KONUYU OKU
35. HZ. İSA GERÇEĞİ
Oryantalizm
Yeni Oryantalizm’in Hedefleri

Eski oryantalizmin hedeflerinin çoğunun gerçekleşmesini ne acı ki görmekteyiz fakat oryantalistler bunlarla yetinmeyip yeni hedefler içeren yeni oryantalizmi devreye sokmuşlardır ki bu hedefler de şunlardır;

 

B) YENİ ORYANTALİZMİN HEDEFLERİ

 

1) Oryantalistler board misyoner okulları önderliğinde geçmiş hedefleri gözden geçirip planlarına göre başardıkları noktalarda daha ileri gitmek,

 

2) Ulaşamadığı noktalarda düşman üreterek suç keçileri oluşturup tüm Hıristiyan güçleri devreye sokarak modern silahlarla ya korkutup sindirmek ve pes ettirmek, ya da bombalayarak saf dışı etmektir. Bu uygulamalara örnek Afganistan ve Irak’ ın saf dışı edilmesi ve diğer ülkelere gözdağı verilmesi, aldırmazlarsa onları da imha etme planlarıdır.

 

3) Yeni oryantalizmin amacı eskisinde olduğu gibi ya Hıristiyanlaştırmak, olmuyorsa sömürmek, sömürülmüyorsa etkinliğini yok etmektir. Eğer hala bu tip radikal ülkeler varsa oryantalizmin savaşı daha hızla devam edecek ve dünya dada her geçen gün huzur bozulmaya devam edecektir. Çünkü yeni oryantalizm idealleri için Amerika’ yı kıskacına almış, onun gücünü ve imkânlarını kullanarak hedefine doğru gitmek için her an kiralık katil veya şamar oğlanı olarak ABD’ yi kullanmaya devam etmekte ve bir zamanların özgürlükler ülkesi olarak bilinen ABD her geçen gün bir nevi Avenjelistleşerek eski özelliklerini kaybetmektedir.

 

4) Oryantalizmdeki despotluk ve İslam ülkelerinde de yeniden İslam’ a dönüş oldukça oryantalistlerin paranoya gibi şüphe ve saldırganlıkları artacaktır.

 

5) Kapitalizm aşırı bir israfı ön gördüğü için kaynaklarının buna yetemeyeceğinden yeni kaynaklar bulmak zorundadır bunu da gücü olmayan fakat kaynakları çok olan ülkelerden temin edecektir. Bunun için sözde terör olayları düzenleyerek, örneğin Amerika’ daki ikiz kuleler gibi ekonomik noktaları, istasyonları, eğlence merkezlerini, kutsal sayılan yerleri kendi oyunları doğrultusunda yine kendileri veya lobilerden biri yıkıp gücü olmayan fakat kaynağı olan ülkelere mal ederek savaş sebebi kılıp onların kaynaklarını ele geçirmek gibi,

 

6) Bir ülkenin Batı’ ya kayması durmuş ve sömürülmeleri zorlaşmışsa orada bombalama, öldürme, kapkaç olayları ile güven ortamını kaybettirerek;

a) Böylece müslümanlar suçlanacak, Batılılar ise koruyucu bir role bürünerek takdir toplayacaklar, diğer toplumların Müslümanlardan nefret etmelerini sağlamak, 

b) Kendi ülkelerinde olmayacak tehlikelere karşı sıkı tedbirler uygulayarak kontrolü çoğaltıp halkta gerilim oluşturmak, ekonomik tedbirler ve bıktırıcı kontrollerle mutlu edemediği insanlarını ilgi duyacağı İslam’ dan nefret ettirir hale getirmek,

c) İslam ülkelerinden devşirdikleri meczup, cahil, fanatik insanları kiralık katil veya bombacı olarak kullanmak,

d) Bu olayı bahane ederek seyahat ve ticarete ambargolar koymak,

e) Yabancı öğrencilerin öğrenimlerini kısıtlamak,

f) Halkı suçlayarak komplekse itmek,

g) Devirdikleri liderleri muayene bahanesi ile tekrar tekrar ekranlarda perişan hallerini sergileyerek adeta hınç almak,

h) Kendilerini desteklemeyen hükümetleri düşman ilan etmek ve grevleri kışkırtmak, destekleyenleri ise yüceltmek,

ı) Kendi halkının gerçeklere ulaşmalarını basın ve yayın vs. yollarla sürekli engellemek,

i) İslam’ ın Hıristiyanlar arasında taraftar bulamaması için daima terörist damgası ile karalamak ve demokrasiyi getireceğim diyerek terör ve petrol bahanesi ile buraları toz duman etmek,

j) Müslümanları cahil kendilerini ise güçlü ve insancıl gösteren filmler yapmak,

k) İslam ülkelerindeki bölücü örgütleri desteklemek,

l) Müslüman’ı müslümana karşı kullanmak ve bizi bizle kırdırmaya çalışmak.

     

Unutulmamalıdır ki patlamalar, cinayet ve terör faaliyetleri İslam’ a bir şey kazandırmaz çünkü burada patlayan bombalar aslında İslam’ a ve özellikle Anadolu’ ya atılan bombalardır. Bunlar müslümanlara zarar verirken haçlının ve siyonizmin ekmeğine de yağ sürmektedir.