KONUYU OKU
37. CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR VE CEHENNEMDEN BAZI SAHNELER
Cehenneme Götüren Davranışlar
Cehenneme Götüren Davranışlar Nelerdir?

CEHENNEME GÖTÜREN DAVRANIŞLAR NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Allah’ a ortak koşmak,

2) Allah’ ın emirlerini çiğnemek,

3) Uyarıldıkları halde uyarıları dinlemeden sapıtanlara uymak,

4) Ya beraber yaparak ya da bana ne diyerek birbirlerini kötülükten vazgeçirmemek,

5) Şeytan’ı dost edinmek,

6) Şahsına ve topluma karşı israfçı olmak,

7) Cimri olmak,

8) Allah’ tan başkasına eğilmek ve yalvarmak,

9) Haksız yere cana kıymak,

10) Zina etmek, 

11) Allah’ ın dinini dünya menfaati ile değişmek yani Belamlık yapmak,

12) Allah’ a kavuşacağına inanmamak,

13) Ayetleri ve elçileri alaya almak.

14) Bu Kur’an’ ı dinlemeyin ve ona bozgunculuk edin diye teşvik etmek,

15) Kur’an hakkında fesat çıkarmak için koşuşturmak,

16) Allah hakkında yalan, iftira ve suçlamalar da bulunmak,

17) İnsafsızca yalan söylemek,

18) Kur’an okunurken kibrinden dolayı hiç işitmemiş gibi davranmak,

19) İnkârında ve günahta ısrar etmek,

20) Ayetlerden bir şey öğrendiği zaman onunla hemen alay etmek,

21) Nasihate rağmen daha çok günah işlemek,

22) Yaban eşeğinin aslandan ürküp kaçması gibi nasihatten ve öğütten kaçmak,

23) Allah’ ın Kur’an’ ını reddetmek veya hükümsüz kılmak için yarışmak,

24) Yalnız dünya menfaatini tercih etmek,

25) Mal ve evlatları ile öğünmek,

26) Peygambere mal ve evladı yok diye dil uzatmak,

27) Dünyadaki kulluk amacını unutarak Allah’ ı inkâr ederek zevklenmeye ve hayvanlar gibi yiyip içmeye dalmak,

28) İnkâr, argo konuşmak, iftira, şirk, müstehcenlik vs. gibi çirkin şeylerin inananlar arasında yayılmasından hoşlanmak, 

29) İnkâr etmek ve mallarını da insanları Allah yolundan alıkoymak için harcamak,

30) Müşrik olmalarına rağmen ideolojilerine ve çıkarlarına alet etmek için Allah’ ın mescitlerini imar etmek,

31) Faizi alışveriş gibi helal görerek yemeye devam etmek,

32) Bir mü’mini kasten öldürmek,

33) Büyüklenerek Allah’ a ibadet etmekten yüz çevirmek,

34) Kıyamet gününün hakikatlerini yalan saymak,

35) Allah’ a ibadetten ve Kur’an’ dan yüz çevirmek veya görmezden gelmek,

36) İslam’ a tenezzül etmemek ve ibadetlere engel olmaya çalışmak,

37) Allah’ ı hatırlatan delilleri görmeye ve ayetleri işitmeye tahammül edememek,

38) Allah’ tan uzaklaştırmada Firavun gibi öncülük yapmak,

39) Allah’ a inananlara işkence vs. yapmak,

40) Hayra engel olmak ve Allah’ tan şüphe etmek,

41) Yoksullarla hiç ilgilenmemek, gücü yettiği halde doyurmamak ve doyurmaya teşvik etmemek,

42) Şehvetlerine uyup da ihlâslı insanların yolunu ve namazı terk ederek kötü bir nesil haline gelmek,

43) Namaz kılmamak,

44) Yoksulu doyurmamak,

45) İbadeti, ölümü vs. hatırlatmayan coşkulu bir hayata dalmak,

46) Ceza gününü reddetmek,

47) Malının çokluğunu sayarak övünmek ve malının kendisini ebedileştireceğini zannetmek,

48) Arkadan çekiştirmek,

49) Müslümanları alay ve eğlenceye almak,

50) İmandan yüz çevirip malı depoya, parayı ve altını vs. kasaya yığarak zekâtını vermemek ve infak etmemek,

51) İnkârı yanında sürekli İslam’ a düşmanlık yapmak ve İslam’ la savaşmak,

52) Allah’ a, Peygamber’ e, Kur’an’ a ve ahirete iman için Allah’ ın verdiği düşünme zamanını iyi kullanmamak,

53) Kıyamet gününde tartısı hafif gelecek grupta yer almak,

54) Allah’ ın ve Resul’ ünün yolunu değil de araştırmadan atalarının ve dedelerinin batıl yolunu izlemek,

55) Yıkılmaya meyilli bina gibi iman ve ibadetten uzaklaşmak için bahane aramak,

56) Haksızlıkla yetimlerin mallarını yemek,

57) Katı yürekli olmak,

58) Mal toplayıp hayırdan kaçırmak,

59) Kibirli olmak vs.

 

Önemli uyarı

Yukarıdaki davranışları bilerek veya bilmeyerek işleyenler

gecikmeden tevbe ederse

Allah onların tevbelerini kabul eder

eğer tevbe etmez ve bu günahlara devam ederse

cehennemdeki sahnelerle karşılaşacağını

unutmamalıdır.