KONUYU OKU
36. ZULÜM VE ADALET
Adalet
Adaletin Arka Planı

ADALETİN ARKA PLANI

 

Bu konuda Allah’ın El-Adl ve El-Hakem isimlerinden faydalanılmalıdır.

1) Hayatın her alanında doğru tartma ve haklının hakkını, suçlunun cezasını sahibine vermedir, çünkü evrende her şey bir adaletle yaratılmıştır.

 

2) Adalet güneşe benzer ki yükseldikçe aydınlığı, gittikçe terör, zulüm ve karanlık gelir. Çünkü adaletsizlik bir tükenişin kaynağıdır.

 

3) Adalet büyük bir binanın demirlerine benzer ki nasıl demirler binayı ayakta tutuyorsa adalet de toplumu ayakta tutar.

 

4) Toplumda iyi olabilmek için adaletli olmalıdır, eğer adalet giderse memnun olmayanlar çoğalır, insanın değeri de gider, hakları da çiğnenir, artık orada suçlular affedileceği için orada suçluların gözünde hâkim de mahkûm olabilir.

 

5) İnsanların yaratılış gayelerinden biri de adaleti ayakta tutmaktır, eğer adalet varsa orada heybete ve zorbalığa lüzum yoktur ve herkes yarınlarına ümitle bakabilir.

 

6) Ülkeler silahla alınsa da ancak ekonomi ve adaletle varlıklarını koruyabilirler.  

 

7) İman ve ibadetlerden zekât, sadaka ve kurban toplum adaletine katkı yaparken, israf ve faiz de adaletsizliği arttırmaktadır.

 

8) Dünya küfürle yaşasa da en büyük medeniyetler bile adaletsizlikle uzun süre yaşayamazlar, zira içten içe kemirir. Bu nedenle ağacı çürümekten, duvarı nemden, demiri pastan koruduğumuz gibi toplumdaki sevgi ve saygıyı sürdürerek dengeyi korumak bir adalet mücadelesidir. 

 

9) Mülk, peygamber, Kur’an, tüm nimetler ve tüm kullar onunken insanlar,

a) Hâlâ ona kulluk yapmıyorsa,

b) Şirk ile Allah’ ın hakkına tecavüz ediyorsa,

c) Allah’ ın yarattığı doğanın ekolojik dengesini korumuyorsa,

d) Adaleti geciktiriyorsa en büyük adaletsizliği yapmaktadırlar.

e) Ayrıca zalimlerden adalet beklemekte bir saflıktır.

 

10) Adaleti uygulayacak olanlarda azınlık veya aşağılık kompleksi olmamalı, eğer ırk, renk, hemşericilik ve ideolojik düşünce ağır basarsa adaletli karar veremezler.

 

11) Adaletin devamı için idareciler, âlimler ve aydınlar güven unsuru olmalıdırlar.

 

12) Adalet olmazsa öfke sel olur, zaman geçse de barış gerçekleşemediği gibi eldeki mülk de korunamaz.

 

13) Hiç kimse Allah’ tan daha merhametli ve adaletli olamaz. Her suçluyu hapsetmek, mağdurların rızasını almadan her fırsatta genel af çıkarmak adalet değildir. Çünkü defalarca ölümü hak etmiş bir caniyi hapsetmek caniyi mükâfatlandırmak, mazluma da ikinci kez zulmetmek olur.

 

14) Sonuç olarak sözde İslam toplumunda;

a) Kur’an okunuyorken,

b) Namazlar kılınıyorken,

c) Zekâtlar veriliyorken,

d) Yardımlaşmalar yapılıyorken,

e) Ezan sesleri semalarda çınlıyorken,

f) Bunlara rağmen inananlar çıkan problemlerinde Kur’an’ ın hükümlerine ve Allah   Resul’ ünün sünnetine başvurmuyorlar, hatta bu tavırlarından rahatsızlık bile duymuyorlarsa bundan daha büyük adaletsizlik ve zulüm olur mu? diye sorarak cevabını okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz. 

 

15) Adil olmayanlar asil de olamazlar. Bir yerde adalet yoksa kahrından ölen çok olur. Gerçek adalet suçluları bile mutlu eder. Adaletsiz toplumlarda varlıklılar haksızlığın zorbaları, yoksullar da haksızlığın köleleri olurlar.