KONUYU OKU
38. ÖLÜMÜN PSİKOLOJİK YÖNÜ
Ölümün Psikolojik Yönü
Cennetten Bazı Kesitler

CENNETTEN BAZI KESİTLER

 

            1) Muhammed 15 / 507 - Allah’ a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şudur: Orada bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar içenlere lezzet veren şaraptan (sarhoşluk vermeyen tatlı içkiden) ırmaklar, süzme baldan ırmaklar vardır, ayrıca onlar için her çeşit meyveden vardır, bir de Rableri tarafından bir bağışlanma vardır, hiç bunlar cehennemde sürekli kalan ve kendilerine kaynar su içirilip de bu suyun bağırsaklarını parçaladı kimseler gibi olur mu?

 

            Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennette;

      a) Bozulmayan sudan ırmaklar,

      b) Tadı değişmeyen sütten ırmaklar,

      c) İçenlere lezzet verip sarhoşluk vermeyen tatlı içecekten ırmaklar,

      d) Süzme baldan ırmaklar vardır,

      e) Ayrıca her çeşit meyveden vardır,

      f) Bir de Rableri tarafından bir bağışlanma vardır,

      g) Kesinlikle cehennem ehli gibi kaynar su içirilip de bu suyun bağırsaklarını parçaladığı kimseler gibi de olmayacaklardır.

 

2) Vakıa 27 / 534 - Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere 28) Onlar; düzgün ve dikensiz kiraz ağaçları 29) Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları 30) Uzamış gölgeler 31) Çağlayarak devamlı akan su kenarındadırlar. 32 – 33) Tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler. 34) Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

 

Amel defteri sağdan verilenler cennet bahçesinde;

      a) Düzgün ve dikensiz kiraz ağaçları,

      b)  Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

      c)  Uzamış gölgeler,

      d)  Çağlayarak devamlı akan su kenarındadırlar, 

      e) Tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler,

      f) Ve kabartılmış yumuşak döşekler üstündedirler.

 

3) Mutaffifin 24 / 587 - Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.

 

Ayrıca yine onların yüzünde nimetlerin sevinci görülecektir.

 

4) Saffat 50 / 446 - Derken, o cennetlikler, birbirleri ile sohbete dalıp dünyadaki maceralarını sorarlar 51) İçlerinden biri der ki: “ Gerçekten benim dünya da bir arkadaşım vardı. ” 52) (Ahiret hayatına imanımı kınayarak bana şöyle) derdi: “ Sen cidden inananlardan mısın? “ 53) “ Ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra yeniden dirilip hakikaten cezalanacak mıyız? “ 54) O mü’min, cennetteki arkadaşlarına sorar: “ Şimdi onun (kâfir arkadaşının cehennemde) ne halde olduğunu biliyor musunuz? “ 55) Derken, (kendisi) bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür 56) Ona şöyle der: “ Vallahi, doğrusu sen az daha beni de helake sürükleyecektin! “ 57) “ Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de cehennemliklerden olacaktım! “

 

İmanımızı muhafaza etmek için suyu bulandırır gibi kafayı bulandıran ve imana şüphe sokmaya çalışan kimselere cevap vermiyorsak iyilerle olup onların (kötülerin) ortamından uzak durmalıyız.

 

5) Araf 50 / 155 - Cehennemlikler cennetliklere şöyle seslenir: Suyunuzdan veya Allah’ ın size verdiği rızıktan (meyvelerden) biraz da bize akıtın. Onlar da: Doğrusu Allah bunları kâfirlere haram etti derler.

 

Cennetin bu güzelliklerine karşı cehennemde bir yıkılış sahnesi olarak;

      a) Cehennemlikler cennetliklere şöyle seslenecekler: Suyunuzdan veya Allah’ ın size verdiği rızıktan, meyvelerden biraz da bize akıtın,

      b) Cennetliklerde; doğrusu Allah bunları kâfirlere haram etti diyeceklerdir.

      c) Bu cevap karşısında o üzüntünün dozunu önemle düşünülmeli ve bu acıklı duruma düşmemek için çok titiz bir hazırlığa girmelidir.

 

6) R. Salihin C 2 - S 59 - No 579 ( Tirmizi ) Ebu Hureyre (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: (Zevkleri) tadı bozan ölümü çok hatırlayınız.                                        

 

H. Ş. göre pasifleşmek için değil aksine aktif bir ahiret hazırlığı için;

a) Kadınları dul,

  b) Çocukları öksüz,

c) Evleri ıssız bırakan,

  d)  Ve zevklerin tadını bozan ölümü her fırsatta düşünmeli ve tam hazırlanmalıdır. 

 

7) R. Salihin C 1 - S 162 - No 116 ( Müslim ) Cabir (r.a)’ dan Peygamber (sav) buyurdu: Kul öldüğünde hangi hal üzere bulunursa o hal üzere dirilecektir.

                                  

H. Ş. göre;

      a) Daima kötü işlerden kaçınarak iyilikler ve iyiler içinde yaşamalıdır,

b) Çünkü her an ve her hal üzere ölüm gelebileceğinden tedbir ve tevekkül üzere olmalıdır.

 

8) Taç C 5 - S 679 - No 1089 ( Ebû Dâvud ) Aişe (r.a)’ den, Kendisi (Hz. Aişe) cehennemi hatırlayıp ağlamaya başladı. Resulullah (sav): Niye ağlıyorsun diye sordu. Aişe (r.a): Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Ey Allah’ ın Resulü, kıyamet gününde aile efradınızı hatırlayacak mısınız, dedi. Resulullah (sav): Üç yer vardır ki, burada kimse kimseyi hatırlamayacaktır; 1) Terazisinin ağır veya hafif çektiğini öğreninceye kadar terazide 2) Amel defterinin verildiği zamanda, kendisine de; işte al kitabın oku denildiği vakitte kitabının sağ elinde mi, sol elinde mi, yoksa arkasında mı? olduğunu öğreninceye kadar 3) Sıratta; sırat, cehennemin üstüne konulduğu vakit (bu üç yerde kimse kimseyi hatırlamayacaktır).

 

H. Ş. göre üç yer de kimse kimseyi hatırlamayacaktır;

      a) Terazisinin ağır veya hafif çektiğini öğreninceye kadar terazide,

      b) Amel defterinin sağ elinde mi, sol elinde mi, yoksa arkasında mı olduğunu öğreninceye kadar,

            c) Sıratta; sırat cehennemin üstüne konulduğu zaman buyurdu.