini de olgunlaştırmaya çalışmak,

35) Zararımıza da olsa gerçekleri her fırsatta dile getirmek,

36) Dışa dönük bir kişiliği geliştirmek, asla içe kapanmamak,

37) Yerine göre şahsını sevdirerek İslam’ ı da sevdirmeye çalışmak,

38) Çoğunlukla muhatabın ilgilendiği, sevdiği konularda sohbet etmek,

39) Herhangi bir yerde tanıdıklarımız bizi görmese biz onları görmüşsek mutlaka hal ve hatırını sormak,

40) Yardımsever olmak ve insanların beklentilerine cevap vermek,

41) Tanıdıklarımızla tanımadıklarımıza gitmek,

42) Konuştuğumuz insanlarla göz teması kurmak, tebessüm ve tatlı bir ses tonuyla konuşmak,

43) Bazen başkaları için yaşamak ve gerekirse onların acıklı akibetine ağlamak,

44) Günde en az bir dostu ziyeret etmeye çalışmak ve bir diğerini de telefonla aramak,

45) Muhatabı bile olsa başarısını yüksek sesle kutlamak,

46) Eski dostları kaybetmeden yeni dostlar kazanmaya devam etmek,

47) Dürüstlük ve iyi insan intiba oluşturarak kredisini yükseltmek,

48) Müslümanları planlı olarak önce kendileri ile sonra çevresi ile sonra dünya ile iletişim kurmasını öğrenmelidirler ve bu arada uçurum oluşmasına fırsat vermemelidirler.

 

Sonuç olarak

Nerede gerilim varsa orada iletişim kopar. Bu nedenle sayılan bu faktörlere dikkat edildiğinde umarız ki toplumsal etkinliklerle huzur ve güven sağlanacak ve birçok sosyal patlamalar da önlenecektir. Bunun için küçük küçük kusurların büyük dostlukları ve hizmetleri engellemesine fırsat vermemelidir.

Unutmayalim ki, İnsanın toplumdaki varlığı kurabildiği iletişim kadardır. Çünkü iletişim kuramadığın yer senin değildir.