KONUYU OKU
37. CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR VE CEHENNEMDEN BAZI SAHNELER
Cehennemden Bazı Sahneler
Cehennemin Bazı Sahneleri Nelerdir?

CEHENNEMİN BAZI SAHNELERİ NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) İnkârının yanında İslam’ la savaşanlara;

a) Ateşten elbiseler biçilecek,

b) Başlarının üzerinden kaynar sular dökülecek,

c) İç organları ve derileri eritilecek,

d) Demir sopalarla dövülecektir.

 

2) Küfrü ile ün yapan şüphecinin,

a) Başının üzerine yine kaynar su dökülür;

b) "Tat bakalım çünkü sen zannınca kavmin arasında çok üstündün, çok şerefliydin." denir. 

 

3) Kâfirler;

a) Nice devirler boyunca cehennem içinde kalacaklar,

b) Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadacaklar,

c) Sadece bir kaynar su ve irin içecekler,

 

4) Mahşerde inkârcıların liderlerine; işte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde,

a) Liderler: “ Onlar rahat yüzü görmesinler “ derler,

b) Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir,

c) Liderlere uyanlar ise;

a) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin, onu bize siz sundunuz,

b) Burası ne kötü bir yerdir,

c) Rabbimiz, bu azaba kim sebep olduysa onun ateşteki azabını iki kat artır derler.

 

5) O gün ümitsizlikten dolayı mutsuz olanlar ateştedir ki onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

 

6) O gün günahkârların,

a) Zincire vurulmuş olduğunu görürsün,

b) Onların gömlekleri katrandandır,

c) Yüzlerini de ateş bürümektedir.

 

7) O gün biriktirilen ve Allah yolunda harcanmayan altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak ve bu mal toplayanların;

a) Alınları,

b) Yanları,

c) Sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir;

d) İşte bu nefisleriniz için kasalara tıkıp sakladıklarınız, artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım denecektir.

 

8) İslam’ ı yaşamadığı gibi ailesine de öğretmeyenler ateşe arz olunurken;

a) Onların mahcubiyetinden ve üzüntülerinden ötürü başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıkları görülecek,

b) İnananlar da; işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir.

 

9) Ateşte bulunanlar azaplarının hafiflemesi için cehennem bekçilerinden olmayacak bir yardımı isteyeceklerdir.

 

10) Suçlular;

a) Cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır,

b) Azapları hafifletilmeyecektir,

c) Artık kurtuluştan ümit kesmişlerdir,

d) O gün “ Ey Malik!  Rabbin bizim işimizi bitirsin. “ diye seslenirler,

e) Malik’ de: “Siz böyle kalacaksınız.”der,

f) Allah cc de: “ Andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz“ buyuracak.

 

11) H. Ş. Göre, gerçekten müflis ümmetimden mü’min olup kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerini tam yapmış olarak bununla beraber aynı zamanda;

a) Şuna sövmüş,

b) Buna zina iftirasında bulunmuş,

c) Şunun malını almış yemiş,

d) Bunun kanını akıtmış,

e) Bunu da dövmüş olarak huzura gelmiş,

f) Sonra da hak sahiplerine (şuna, buna hakları) verilmek üzere sevapları alınan kişidir,

g) Bu kişinin sevapları hak sahiplerine dağıtılır da yetmezse bu kere alacaklı kalanların günahları alınıp kendisine yükletilir,

h) Sonra da ateşe atılır.